Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Certificate in Political Marketing

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε υπάρχοντες πολιτικούς που επιθυμούν να βελτιώσουν τα πολιτικά τους προσόντα όσο και σε νεοεισερχόμενους στον χώρο της πολιτικής, σε όλου του είδους τις πολιτικές αναμετρήσεις (βουλευτικές εκλογές, δημοτικές εκλογές, Ευρωεκλογές).
Επίσης απευθύνεται στους υπεύθυνους του μίγματος μάρκετινγκ όλων των κομμάτων, με απώτερο σκοπό την αύξηση της επιρροής του κόμματος στην εκλογική του βάση, αλλά και στην προσέλκυση ψήφων από το σύνολο των ψηφοφόρων.
Επιπλέον το σεμινάριο μπορεί να ωφελήσει στελέχη επιχειρήσεων, διαπραγματευτές, επικοινωνιολόγους, εκπρόσωπους τύπου, και εταιρίες δημοκοπικής έρευνας που ασχολούνται με την στρατηγική επικοινωνία.
Οι αρχές του σεμιναρίου εφαρμόζονται σε οποιονδήποτε κύκλο της ζωής του κόμματος, είτε σαν αντιπολίτευση είτε σαν κυβερνών κόμμα, είτε εντός είτε εκτός του κοινοβουλίου.
Επίσης θα βοηθήσει τα πολιτικά κόμματα να προσελκύσουν ιδανικούς υποψήφιους με τα κατάλληλα ανάλογα προσόντα ώστε να ενδυναμωθούν και να βελτιώσουν την εκλογική τους αποτελεσματικότητα.

Σκοπός

 Το σεμινάριο του Πολιτικού μάρκετινγκ και επικοινωνίας, είναι ένα εξειδικευμένο σεμινάριο, μοναδικό στον χώρο του, με απώτερο σκοπό την αισθητή βελτίωση των διαπροσωπικών, κοινωνικών, διαπολιτισμικών, επικοινωνιακών και τεχνικών ικανοτήτων όλων όσων εμπλέκονται με τον πολιτικό στίβο με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Περιγραφή σεμιναρίου

 1η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Έννοια της πολιτικής αγοράς και του πολιτικού καταναλωτή
 • Εφαρμογή του μάρκετινγκ στην πολιτική
 • Μοντέλα προσανατολισμού στην «πολιτική αγορά»
 • Προσανατολισμός στην αγορά υποψήφιου
 • Η τμηματοποίηση και η στοχευμένη αγορά
 • Η κατανόηση των απαιτήσεων της αγοράς
 • Η έρευνα του αντιπάλου κόμματος και υποψηφίου.
 • Εμπόδια στην πληροφόρηση από την αγορά που χρησιμοποιείται στην πολιτική
 • Η χρήση της πληροφόρησης
 • Η διαμόρφωση της μάρκας του πολιτικού προϊόντος
 • Η ανάπτυξη του πολιτικού προϊόντος
 • Εσωτερικό μάρκετινγκ και εθελοντισμός στο κόμμα
 • Η επικοινωνία μάρκετινγκ και οι προεκλογικές εκστρατείες
 • Τμηματοποίηση και στόχευση στην επικοινωνία
 • Κίνητρα καταναλωτών-ψηφοφόρων
 • Αντάρτικο μάρκετινγκ
 • Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
 • Πολιτική επικοινωνία σε τοπικό επίπεδο

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Οι δημόσιες σχέσεις στην πολιτική
 • Το μάρκετινγκ στην περίοδο της διακυβέρνησης
 • Διατήρηση προσανατολισμού στην αγορά κατά την περίοδο της διακυβέρνησης
 • Στρατηγική κατά την περίοδο της διακυβέρνησης
 • Επανασχεδιασμός του πολιτικού προϊόντος
 • Η επικοινωνία μάρκετινγκ της κυβέρνησης
 • Αναδιαμόρφωση μάρκας στις επόμενες εκλογές
 • Προβλήματα που σχετίζονται με την χρήση του πολιτικού μάρκετινγκ
 • Δυνητικά οφέλη του πολιτικού μάρκετινγκ
 • Image making πολιτικού στελέχους : Γλώσσα του σώματος, μη λεκτική επικοινωνία, ικανότητα ρητορίας, δελτία τύπου, η διαδικασία της συνέντευξης, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παρουσιάσεις.
 • Εγγραφή και εκφώνηση δημόσιου λόγου, προσέλκυση κοινού στις προεκλογικές συγκεντρώσεις, αντιμετώπιση κρίσεων και προσωπικών επιθέσεων
 • Νόμοι της δύναμης, του πολέμου, της σαγήνης: Λεπτομερής αναφορά σε όλες τις τεχνικές του πολιτικού πολέμου, του ανταρτοπόλεμου, τεχνικές υψηλής διπλωματίας, κανόνες πολεμικής εμπλοκής. Τεχνικές σαγήνης του πλήθους. Τεχνικές επιρροής και κυριαρχίας του αντιπάλου.
 • Θεωρία παιγνίων στην πολιτική επιστήμη. Πρακτικές εφαρμογές και πραγματική υπόδηση ρόλων στην θεωρία παιγνίων σε όλες τις μορφές της εκάστοτε επικοινωνίας και διαπραγμάτευση.

Πληροφορίες συμμετοχής

 Το Diploma είναι πιστοποιημένο από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης με το Σήμα Ποιότητας Εκπαίδευσης QUALITY TRAINING LABEL Επιπέδου ADVANCE.

Το σεμινάριο παρέχεται με τις ακόλουθες μορφές :

 • Προγραμματισμένο τμήμα
 • E-learning
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Tailor Made για εταιρείες

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.