E-Learning:
Πληροφορική, GDPR | Security | SPSS Statistics

GDPR AUDITORS: AUDITING YOUR GDPR COMPLIANCE

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πληροφορική, GDPR | Security | SPSS Statistics

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δρ Λεωνίδας Κανέλλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά, τ. Πρόεδρος ΕΕΤΤ και Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC)
Γιώργος Λευθεριώτης,ΙΤ expert, ΤUV Lead Auditor
Δρ Διονύσης Μουζάκης, Πληροφορικός, Auditor (ISO 27001), Cybersecurity Expert
Ανδρέας Πολυκάρπου, Senior Business/Risk Analyst

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δικηγόρους, νομικούς συμβούλους εταιριών, Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPOs), IT consultants, εξωτερικούς ή εσωτερικούς ελεγκτές, ανώτερα διοικητικά στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης, υπευθύνους ασφάλειας, ποιότητας, marketing, ανθρώπινου δυναμικού κλπ

ΣΚΟΠΟΣ

Ποια οφέλη θα αποκομίσετε από το σεμινάριο:
• Εισαγωγή στις αρχές και τη μεθοδολογία εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων συμμόρφωσης (GDPR audits)
• Πρακτική παρουσίαση της διαδικασίας ελέγχου, χρήση εργαλείων και compliance checklists
• Ενημέρωση για τις νεότερες εξελίξεις περί ασφάλειας, πιστοποίησης, σημάτων ιδιωτικότητας (privacy seals, marks) προϊόντων και υπηρεσιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 ισχύει από 25.5.2018 πανευρωπαϊκά όπως και στην Ελλάδα. Μετά την αναμενόμενη ψήφιση του εθνικού εφαρμοστικού νόμου αναμένονται έλεγχοι εφαρμογής του στην ελληνική αγορά. Ο βαθμός ετοιμότητας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να υποστούν ελέγχους δεν είναι ακόμα ικανοποιητικός. Εν αναμονή επισημοποίησης του σχήματος πιστοποίησης GDPR auditors, προκύπτει η ανάγκη κατάρτισης εξειδικευμένων στελεχών, με συνδυαστικές νομικές και τεχνικές γνώσεις για τον ΓΚΠΔ καθώς και κατανόηση των αρχών, των προτύπων (ISO 19011, 17021, 17065) και των διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου οργανισμών και επιχειρήσεων.

• Αν θέλετε να ελέγξετε, ως υπεύθυνοι η εκτελούντες επεξεργασία, το επίπεδο συμμόρφωσης του οργανισμού σας με τις κανονιστικές και τεχνικές απαιτήσεις του ΓΚΠΔ
• Αν σχεδιάζετε, ως επαγγελματίες οποιουδήποτε κλάδου, να εξοικειωθείτε με τις αρχές της επιθεώρησης, της πιστοποίησης, των προτύπων και του ελέγχου συμμόρφωσης οργανισμών και επιχειρήσεων με τον Κανονισμό
• Αν θέλετε να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις σχεδιασμού και εκτέλεσης ελέγχων συμμόρφωσης (compliance audits) με τον GDPR
• Αν είναι στις προθέσεις σας να αξιολογήσετε την υλοποίηση των έργων μέσω συλλογής και αξιολόγησης των ευρημάτων μη συμμόρφωσης
• Αν είστε διατεθειμένοι να ενταχθείτε σε μικτές ομάδες ελεγκτών και εμπειρογνωμόνων ιδιωτικότητας ενόψει διασφάλισης προοπτικών απασχόλησης σε ένα δυναμικό κλάδο

τότε το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι κατάλληλο για σας. Η θεματολογία του έχει επιλεγεί από έμπειρους εκπαιδευτές, lead auditors, νομικούς και τεχνικούς εμπειρογνώμονες ιδιωτικότητας με τη συμμετοχή ελεγκτών φορέων πιστοποίησης και διευθυντικών στελεχών τηλεπικοινωνιακών εταιριών με πρακτική εμπειρία σε έργα συμμόρφωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Βασισμένο σε διαδραστική διδασκαλία, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στοχεύει να σας βοηθήσει να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας σε ζητήματα ελέγχων συμμόρφωσης φορέων και προϊόντων με τις κανονιστικές απαιτήσεις ενός GDPR audit.

Η Διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής :
• Επισκόπηση βασικών ρυθμίσεων, άρθρων και απαιτήσεων συμμόρφωσης με τον GDPR
• Τα βήματα, οι κανονιστικές και τεχνολογικές απαιτήσεις, οι διαδικασίες, τα πρότυπα και η πιστοποίηση της συμμόρφωσης
• Η απόδειξη συμμόρφωσης με πρότυπα ασφάλειας και ιδιωτικότητας
• Μεθοδολογίες διαχείρισης κινδύνου ιδιωτικότητας (DPIA)
• Συμμόρφωση με πολλαπλά κανονιστικά πλαίσια (φορολογία, διαφάνεια συναλλαγών,anti-bribery, e-Privacy, ελεύθερη ροή μη προσωπικών δεδομένων, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, κλινικές δοκιμές κλπ)
• Οι τεχνολογικές προκλήσεις της συμμόρφωσης (cloud computing, big data, connected devices, IoT, blockchain, drones, artificial intelligence)
• Οι βασικές αρχές και οι τύποι ελέγχων (audits)
• Προετοιμασία Υπευθύνων και εκτελούντων επεξεργασία για ελέγχους
• Προετοιμασία Ελεγκτών για εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελέγχους
• Σχεδιασμός και μεθοδολογίες GDPR audits
• Υλοποίηση ελέγχου
• Καταγραφή, συλλογή και αξιολόγηση πειστηρίων και αποδεικτικού υλικού
• Συγγραφή και περιεχόμενα αναφοράς επιθεώρησης (audit report)
• Μελέτη περίπτωσης
• Διανομή εκπαιδευτικού υλικού και ερωτήσεων κατανόησης

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας