Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Premium Diploma in Tourism & Hotel Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
250 ώρες

Εισηγητής

Ο Κωνσταντίνος Θεοδωράκης είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο Management of Tourism.Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και εργάζεται ως Τραπεζικό στέλεχος.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Diploma απευθύνεται σε εργαζομένους στον Τουριστικό κλάδο που επιθυμούν να πιστοποιηθούν και να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο , σε αποφοίτους Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ αλλά και αποφοίτους Πανεπιστημίου σε συνεφείς ειδικότητες που επιθυμούν να εργαστούν στον συνεχώς αναδυόμενο Τουριστικό Τομέα.
Επίσης στις επιχειρήσεις τουρισμού αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου , οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτική κατανόηση και γνώση του σύγχρονου τουριστικού προϊόντος, ανεξάρτητα από τον τομέα του τουρισμού που απασχολούνται . η οποία θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους αλλά και στην εξέλιξή τους στην τουριστική βιομηχανία Επίσης απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις στις σύγχρονες τάσεις του τουρισμού , προκειμένου να επιλέξουν την τομέα της τουριστικής βιομηχανίας που θα δραστηριοποιηθούν. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες, με τις πρακτικές Εφαρμογές και τα Case Studies, θα είναι σε θέση, να αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες που συνδέουν τον τουρισμό με την οικονομία , την κοινωνία και το περιβάλλον και να αποκτήσουν πρακτική κατανόηση των σύγχρονων συνθηκών του τουρισμού.
Επισης σε :
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους εργάζονται στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας και θέλουν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις.
Σε ελεύθερους επαγγελματίες / επιχειρηματίες μικρών ή μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την επιχείρηση τους. Σε αποφοίτους ΙΕΚ που θέλουν να αποκτήσουν μια εξειδίκευση
Σε φοιτητές ΑΕΙ / ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας
Σε όλους τους εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους στον κλάδο της φιλοξενίας που επιθυμούν να ανταποκριθούν στις συνεχείς εξελίξεις που χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο κλάδο.

Σκοπός

Ο τουρισμός είναι μια οικονομική δραστηριότητα με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον . Η Κατανόηση των επιδράσεων του τουρισμού και οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που τον διέπουν, παρουσιάζονται στο σεμινάριο. Συγκεκριμένα αναλύονται διεξοδικά οι , Βασικές τουριστικές έννοιες ,η εξέλιξη και ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς, η Τουριστική ζήτηση και προσφορά καθώς και οι επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον. Επίσης μελετώνται η Γεωγραφία του Τουρισμού (Geography of Tourism ), η Οικονομική του Τουρισμού (Tourism Economics ),το Τουριστικό Μάρκετινγκ και μάνατζμεντ (Tourism Marketing & Management)

Η σύγχρονη ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας , απαιτεί πλέον την εφαρμογή αποτελεσματικής διαχείρισης της επιχείρησης αλλά και την ανάπτυξη και τη διατήρηση ποιοτικής εξυπηρέτησης και ικανοποίησης του πελάτη. Τα κύρια ζητήματα του ξενοδοχειακού κλάδου και , οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ξενοδοχεία με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών και τη διατήρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών από τα τμήματα του ξενοδοχείου , πλην αυτών του επισιτισμού, παρουσιάζονται στο σεμινάριο.

Στόχος του Diploma είναι να εφοδιάσει τους καταρτιζομένους με μια σειρά από δεξιότητες, τεχνικές και χαρακτηριστικά για μια επιτυχημένη, επαγγελματική πορεία στον κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.

Στόχος με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, με τις πρακτικές Εφαρμογές και τα Case Studies, οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του τρόπου λειτουργίας των τμημάτων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης αλλά και ο εφοδιασμός τους με γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία της διοίκησης Ξενοδοχειακών μονάδων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Tourism Management

ΜΕΡΟΣ 1 (30 ΩΡΕΣ):
Εισαγωγή στoν Τουρισμό (Tourism Introduction )

Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Ορισμοί : Εισαγωγή στη έννοια και στο περιεχόμενο του τουρισμού , Βασικές τουριστικές έννοιες ,εξέλιξη και ανάπτυξη και του τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς.
Η Τουριστική ζήτηση και τα χαρακτηριστικά της : Παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση, η ποικιλία της τουριστικής ζήτησης, χαρακτηριστικά των τουριστών, τουριστικές μορφές, διαμεσολαβητές τουριστικών υπηρεσιών, εποχικότητα , ρόλος των τιμών συναλλάγματος στην τουριστική ζήτηση
Η τουριστική προσφορά και τα χαρακτηριστικά της : Συστατικά της τουριστικής προσφοράς , Τουριστική προσφορά και ανταγωνισμός,
Τουρισμός και περιβάλλον : Επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον, περιβαλλοντικός τουρισμός , ηπιότερες μορφές τουρισμού ,πολιτικές προστασίας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων
Γεωγραφία του Τουρισμού (Geography of Tourism )
Τουριστικές περιοχές: ταξινόμηση των τουριστικών περιοχών, και περιφερειών, Η γεωγραφική οριοθέτηση της τουριστικής επιχείρησης, καθώς και των λειτουργιών τους ανάλογα με τον τουριστικό προορισμό, τα προβλήματα των περιοχών υποδοχής, γεωγραφική κατανομή των τουριστικών προορισμών ,τοπικοί παράγοντες και πολιτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων, διακρίσεις μεταξύ παραδοσιακών και νέων τουριστικών προορισμών διεθνείς τουριστικοί προορισμοί
Περιφερειακά μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης: Περιφερειακοί τουριστικοί χώροι και οι μορφές οργάνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων, παράκτιες, αστικές, αγροτουριστικές, ιαματικές κλπ, μορφές ανάπτυξης του τουριστικού χώρου, διάκριση των τουριστικών χωρών.

ΜΕΡΟΣ 2 (30 ΩΡΕΣ):
Οικονομική του Τουρισμού (Tourism Economics )

Στατιστική του τουρισμού
Τεχνικές πρόβλεψης και ανάλυση τάσεων του τουρισμού
Οικονομική οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων και των ενδιαμέσων του τουριστικού κυκλώματος.
Ανάλυση των τουριστικών συναλλαγματικών εισπράξεων και δαπανών.
Οικονομικοί Λογαριασμοί Τουρισμού, Λογαριασμός εξωτερικών Σχέσεων, Πίνακες Εισροών – Εκροών, Οικονομετρικά Μοντέλα, Τουριστικοί Πολλαπλασιαστές

ΜΕΡΟΣ 3 (40 ΩΡΕΣ) :
Τουριστικό Μάρκετινγκ (Tourism Marketing )

Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες: Αναλυτική παρουσίαση των εννοιών, της ορολογίας και όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών, μοντέλα συμπεριφοράς τουρίστα, σχεδιασμός και στρατηγική τουριστικού Μάρκετινγκ, ανάπτυξη και σχεδιασμός τουριστικού προϊόντος, tour operators , Έρευνα Τουριστικής αγοράς, Marketing mix,μελέτες περιπτώσεων ( case studies)

ΜΕΡΟΣ 4 (30 ΩΡΕΣ) ):

Τουριστικό Μάνατζμεντ (Tourism Management)

Μάνατζμεντ Τουριστικών Υπηρεσιών (Marketing Management of Tourism Services)
Event Management
Διοίκηση Λειτουργιών στις Τουριστικές Υπηρεσίες (Operations Management)
Στρατηγική στον Τουρισμό και στην Φιλοξενία (Strategic Management in the Tourism Industry)
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resources Management) Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)
Διοίκηση Πωλήσεων (Sales Management )

Hotel Management
ΜΕΡΟΣ 1 (60 ΩΡΕΣ):

Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας (Hospitality Management )

Γενικές Λειτουργίες, Οργανωτική Δομή Ξενοδοχειακής Μονάδας
Διοίκηση και οργάνωση τμήματος υποδοχής: Τμήμα υποδοχής, , Υποδοχή πελατών, Ρεσεψιόν, Τηλεφωνική Υπηρεσία, Τήρηση Λογαριασμών, Ταμείο, Μεταφορά αποσκευών, Booking Position Rooming List, Voucher, Τα στοιχεία του Voucher, Τύποι Voucher, Έντυπα υποδοχής, Υποχρεωτικά έντυπα, Προαιρετικά έντυπα , Αφίξεις, αναχωρήσεις, Εκτυπώσεις βιβλίου αστυνομίας, βιβλίου κίνησης πελατών, ταμειακής κατάστασης, ισοζυγίου και διαφόρων χρήσιμων εντύπων ,Παρακολούθηση ιστορικού αρχείου πελατών.
Τμήμα Κρατήσεων : Απευθείας κράτηση, Κράτηση μέσω τουριστικού γραφείου , Κρατήσεις μέσω Διαδικτύου, Κρατήσεις μέσω TOUR OPERATOR , Εγγυημένες κρατήσεις, Μη εγγυημένες κρατήσεις , Τύποι συμβολαίων, ALLOTMENT , έντυπα κρατήσεων του Tour Operator, BACK TO BACK, COMMITMENT, TIME SHARING (Χρονομεριστική Μίσθωση), Εισαγωγή νέων κρατήσεων, διορθώσεις ακυρώσεις κρατήσεων Πλάνο κρατήσεων Διαχείριση overbooking.
ΔΙΑΜΟΝΗ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (HOSPITALITY): Τύποι δωματίων, Ορολογία σχετιζόμενη με την κατάσταση των δωματίων , Συμφωνίες διαμονής, Διημέρευση (day use), NONSHOW, RELEASE PERIOD (Περίοδος αποδέσμευσης Καθορισμός χρονικού ορίου) , VIP, COMPLIMENTARY, INDIVIDUAL MAISON PASSANT ,Πρακτορειακός πελάτης, Πληρότητα. Συστήματα οργάνωσης και διαχείρισης της φιλοξενίας Μέθοδοι και διαδικασίες οργάνωσης θεμάτων διαμονής πελατών. Μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας ,Διαχείριση σχέσεων πελατών.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΟΡΟΦΩΝ(HOUSEKEEPING): Διοίκηση και διαχείριση του τομέα δωματίων και των λοιπών κύριων και βοηθητικών χώρων των καταλυμάτων,Διαχείριση, κατανομή και αξιολόγηση απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού του Housekeeping, Διαχείριση σχέσεων και επαφών με τους πελάτες. Διαδικασίες σύνταξης προγραμμάτων εργασίας. Μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας.Διαχείριση τμήματος απολεσθέντων αντικειμένων. Οργάνωση και διαχείριση ιματισμού, εξοπλισμού και λοιπών υλικών. Οργάνωση και λειτουργία του τμήματος λινοθήκης. Εφαρμογή μεθόδων επιλογής για την αγορά και τη χρήση υλικών καθαριότητας. Συντήρηση και αντικατάσταση εξοπλισμού των δωματίων.Επιλογή, συντήρηση και αντικατάσταση υλικών διακόσμησης , Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγηση της αποδοτικότητας του Housekeeping.

ΜΕΡΟΣ 2 (60 ΩΡΕΣ)

Ι.Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη (Human Resources and Development)

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων τουριστικών επιχειρήσεων
Λειτουργική αλληλεξάρτηση και διασύνδεση των τμημάτων του ξενοδοχείου
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού του Τομέα Υποδοχής, του Housekeeping
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων :Ανθρώπινοι Πόροι & Αναβάθμιση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
Προσδιοριστικοί Παράγοντες Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Δεξιότητες και ο Ρόλος της παροχής Υπηρεσιών (CapacityBuilding)
Εκπαίδευση, Κατάρτιση & Δια Βίου Μάθηση
Κίνητρα & Ενεργοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Μάθηση & Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Θεωρητικό Υπόβαθρο και Στόχοι Συστήματος Αμοιβών ,Αμοιβές και Κίνητρα/Αντικίνητρα ,Παρακίνηση
ΙΙ.Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Ο ρόλος των πληροφοριακών ξενοδοχειακών προγραμμάτων (Η/Υ) και άλλων μέσων σύγχρονης τεχνολογίας στη διαχείριση του τομέα φιλοξενίας: Συστήματα πληροφοριών, ανάλυση της σχέσης μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών και των οργανισμών, λήψη αποφάσεων. Ανάλυση του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων στην υποστήριξη της επιχειρησιακής στρατηγικής. Decision Support Systems (DSS). Enterprise ResourcePlanning (ERP),Διοίκηση Πωλήσεων και Κρατήσεις μέσω Διαδικτύου (Sales Management & Online Reservations (e-Tourism) . Η χρήση του e-tourism στις εναλλασσόμενες απαιτήσεις των τουριστών και οι επιπτώσεις του στη τουριστική ζήτηση. Επίδραση στους προμηθευτές και μεσάζοντες. Στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στο Τμήμα Υποδοχής Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Πληροφοριακά Συστήματα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Η επικοινωνία ως κοινωνικό φαινόμενο. Διοίκηση και Επικοινωνία. Γραπτή επιχειρησιακή επικοινωνία στα ξενοδοχεία. Προφορική επικοινωνία και επικοινωνία των ομάδων. Επιχειρησιακές εκθέσεις και αναφορές. Τεχνολογικός εξοπλισμός στη διάθεση της επικοινωνίας. Εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας Intranet. Τεχνολογία Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Εγγράφων(Electronic Data Interchange-EDI). Διαδραστικό σύστημα Extranet στις τουριστικές επιχειρήσεις. Συστήματα επικοινωνίας και διοίκησης σε τουριστικούς προορισμούς.(Destination Integrated Computer Information Reservation Management Systems). Eπιχειρησιακές επικοινωνίες και ηλεκτρονική μάθηση(e-learning), για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων). Επικοινωνία μέσω Application Service Providers. Ανάπτυξη και διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) και δυνατότητες επικοινωνίας μέσω Sales Manager.
ΙΙΙ.Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

(Total Quality Management in the Hospitality Industry)

Ιστορική αναδρομή. Βασικά συστατικά στοιχεία των κύριων διοικητικών μεθοδολογιών.
Ιστορική εξέλιξη της ΔΟΠ. Ορισμοί ποιότητας. Φιλοσοφία, αξιώματα, αρχές της ΔΟΠ.
Τα διδάγματα των πρωτοπόρων. Σύγκριση παραδοσιακής προσέγγισης και ΔΟΠ.
Θεωρία συστημάτων Συστήματα διοίκησης ποιότητας. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών
Προτυποποίηση – Πρότυπο ISO 9000 – Πιστοποίηση.
Βραβεία ποιότητας – Το Ευρωπαϊκό μοντέλο ποιότητας.
Ο κύκλος PDCA (Plan – Do – Check – Act)
Τα επτά εργαλεία ελέγχου της ποιότητας: Διαγράμματα ελέγχου. Διάγραμμα Pareto και διαγράμματα αιτίου αποτελέσματος. Ιστογράμματα. Διαγράμματα ροής. Διαγράμματα διασποράς
Βασικά συστατικά στοιχεία των κύριων διοικητικών μεθοδολογιών και διαγράμματα αιτίου αποτελέσματος.
Ανάπτυξη λειτουργίας ποιότητας – Το σπίτι της ποιότητας
Η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη. Η μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων.
Άμεσες και έμμεσες μετρήσεις της ποιότητας. Κοστολόγηση της ποιότητας
Έλεγχος ανταγωνιστικότητας με τη χρήση δεικτών. Η μέθοδος των κρίσιμων συντελεστών επιτυχίας
Οργανωτική θεωρία και πολιτισμός ποιότητας
Πληροφοριακά συστήματα ποιότητας
ΙΙΙΙ.Διαχείριση Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

(Crisis Management in the Hospitality Industry)

Περιγραφή: επιχειρησιακό περιβάλλον, ενδιαφερόμενοι, έκθεση στον κίνδυνο, ευπάθεια Αναγνώριση των πηγών των κινδύνων, Προσδιορισμός των αξιολογήσεων, διαμόρφωση κριτηρίων για αξιολόγηση κινδύνου Πιθανότητες ενδεχόμενου κινδύνου, Συνέπειες ενδεχόμενου κινδύνου, Επίπεδο κινδύνου, Επιλογή και τεκμηρίωση των μέτρων ελέγχου κινδύνων. Αξιολόγηση κινδύνου με βάση τα κριτήρια και οριστικοποίηση των προτεραιοτήτων του κινδύνου

Συντονισμός προσπαθειών για τη διαχείριση του κινδύνου: Προετοιμασία σχεδίων και επιλογών για την αντιμετώπιση του κινδύνου, Δηλώσεις πολιτικής για τη διαχείριση κινδύνου, Εύρεση πόρων για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της κρίσης, Επίβλεψη και αξιολόγηση κάθε βήματος, μέσα από την τεκμηρίωση της διαδικασίας

Πληροφορίες συμμετοχής

Το Diploma είναι πιστοποιημένο από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης με το Σήμα Ποιότητας Εκπαίδευσης QUALITY TRAINING LABEL Επιπέδου ADVANCE.

Το Diploma μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24% για στελέχη που θα το παρακολουθήσουν μέσω της εταιρείας τους.

ΠΑΡΟΧΕΣ

  • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα
  • Ηλεκτρονικές Σημειώσεις
  • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
  • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών
  • e- εξετάσεις & αξιολόγηση επίδοσης
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ2 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.