Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ISO 45001:2018

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV AUSTRIA ACADEMY
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Ζαφείριος Ζαπάρτας

Ο κ. Ζαφείριος Ζαπάρτας είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Η/Υ με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Από το 2002, έχει ασκήσει τεχνικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις (ενδεικτικά ΣΙΔΕΝΟΡ, CROWN Packaging S.A κ.ά.) και, σήμερα, εργάζεται ως Επικεφαλής Επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων στην εταιρεία TÜV Austria Hellas. Διαθέτει Post Graduate Diploma in e-Learning & Blended Learning και διεθνείς πιστοποιήσεις στους τομείς της Υγείας-Ασφάλειας και του Lean-Six Sigma. Διετέλεσε εισηγητής πληθώρας σεμιναρίων λιτής οργάνωσης διεργασιών και υγείας & ασφάλειας στην εργασία. Μιλάει άριστα αγγλικά.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε:
​Εσωτερικούς Επιθεωρητές Εταιρειών, Συμβούλους, Υπευθύνους Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και σε Τεχνικούς Ασφαλείας.

Σκοπός

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοούν τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO45001:2018 και να διεξάγουν εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με το νέο πρότυπο  45001:2018, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:
Οι βασικές αρχές των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το Σχεδιασμό, τους σκοπούς, τα προγράμματα, τον έλεγχο λειτουργίας και τη μέτρηση και παρακολούθηση παραμέτρων ΥΑΕ. Επίσης καλύπτονται οι γενικές αρχές της σχετικής νομοθεσίας ΥΑΕ, οι μέθοδοι σύνταξης Μελέτης Επικινδυνότητας και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων.

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστοποίηση της TÜV AUSTRIA HELLAS.

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.