Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διοίκηση Παραγωγής - Operation Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
10/10/2022
27 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
24/10/2022
27 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με τη διοίκηση παραγωγής σε εταιρείες που ασχολούνται με το logistic και έχει στόχο να τους ενημερώσει πάνω στην αποτελεσματική λειτουργία και την οργάνωση της διοίκησης παραγωγής.

Σκοπός

Οι αντικειμενικοί σκοποί της διοίκησης παραγωγής είναι αρχικά ο σχεδιασμός και στη συνέχεια η λειτουργία των συστημάτων παραγωγής. Έτσι, ο σχεδιασμός ενός συστήματος παραγωγής που περιλαμβάνει πρώτες και άλλες ύλες, μηχανές, εργασία κτλ. είναι σε θέση να λειτουργήσει αποτελεσματικά, αν συνυπάρχει μ' ένα κατάλληλο πρόγραμμα ή οργάνωση.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Παραγωγή
 • Λειτουργία της Παραγωγής
 • Παραγωγικό Σύστημα
 • Δραστηριότητες Οργάνωσης Παραγωγής
 • Είδη Παραγωγικών Συστημάτων
 • Λήψη Αποφάσεων στα Παραγωγικά Συστήματα
 • Σύγχρονες τάσεις στην Οργάνωση & Διοίκηση Παραγωγής
 • Five P’s of operations management
 • Μεταβολές στο Παραγωγικό Σύστημα
 • Προϊόν
 • Κατηγορίες προϊόντων
 • Κύκλος ζωής προϊόντος
 • Στάδια ανάπτυξης προϊόντος
 • Κριτήρια για την αξιολόγηση κατά την Ανάπτυξη προιόντος
 • Νεκρό σημείο (break even)
 • Δαπάνες κόστους
 • Τμηματοποίηση αγοράς
 • Σχεδιασμός Προϊόντος & Τεχνολογία
 • Συστήματα Διαχείρισης Προγραμματισμού Παραγωγής
 • Προγραμματισμός παραγωγικών πόρων MRP
 • MRP & οφέλη για την επιχείρηση
 • Διαδικασία προγραμματισμού παραγωγής
 • Απαιτήσεις MRP
 • Αρχείο κατάστασης υλικών
 • Βασικό Χρονοδιάγραμμα Παραγωγής
 • Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα MRP
 • Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
 • Εφαρμογές – Αρχιτεκτονική ERP
 • Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα των ERP Συστημάτων
 • Λόγοι αποτυχίας ERP
 • Λιτή παραγωγή
 • Σύστημα «kanban»
 • Χρονικός Προγραμματισμός Παραγωγής
 • Χρονικός Προγραμματισμός σε Συστήματα Job-Shop
 • Χρονικός Προγραμματισμός σε Συστήματα FlowShop
 • Χρονικός Προγραμματισμός σε Παρτίδες (batch-shop)
 • Προγραμματισμός Ανθρώπινων Πόρων
 • Έλεγχος Παραγωγικής Διαδικασίας (Shop Floor Control)
 • Ο κανόνας του Johnson
 • Γραμμή Παραγωγής - Case Study

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
27 ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΟΠΠΕΠ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Το Σεμινάριο προσφέρεται με e-learning μεθοδολογία μέσω της υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.

E-learning
Ιδιαίτερο Μάθημα
Tailor Made σε επιχειρήσεις

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
 • Πλούσιο υλικό ανά μάθημα που γίνεται συνεχώς update
 • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσω της εκπ.πλατφόρμας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών.
 • Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή σας με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας & επισήμανση τυχόν λανθασμένων απαντήσεων.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.