Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διοίκηση Παραγωγής - Operation Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/07/2024
27 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
08/08/2024
27 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με τη διοίκηση παραγωγής σε εταιρείες που ασχολούνται με το logistic και έχει στόχο να τους ενημερώσει πάνω στην αποτελεσματική λειτουργία και την οργάνωση της διοίκησης παραγωγής.

Σκοπός

Οι αντικειμενικοί σκοποί της διοίκησης παραγωγής είναι αρχικά ο σχεδιασμός και στη συνέχεια η λειτουργία των συστημάτων παραγωγής. Έτσι, ο σχεδιασμός ενός συστήματος παραγωγής που περιλαμβάνει πρώτες και άλλες ύλες, μηχανές, εργασία κτλ. είναι σε θέση να λειτουργήσει αποτελεσματικά, αν συνυπάρχει μ' ένα κατάλληλο πρόγραμμα ή οργάνωση.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Παραγωγή
 • Λειτουργία της Παραγωγής
 • Παραγωγικό Σύστημα
 • Δραστηριότητες Οργάνωσης Παραγωγής
 • Είδη Παραγωγικών Συστημάτων
 • Λήψη Αποφάσεων στα Παραγωγικά Συστήματα
 • Σύγχρονες τάσεις στην Οργάνωση & Διοίκηση Παραγωγής
 • Five P’s of operations management
 • Μεταβολές στο Παραγωγικό Σύστημα
 • Προϊόν
 • Κατηγορίες προϊόντων
 • Κύκλος ζωής προϊόντος
 • Στάδια ανάπτυξης προϊόντος
 • Κριτήρια για την αξιολόγηση κατά την Ανάπτυξη προιόντος
 • Νεκρό σημείο (break even)
 • Δαπάνες κόστους
 • Τμηματοποίηση αγοράς
 • Σχεδιασμός Προϊόντος & Τεχνολογία
 • Συστήματα Διαχείρισης Προγραμματισμού Παραγωγής
 • Προγραμματισμός παραγωγικών πόρων MRP
 • MRP & οφέλη για την επιχείρηση
 • Διαδικασία προγραμματισμού παραγωγής
 • Απαιτήσεις MRP
 • Αρχείο κατάστασης υλικών
 • Βασικό Χρονοδιάγραμμα Παραγωγής
 • Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα MRP
 • Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
 • Εφαρμογές – Αρχιτεκτονική ERP
 • Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα των ERP Συστημάτων
 • Λόγοι αποτυχίας ERP
 • Λιτή παραγωγή
 • Σύστημα «kanban»
 • Χρονικός Προγραμματισμός Παραγωγής
 • Χρονικός Προγραμματισμός σε Συστήματα Job-Shop
 • Χρονικός Προγραμματισμός σε Συστήματα FlowShop
 • Χρονικός Προγραμματισμός σε Παρτίδες (batch-shop)
 • Προγραμματισμός Ανθρώπινων Πόρων
 • Έλεγχος Παραγωγικής Διαδικασίας (Shop Floor Control)
 • Ο κανόνας του Johnson
 • Γραμμή Παραγωγής - Case Study

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
27 ΩΡΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ασύγχρονη e-Learning Μεθοδολογία
Η e-Learning εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι mobile friendly.
Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Future Business School είναι κορυφαίος  εκπαιδευτικός φορέας και δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2000. Παρέχει ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που  πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς, e-learning Diplomas και Σεμινάρια πιστοποιημένα από κορυφαίους φορείς πιστοποίησης.

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο  από την TUV AUSTRIA ACADEMY (HELLAS).
Παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης Πιστοποίησης Advanced από την GLOBALCERT.

Η πιστοποίηση GLOBALCERT Advanced πιστοποιεί αντικείμενα που παρουσιάζουν ζήτηση στην αγορά εργασίας με σκοπό τη συμπλήρωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση των σπουδών.

ΠΑΡΟΧΕΣ

 •  Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
 •  Πρόσβαση 24 ώρες το 24 ωρο, μελετάτε στους χρόνους που σας εξυπηρετεί.
 •  Υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
 •  Χορηγούνται αναλυτικές σημειώσεις
 •  Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.