Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Diploma in Internal Auditing

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
120 ώρες

Εισηγητής

Ο Γεώργιος Βουσινάς είναι Διδακτορικός Ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Τραπεζικό Στέλεχος, με πολυετή εργασιακή εμπειρία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου.Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και παρουσιάσεις τόσο σε εγχώρια όσο και διεθνή συνέδρια στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της τραπεζικής και του εσωτερικού ελέγχου. Είναι πιστοποιημένο Στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος σε θέματα παροχής επενδυτικών συμβουλών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και εκπόνησης

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν ως Εσωτερικοί Ελεγκτές. Παρέχει πρακτικές γνώσεις, τεχνικές και ιδέες για άμεση εφαρμογή στην εργασία.

Σκοπός

Το Diploma in Internal Audit είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει φιλόδοξα, δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, στη θεωρία και στις βασικές πρακτικές του, προσφέροντάς τους σύγχρονες, στοχευμένες, εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες στον Εσωτερικό Έλεγχο προκειμένου να ανελιχθούν και να αναλάβουν αντίστοιχες θέσεις ευθύνης στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ισοδυναμεί με 120 CPE credits (πιστωτικές μονάδες ειδικής επαγγελματικής επιμόρφωσης) που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των απαιτήσεων διατήρησης των διεθνών πιστοποιήσεων των Εσωτερικών Ελεγκτών.

Περιγραφή σεμιναρίου

 Συνοπτικό πρόγραμμα

 • Εισαγωγή στην Ελεγκτική Επιστήμη
 • Θεσμικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου
 • Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Αναγνώριση & Αξιολόγηση Κινδύνων
 • Μοντέλα Εκτίμησης Κινδύνων
 • Σχεδιασμός Ελέγχου (Αναγνώριση Ελεγκτικού Χώρου, Πρόγραμμα Ελέγχου)
 • Διεξαγωγή Ελέγχου
 • Σύνταξη Εκθέσεων – Διοικητικών Αναφορών
 • Παρακολούθηση Συστάσεων Ελέγχου
 • Τεχνικές Δειγματοληπτικού Ελέγχου
 • Εισαγωγή στον Έλεγχο Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εσωτερικές Δικλείδες Ασφαλείας - Ελεγκτικοί μηχανισμοί
 • Αυτοματοποιημένες Τεχνικές Ελέγχου
 • Αξιολόγηση Απόδοσης Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου
 • Διασφάλιση & Βελτίωση Ποιότητας
 • Πρακτικές εφαρμογές – Μεθοδολογία Ελέγχου
 • Έλεγχος, Πρόληψη & Αποτροπή Απάτης
 • Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εσωτερικού Ελέγχου Εταιρίας (Πρακτική Εφαρμογή)

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 120 ώρες

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.