Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Web Design με HTML – CSS Basic

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Euro Logic
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
15/02/2023
2 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
14/03/2023
2 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
26/04/2023
2 μήνες

Σε ποιους απευθύνεται

To Σεμινάριο απευθύνεται, σε όλους εκείνους, που θέλουν να μάθουν να δημιουργούν Ιστοσελίδες με τη Γλώσσα HTML και να τις διαμορφώνουν με τη CSS.
Είναι το Βασικό επίπεδο, Basic.  Μαθαίνουμε, όλα τα Βασικά στοιχεία της γλώσσας.
Θυμίζουμε, πως όλες οι Μέθοδοι δημιουργίας Ιστοσελίδων, καταλήγουν τελικά σε κώδικα HTML.  Με την HTML, δημιουργούμε Στατικές Ιστοσελίδες, οι οποίες όμως, με τη προσθήκη εντολών της JavaScript, ένα θέμα που αναπτύσσεται σε άλλη Σειρά Μαθημάτων, μετατρέπονται σε δυναμικές.
Συνεπώς, αυτή η Σειρά, είναι μία Βάση εκκίνησης.
Τα Μαθήματα Παρέχονται εξ Αποστάσεως και  είναι e Learning.  Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες  το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.  Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται. Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε Σπουδαστή.
Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Hardware και Software, σε διάφορα αντικείμενα και με χρήση διαφόρων Γλωσσών Προγραμματισμού.  Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία   ξεπερνάει τα 30 χρόνια.
Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, μέσα από ένα Video και να σχηματίσετε γρήγορα  μία εικόνα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η Γλώσσα HTML, είναι η κύρια Γλώσσα για δημιουργία Ιστοσελίδων.

Όπως είναι γνωστό, η δημιουργία Ιστοσελίδων, έχει μία ιδιαιτερότητα.  Αυτός που δημιουργεί την Ιστοσελίδα, δεν γνωρίζει σε ποια οθόνη θα προβληθεί.  Υπάρχουν οθόνες, με πολύ διαφορετικές διαστάσεις.  Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί ειδικές Γλώσσες, οι οποίες σε Συνδυασμό, με κατάλληλα προγράμματα Προβολής, επιτρέπουν τη προσαρμογή του περιεχομένου, στα δεδομένα της οθόνης χρήστη.  

Σε αυτή τη Σειρά Μαθημάτων, θα μάθουμε τα ακόλουθα:

Εισαγωγή στη Γλώσσα HTML, Πως δουλεύει ένας Browser, Επίσκεψη σε Site – Λεπτομέρειες, Δημιουργία  Εγγράφου HTML. Ανοιγμα Τοπικά, Βασική Δομή Εγγράφου HTML, Κείμενο σε Εγγραφο HTML.  Συστατικά Στοιχεία Κειμένου, Περιγραφή του Προβλήματος δημιουργίας Εγγράφου HTML, Προσαρμογή Κειμένου στις Διαστάσεις του Παραθύρου, Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Προσθήκη Παραγράφου σε Κείμενο. Χαρακτήρες Bold κλπ. Επικεφαλίδες h1 έως  h6  Brake για Αλλαγή Γραμμής. Προσθήκη: Εκθέτη – Δείκτη. Μαρκάρισμα και Προβολή  τμήματος Κειμένου, που έχει Διαγραφεί. Απλή Εισαγωγή Εικόνας.  Προσθήκη Comment σε Εγγραφο. Προσθήκη Link σε έγγραφο. Δέσμη Εγγράφων HTML. Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Στη συνέχεια κάνουμε μία εισαγωγή στη CSS, που   είναι μία Γλώσσα Μορφοποίησης. 
Εισαγωγή στη CSS. Προσθήκη Εντολών CSS - σε έγγραφο HTML. Εντολές CSS – InLine. Εντολές CSS – Internal.  Εντολές CSS – External. Προτεραιότητα Εφαρμογής Εντολών CSS – Παραδείγματα. Πως εργαζόμαστε, για Διαμόρφωση Εγγράφων με CSS. Περιγραφή του Προβλήματος, Επιλογής Γραμματοσειράς.  CSS Font Family - Επιλογή Γραμματοσειράς.  CSS Box Model.  CSS για Διαμόρφωση Κειμένων - Βασικές Ιδιότητες  Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Αναλυτικές Ρυθμίσεις Border και Margin, με τις παραμέτρους του CSS Box Model. Χρώμα Αντικειμένων - Εισαγωγή στα Μοντέλα Χρωμάτων. Αθροιστικά και Αφαιρετικά Μοντέλα.  Μοντέλο RGB. Χρώματα σε RGB και Hex. Χρώματα σε Εγγραφο HTML, με τη Συνάρτηση RGB. Ιδιότητες  Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Τα Χαρακτηριστικά μιας Εικόνας. Διαστάσεις Εικόνας, κατά τη Προβολή Εγγράφου σε Browser.  Εικόνες GIF σε Εγγραφο Εικόνες PNG:  Αδιαφάνεια - Opacity  Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων
Χαρακτηρισμός Στοιχείων ενός Εγγράφου – Κλάσεις.  Δημιουργία class σε Εγγραφο.  Selectors για Διαμόρφωση μιας Κλάσης.  Ids Στοιχείων ενός Εγγράφου.  Selector για Διαμόρφωση  Id.  Links με χρήση Id.   Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Εισαγωγή στους Πίνακες,  Δημιουργία Απλού Πίνακα. Διαμόρφωση Στοιχείων Πίνακα. Εισαγωγή στις Λίστες.  Δημιουργία Λίστας.  Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Δημιουργία Description List .  Δημιουργία Nested List. Διαμόρφωση Unordered List.  Διαμόρφωση Ordered List.  Δημιουργία -  Διαμόρφωση Division.  Link για Μεταφορά σε άλλη θέση, στο ίδιο έγγραφο. Εισαγωγή στα Μενού Επιλογών.  Δημιουργία απλού Κατακόρυφου Μενού με Λίστα. Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων. 

Αυτή είναι η Σειρά Basic.
Σε όλη τη Σειρά Μαθημάτων, εκτός από την απαραίτητη Θεωρία, η εκμάθηση γίνεται με μια Σειρά επιλεγμένα παραδείγματα, που επιτρέπουν στο χρήστη, να κατανοήσει τη χρησιμότητα των διαφόρων εντολών.
Παράλληλα γίνονται πολλές, κατάλληλα επιλεγμένες Ασκήσεις.  Ο Σπουδαστής προσπαθεί να τις λύσει και αν δεν τα καταφέρει βλέπει ένα Video με τη λύση.

Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων

Σε όλες τις Σειρές Μαθημάτων, αναφέρουμε, πόσο χρόνο θα διαρκέσει  η παρακολούθηση της Σειράς. Σημειώνουμε όμως, πως η χρονική διάρκεια που αναφέρουμε είναι ενδεικτική.
Στις Σειρές Μαθημάτων, που προσφέρει η Euro Logic Studies, η πραγματική χρονική διάρκεια, είναι εντελώς διαφορετική και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες, κάθε σπουδαστή.

Συγκεκριμένα:
Υπάρχουν σπουδαστές, που επείγονται να ολοκληρώσουν σύντομα, πχ για να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας. Εχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
Σε αυτή τη περίπτωση,  μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, αφήνουμε το σύστημα ανοιχτό, όσο χρειάζεται ο σπουδαστής, με σκοπό να κάνει επαναλήψεις. Αυτό συμβαίνει, διότι θεωρούμε, πως υπάρχει κίνδυνος, επειδή ο σπουδαστής επείγεται να ολοκληρώσει σύντομα, να περάσει κάποια ύλη στα γρήγορα, με αποτέλεσμα, να μη την αφομοιώσει, μέσα στο χρόνο που διαθέτει και τελικά να μη γνωρίζει σημαντικά στοιχεία.

Από την άλλη, υπάρχουν σπουδαστές, που έχουν πρόβλημα χρόνου, πχ άτομα που εργάζονται, έχουν οικογένεια και παιδιά, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων κλπ.
Παράλληλα, υπάρχουν άτομα, που έχουν τελειώσει τα σχολεία, πριν πολλά χρόνια και χρειάζονται περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν στις  απαιτήσεις μιας Σειράς Μαθημάτων.
Ολοι αυτοί, με την εγγραφή τους σε κάποια από τις Σειρές Μαθημάτων, που προσφέρει η Euro Logic Studies,   θα παρακολουθούν όποτε μπορούν και πρέπει να γνωρίζουν, πως θα έχουν στη διάθεσή τους, όλο το χρόνο που χρειάζονται, για να πάρουν από τα Μαθήματα αυτό που θέλουν και να ολοκληρώσουν σωστά και με άνεση.
Μπορεί σε μια Σειρά Μαθημάτων, να αναφέρεται για παράδειγμα, πως η χρονική διάρκεια είναι ίση με τρεις μήνες, αλλά σε όλους αυτούς,  δίνουμε πάντοτε παράταση. Σημειώνουμε, πως όλο το υλικό, όλων  των Σειρών Μαθημάτων, είναι πάντοτε διαθέσιμο στο Server της Euro Logic Studies. Αυτό σημαίνει, πως κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί, πως το υλικό δεν θα υπάρχει σε λίγο, οπότε πρέπει να βιαστεί, για  να τελειώσει.

Το αποτέλεσμα από όλα αυτά,  είναι πως η πραγματική χρονική διάρκεια των μαθημάτων που προσφέρουμε,  προσαρμόζεται στις ανάγκες  κάθε σπουδαστή.
Το μόνο που ζητάμε, είναι όλα αυτά, να γίνουν μέσα σε λογικά πλαίσια. Να μη βρεθεί σπουδαστής, που θέλει πέντε χρόνια !!! για να ολοκληρώσει.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.

Σημαντική Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Euro Logic Studies.  Για να βρείτε την ιστοσελίδα, παρακαλώ, κάνετε αναζήτηση στη  Google, με τις τρεις λέξεις eurologicstudies, κολλητά.

Διάρκεια: Διάρκεια 15-20  Ώρες, Ολοκλήρωση  σε 2 μήνες
Ενάρξεις: Καθημερινά

Κόστος Συμμετοχής

Τιμή Σεμιναρίου: 160, Προκαταβολή: 60 και 4 Δόσεις 25 Ευρώ
Τιμή για Μετρητοίς: 120 Ευρώ
Ειδικές Τιμές για: Ανέργους και Φοιτητές

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.