Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Diploma in Corporate Public Relations & Event Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
96 ώρες

Εισηγητής

Γκαγκάκη Κατερίνα, Ζήσης Νεκτάριος, Μπαναγή Σοφία, Μπαλτούνα Δήμητρα, Ατματσίδου Ελένη, Χρυσόγελος Αντώνης, Μπαλάνης Απόστολος

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους στον χώρο των Δημοσίων Σχέσεων και την διοργάνωση Εταιρικών και μη εκδηλώσεων και σε ελεύθερους επαγγελματίες. Παρέχει πρακτικές γνώσεις, τεχνικές και ιδέες για άμεση εφαρμογή στην εργασία.

Σκοπός

Σκοπός του Diploma in Public Relations & Event Management είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι των Δημοσίων Σχέσεων και της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα κανάλια επικοινωνίας φυσικά ή ψηφιακά για την βέλτιστη εφαρμογή των Δημοσίων σχέσεων μιας επιχείρησης και κατ επέκταση των στόχων μιας επιχείρησης

Τέλος οι σπουδαστές θα ασχοληθούν με την στρατηγική που πρέπει να ακολουθεί μία επιχείρηση για την υλοποίηση ενός project γενικότερα καθώς επίσης και με την Διοργάνωση Εταιρικών Εκδηλώσεων ειδικότερα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Δομή προγράμματος

Public Relations

Ορισμοί Δημοσίων Σχέσεων, Στόχος, Λειτουργίες, Κώδικας Δεοντολογίας
Προσόντα και ικανότητες των επαγγελματιών Δημοσίων Σχέσεων
Εταιρική παρουσία
Οι Δημόσιες Σχέσεις «ενάντια» όλων
Ενδοεταιρικές ΔΣ
Πως ξεκίνησαν όλα
Επικοινωνία: κορωνίδα των ΔΣ
Οι άνθρωποι και οι φορείς των ΔΣ
Αντιμετώπιση κρίσεων
Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων και εφαρμογή
ΜΜΕ & ΔΣ
Δημόσιος βίος & ΔΣ
ΔΣ δημόσιων προσώπων
Εταιρικές εκδηλώσεις
Case studies

Event Management

Event Management: το απόλυτο ομαδικό άθλημα
Ας γνωριστούμε: ποιοι είμαστε, εμπειρίες, φιλοδοξίες, ιδανικά αποτελέσματα
Βασικές αρχές διοργάνωσης εκδηλώσεων
Σχεδιασμός, οικοδόμηση ιδέας, προσδιορισμός κοινού – στόχου
Που & πότε
Εταιρική Παρουσία – Δημόσιες Σχέσεις – Εκδήλωση: σχέση εξάρτησης
Marketing εκδήλωσης
Γίνε ο Ηρακλής Πουαρό των εκδηλώσεων
Εργαλεία ανάλυσης κι εφαρμογή αποτελεσμάτων
Είδη εκδηλώσεων: όσα φαντάζεσαι και όσα δεν φαντάζεσαι
The “wedding” list
Ticketing: η «πόρτα» των εκδηλώσεων
Check in
Διαχείριση προϋπολογισμού
Διαχείριση έργου: χρονοδιάγραμμα, εγκαταστάσεις, οπτικοακουστικός εξοπλισμός
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού & ομάδες εργασίας εν δράσει
Γίνε ο ιδανικός μάνατζερ εκδηλώσεων, μάθε τις αρμοδιότητες σου
Διαχείριση κινδύνων και συμβάντων
Εταιρικοί σκοποί που υπηρετεί μια εκδήλωση
Τα ΜΜΕ κι εμείς
Χορηγίες
Δώρα & βραβεύσεις
Γίνε εθελοντής, αξίζει
Feedback – Post event marketing

Communication Skills & Body Language

Η σημασία της αποτελεσματικής
επικοινωνίας – Μοντέλα επικοινωνίας
Κατανόηση συντελεστών επικοινωνίας
Στυλ επικοινωνίας
Αποτελεσματική αποστολή μηνυμάτων επικοινωνίας (λεκτική & μη λεκτική επικοινωνία, αρνητικό και θετικό feedback)
Γλώσσα του σώματος
Προφορικές παρουσιάσεις
Γραπτή επικοινωνία
Αποτελεσματική λήψη μηνυμάτων επικοινωνίας (ενεργή ακρόαση, παράφραση, ερωτήσεις, λήψη feedback)

Marketing

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ‘Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΚΑΠΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Εθνικό μάρκετινγκ και διεθνές μάρκετινγκ
Στρατηγικό και Τακτικό Μάρκετινγκ
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Πρώτο στάδιο διαδικασίας έρευνας
Δεύτερο στάδιο διαδικασίας έρευνας
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Έννοια, ορισμοί και παραδείγματαo Επιλογή Στρατηγικής
Τι περιλαμβάνει η Στρατηγική
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ανάπτυξη νέων προϊόντων
Ο κύκλος ζωής του προϊόντος στο μάρκετινγκ
Η επωνυμία (branding)
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Προσδιορισμός της τιμής
Προσδιοριστικοί παράγοντες της τιμής
Τιμολόγηση νέου προϊόντος
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ LOGISTICS
Γενικά
Κανάλια διανομής
Σχεδιασμός και αξιολόγηση των καναλιών διανομής
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γενικά
Η διαδικασία επικοινωνίας
Η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης
Ο σχεδιασμός της διαφημιστικής καμπάνιας
Από την Προώθηση Πωλήσεων και το Direct Marketing στο Customer Relationship Marketing και στο Digital Marketing
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Advertising

Λειτουργία και ο στόχος της διαφήμισης. Ο ρόλος της διαφήμισης στο μείγμα μάρκετινγκ.
H διαφήμιση στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ (IMC).
Η ιστορία και η εξέλιξη της διαφήμισης. Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα σχετικά με τη διαφήμιση. Διοίκηση της διαφημιστικής διαδικασίας. Ο ρόλος του διαφημιστικού brief.
Μοντέλα της λειτουργίας της διαφήμισης. Ιεραρχικά μοντέλα επιδράσεων. Μοντέλα επιδράσεων σε συνθήκες υψηλής και χαμηλής ανάμειξης. Πλέγματα σχεδιασμού διαφημιστικής στρατηγικής. Διαμόρφωση διαφημιστικών στόχων.
Σχεδιασμός διαφημιστικού προγράμματος.
Δημιουργική Στρατηγική: Σχεδιασμός και Εκτέλεση. Ανάπτυξη μηνύματος και τύποι επικλήσεων. Δημιουργική στρατηγική σε διαφορετικά μέσα. Διαφήμιση σε διαδραστικά μέσα.
Επιλογή και προγραμματισμός διαφημιστικών μέσων.
Αξιολόγηση και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του διαφημιστικού προγράμματος.

Sales

Α. Πωλήσεις – Μέρος 1ο (4 ώρες)
Εισαγωγή στην διαδικασία της συμβουλευτικής πώλησης
Η συμβουλευτική πώληση και η ενεργός επικοινωνία – Follow up στις πωλήσεις
Β. Πωλήσεις – Μέρος 2ο (4 ώρες)
Διαχείριση αντιρρήσεων
Τύποι πελατών
Cross-Selling και Up-Selling: Ορισμός & Τρόποι Αύξησης των πωλήσεών μας από υπάρχοντες και νέους πελάτες μας – Μια συνολική στρατηγική πωλήσεων.
Βασικές αρχές για αποτελεσματικό Cross-Selling και Up-Selling
Γ. Πωλήσεις – Μέρος 3ο (4 ώρες)
Στάδια Αγοραστικής Συμπεριφοράς: Πως μας βοηθούν στην επικοινωνία μας με τους πελάτες μας.
Διαχείριση πελατειακής βάσης – CRM
Εισπράξεις απαιτήσεων
Δ. Πωλήσεις – Μέρος 4ο (4 ώρες)
Στρατηγική SOS
Αναπαραστάσεις Ρόλων
Ανακεφαλαίωση – Καλές πρακτικές – Case studies

Project Management
Α. Project Management – Μέρος 1ο (4 ώρες)
Εισαγωγή / Γενική Άποψη του Project Management: Ορισμός – Συστήματα – Βασικά Βήματα
Σχεδιασμός & Προτάσεις για Αποτελεσματικό Project Management
Αποστολή – Στόχοι – Κίνδυνοι ενός Project
Β. Project Management – Μέρος 2ο (4 ώρες)
Η χρήση της WBS για το Σχεδιασμό ενός Project
Χρονοπρογραμματισμός ενός Project
Χρονοπρογραμματισμός των Υπολογισμών
Έλεγχος & Αξιολόγηση ενός Project
Γ. Project Management – Μέρος 3ο (4 ώρες)
Έλεγχος του Έργου μέσω Earned Value Analysis (Ανάλυση Πιστοποιημένης Αξίας)
Διοίκηση Ομάδας Έργου
Εφαρμογή του Project Management στην Επιχείρηση
Ανακεφαλαίωση

Personal Branding

Προσωπική ταυτότητα: Εξοικείωση με τον όρο και ο ρόλος του για την επαγγελματική επιτυχία
Αυτοπροσδιορισμός (Τι, Γιατί και Πώς): Δημιουργία οράματος, εύρεση εσωτερικού κινήτρου και δημιουργία πλάνου
Ευθυγράμμιση προσωπικότητας (αξίες, προσωπική ιστορία) με την εικόνα ως υποψήφιος
Φυσική παρουσία και γλώσσα του σώματος στη συνέντευξη εργασίας
Role play με διαδραστικές πρακτικές υπό την καθοδήγηση της coach

Crisis Management

Tι είναι κρίση
Διαχείριση κινδύνων
Μειώνοντας τις κρίσεις και τις επιπτώσεις τους
Συστήματα προειδοποίησης
Διαχείριση των ΜΜΕ και της εικόνας μας
Σχέδια αντιμετώπισης και ανάκαμψης
Η ψυχολογία κατά την διάρκεια της ανάκαμψης
Αξιολόγηση της διαχείρισης κρίσης
Διαχείριση σκανδάλων
Ενδοεταιρικές κρίσεις
Case studies

Time & Stress Management
TIME MANAGEMENT
Οφέλη καλής και συνέπειες κακής διαχείρισης χρόνου
Αιτίες σπατάλης χρόνου
Προσωπική οργάνωση και προγραμματισμός
Διαχείριση μέσων επικοινωνίας σε σχέση με το χρόνο
Διαχείριση συνεργασίας με άλλους σε σχέση με το χρόνο
Στρατηγικές Οργάνωσης & Τάξης του Χώρου

STRESS MANAGEMENT
Ορισμός άγχους και συμπτώματα
Αιτίες δημιουργίας άγχους στον εργασιακό χώρο
Εργαλεία της νευρο-επιστήμης για την αντιμετώπιση του άγχους
Εργασιακή εξουθένωση και τρόποι πρόληψής της

Conflict Management
Ορισμός και τύποι συγκρούσεων
Αιτίες πρόκλησης συγκρούσεων
Συνέπειες συγκρούσεων
Τρόποι πρόληψης, αντιμετώπισης και καταστολής του προβλήματος

Change Management
Ορισμός αλλαγής & τύποι – Τι είναι η διαχείριση αλλαγής;
Εμπόδια στην αλλαγή και αντιμετώπισή τους
Μοντέλα αποτελεσματικής διαχείρισης της αλλαγής
Στρατηγική επικοινωνίας της αλλαγής
Η Αλλαγή σαν μέσο επιβίωσης και ανάπτυξης
Η ανάγκη των οργανισμών για να αλλάξουν
Οι δυνάμεις υποστήριξης
Οι φάσεις της διαδικασίας αλλαγής
Ο ρόλος της ηγεσίας:
Η δημιουργία της καθοδηγητικής ομάδας
Η σύνθεση της ομάδας
Τα χαρακτηριστικά της

Πληροφορίες συμμετοχής

Το σεμινάριο παρέχεται με τις ακόλουθες μορφές :

  • Προγραμματισμένο τμήμα
  • Online
  • E-learning On Demand
  • Ενδοεπιχειρησιακό
  • Tailor Made για εταιρείες

ΠΑΡΟΧΕΣ

Το υλικό δίνεται μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, στην οποία ο σπουδαστής αποκτά ατομικούς κωδικούς, με την ολοκλήρωση της εγγραφής του.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Το Diploma μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24% για στελέχη που θα το παρακολουθήσουν μέσω της εταιρείας τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Diploma είναι 136 ώρες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του , τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών, αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα QualityTrainingLabel επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.