Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Executive Diploma in Logistics & Supply Chain Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
4 εβδομάδες

Εισηγητής

Διονύσης Γρηγορόπουλος
Γεώργιος Καραγάνης
Σοφοκλής Κωτούλας

Σε ποιους απευθύνεται

Το Diploma in Logistics & Supply Chain Management απευθύνεται σε υπεύθυνους αποθήκης, τμήματα αγοραστικών αποφάσεων, τμήματα προμηθειών, τμήματα και κέντρα εφοδιασμού σε δημόσιους οργανισμούς, σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν αισθητά την αποτελεσματικότητα της διανομής, της συντήρησης και διατήρησης αποθεμάτων (προϊόντων, υλικών, εμπορευμάτων, πρώτης ύλης, αναλώσιμων, ειδών οικοδομής και κατασκευής έργων, κτλ). Επίσης προσδίδει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις επισιτισμού και εστίασης, ξενοδοχειακές μονάδες, ναυτιλιακές εταιρίες, εταιρίες courier, ναυτιλιακές εταιρείες. Ακόμα απευθύνεται σε σούπερ μάρκετ και μεγάλους προμηθευτικούς οργανισμούς. Ακόμη ένα μεγάλο μέρος των Logistics αφορά και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τόσο για την προμήθεια των υλικών και του εξοπλισμού που στηρίζουν την υπηρεσία, αλλά και για τους ανθρώπινους πόρους που είναι και ο κυριότερος παραγωγικός συντελεστής παροχής της υπηρεσίας.

Σκοπός

Στόχος του Executive Diploma in Logistics & Supply Chain Management είναι να προσφέρει πρακτική και εξειδικευμένη γνώση η οποία να ακολουθεί τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να αναβαθμίσετε τις γνώσεις σας, να ενισχύσετε την θέση σας στην επιχείρηση όπου εργάζεστε ώστε να εξελιχθείτε ιεραρχικά αλλά και να αναπτύξετε τις δεξιότητες σας όλοι όσοι θέλετε να ξεκινήσετε να εργάζεστε στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το πρόγραμμα πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις που παρέχει, περιλαμβάνει σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας ανάλυση σύγχρονων case studies, πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις οι οποίες συνεχώς ανανεώνονται.

Εκτός από τις βασικές αρχές Logistics χρησιμοποιεί δυναμικούς αλγόριθμους και μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας για την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αποδοτικότητα των αποφάσεων. Γίνεται εκτεταμένη χρήση του Excel, και διδάσκονται και βασικές αρχές Project Management εστιασμένες στην σωστή και άμεση διακίνηση των αποθεμάτων προς τον τελικό προορισμό.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχετε αποκτήσει πρακτικές γνώσεις:

 • Βασικές αρχές κοστολόγησης και μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, άμεσα και πρακτικά εφαρμοζόμενες στις εκάστοτε εταιρίες.
 • Η έννοια της αποθήκης, του φορτίου, του εμπορευματοκιβωτίου.
 • Κοστολόγηση διαδρομής, κόστος καυσίμου, οδηγού, κόστη διαφόρων τρόπων μεταφοράς.
 • Βασικές αρχές από την Οικονομική των Μεταφορών.
 • Επιπλέον το σεμινάριο «δανείζεται» στοιχεία από την επιχειρησιακή έρευνα και την στατιστική, για την πρόβλεψη ζήτησης, εποχικότητας, εκτάκτων παραγγελιών, συσχέτισης παραγόντων, με άμεση πρακτική εφαρμογή.
 • Επίσης αναλύονται θέματα επιλογής κατάλληλων καναλιών διανομής ανάλογα με τον τύπο, είδος και σκοπό της επιχείρησης. Επιπλέον επεξηγούνται τα Incoterms.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ο κλάδος των Logistics γνωρίζει συνεχή ανάπτυξη, καθώς πρόκειται για νευραλγικό τομέα για την ομαλή λειτουργία, την κερδοφορία και την καλή εικόνα μιας επιχείρησης. Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελείται από όλες εκείνες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που είναι απαραίτητοι, ώστε ένα προϊόν να καταλήξει στον τελικό πελάτη. Η αποτελεσματική οργάνωση, ο συντονισμός και η διοίκηση της ροής των προϊόντων και πληροφοριών σε αυτή την αλυσίδα, αποτελεί το αντικείμενο των Logistics.

Δομή Προγράμματος Σπουδών
Εισαγωγή στην έννοια «logistics» επιχειρήσεων
Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Ορισμοί – Τι είναι τα Logistics; – Ιστορική αναδρομή – Τα Logistics ως μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας – Smart Chain – Στρατηγική στην Εφοδιαστική της επιχείρησης

Forecasting & Demand Planning (Διαχείριση αποθεμάτων)
Διαχείριση αποθεμάτων (Inventory Control) – Λόγοι για τη Διατήρηση Αποθεμάτων – Πόσο και πότε να παραγγείλετε – Καταγραφή και Προγραμματισμός Απαιτήσεων – Συγκρούσεις στο πλαίσιο των στόχων -Ταξινόμηση ABC Analysis – Φυσικός Έλεγχος και απογραφές

Transportation Management
Μεταφορές – Τα συστήματα μεταφορών – Μεταφορές και Logistics – Επιχειρήσεις διαμεταφοράς – Επιλογή Οχημάτων – Μεταφορές και το Περιβάλλον

Οργάνωση και διοίκηση αποθηκών
Διαχείριση και Επεξεργασία Παραγγελιών – Οι τεχνικές λεπτομέρειες, τιμή, η προθεσμία παράδοσης, όροι πληρωμής, φόρων κλπ. – Έλεγχος της διαθεσιμότητας του υλικού σε απόθεμα – Ροή πληροφοριών – Βασικοί δείκτες της επεξεργασίας των παραγγελιών – Μεθοδολογίες παραγγελιοληψίας – Αποθήκευση – Οι λειτουργίες της Αποθήκης – Αποθήκη Τοποθεσία – Γενικά Θέματα και Κριτήρια Σχεδιασμού – Αποθηκευτικά συστήματα – Εξοπλισμός αποθήκη – Χειρισμός των εμπορευμάτων

Διοίκηση προμηθειών
Ο ρόλος των Προμηθειών στην διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας – Προμήθειες και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Διαχείριση κόστους προμηθειών και οι επιπτώσεις στο κόστος της επιχείρησης

Διοίκηση συμβάσεων – συμβάσεις υπηρεσιών logistics
Χαρακτηριστικά ενός Καλού Συμβολαίου/Σύμβασης – Οι Υποχρεώσεις του Αγοραστή και Πωλητή στο πλαίσιο ενός Συμβολαίου/Σύμβασης – Προετοιμασία και Χαρακτηριστικά Διεθνών Συμβολαίων/Συμβάσεων

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
Κατανόηση των πρακτικών εφαρμογών της διοίκησης ανθρώπινων πόρων – Προγραμματισμός, Επιλογή Προσωπικού, Βιογραφικό Σημείωμα, Συνέντευξη Εργασίας, Πρόσληψη, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση και περιγραφή εργασίας, Προαγωγές, Επιβραβεύσεις, Κυρώσεις, Επίλυση εργασιακών διαφορών, την υποκίνηση, τις αμοιβές και όρους εργασίας, κλπ. – Οργανωτική δομή και διοικητική πυραμίδα του ανθρώπινου δυναμικού – Ο ρόλος των διευθυντικών στελεχών και των ελεγκτικών διαδικασιών

Οργάνωση και διοίκηση 3PL - 4PL
Ανάλυση Διαδικασιών 3PL – συμβάσεις 3PL – υπηρεσίες 3PL – έλεγχος και αξιολογηση υπηρεσιών 3PL – προδιαγραφές παρεχομενων υπηρεσιών- ∆είκτες ελέγχου third party – Έλεγχος των ∆ραστηριοτήτων σε καθημερινή βάση – αξιολόγηση third party: μεθοδολογία και κριτήρια – κόστος-η αγορά των 3pl στην Ελλάδα – Τι είναι 4PL

Πληροφοριακά συστήματα logistics
Αξιολόγηση στις νέες τεχνολογίες (e-logistics) πληροφοριακών συστημάτων για αλυσίδες εφοδιασμού (Τηλεματική, RFID) – WMS – Routing

Supply Chain Activity Based Costing
Κοστολόγηση Διαδικασιών – Παράγοντες κόστους – Συστήματα Κοστολόγησης – ABC Costing.

Logistics Integration Supply Chain Management
Σχεδιασμός αποτελεσματικού δικτύου εξυπηρέτησης επιχειρηματικής στρατηγικής – Βελτιστοποίηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το κόστος λειτουργίας – Προσδιορισμός Στόχων, Συλλογή Δεδομένων, Αποτύπωση Υφιστάμενων Λειτουργιών – Μοντελοποίηση σεναρίου δικτύου logistics για τη δοκιμή εναλλακτικών – Αξιολόγηση και αποτύπωση κόστους εναλλακτικών σεναρίων – Center of Gravity – Logistics network design – Automation Robotics

E-commerce Logistics Models - Automation Robotics
Με την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση για άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, ο σχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας για το ηλεκτρονικό της κατάστημα είναι αναπόσπαστο κομμάτι για την ανάπτυξη των υπηρεσιών προς τον τελικό καταναλωτή, έτσι προκύπτουν οι παρακάτω στόχοι:

– Κεντρική αποθήκη, ακρίβεια στα Αποθέματα και διασύνδεση με τις αποθήκες των καταστημάτων.

– Πλήρης ιχνηλασιμότητα στα στάδια από τη καταχώρηση της παραγγελίας μέχρι την παράδοση στον τελικό καταναλωτή (On Line ενημέρωση στον παραλήπτη με sms ή mail)

– On Line ενημέρωση των αποθεμάτων στο e – shop, δημιουργία safety stock ανά προϊόν για την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή για τον ακριβή χρόνο παράδοσης.

– Την πλήρη διασύνδεση και αυτοματοποιημένη λειτουργία των συστημάτων (ERP – WMS – e shop) για έγκαιρη υπηρεσία παράδοσης.

– Η δημιουργία πλάνων ζήτησης (Purchasing & Demand Planning), για την ορθή διαχείριση του αποθέματος της εταιρείας, αποφάσεις για το ύψος του αποθέματος ανά κέντρο διανομής, την επίτευξη χαμηλού συνολικού μέσου αποθέματος και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών.

– Διαχείριση επιστροφών των εμπορευμάτων που προέρχονται κυρίως από πελάτες e – shop.

Sustainability (Risk Management - Processes)
– Προσδιορισμός και αξιολόγηση της φύσης του κινδύνου και του επηρεασμού στις αλυσίδες εφοδιασμού

– Δράσεις που μπορούν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να υιοθετήσουν μια πιο βιώσιμη προσέγγιση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

– Αποτύπωση & Εφαρμογή Διεργασιών

Διαχείριση Ποιότητας
– Κατανόηση των γενικών αρχών διαχείρισης ποιότητας (π.χ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015).

– H Φιλοσοφία της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας.

– O Σχεδιασμός & Η Εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

– Οφέλη που προκύπτουν από την πιστοποίηση σε σχέση με τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος

– Η πρόληψη και η χρήση σεναρίων για την βελτίωση των διεργασιών της ποιότητας, στην πρόληψη λαθών και στην μείωση του λειτουργικού κόστους/κόστους παραγωγής μιας επιχείρησης.

– Η διεργασιοκεντρική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση της διοίκησης.

 

Πληροφορίες συμμετοχής

Το πρόγραμμα προσφέρεται με:
 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Πιστοποίηση

 • Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του, τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών, αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα QualityTrainingLabel επιπέδου Expert από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης

 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.