Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ISO 45001:2018 Auditor Migration Training Course CQI & IRCA Certified Course

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Νέστορας Παπαρούπας, Διονύσης Βιδάκης, Μαρία Πιτσίκα, Γιώργος Σφέτσος

Σε ποιους απευθύνεται

- Υφιστάμενους Επικεφαλής Επιθεωρητές (Lead Auditors) Συστημάτων Διαχείρισης ΥΑΕ (IRCA approved)
- Υφιστάμενους Εσωτερικούς Επιθεωρητές (Internal Auditors) Συστημάτων Διαχείρισης ΥΑΕ (IRCA approved)
- Στελέχη που ασχολούνται με την ΥΑΕ σε επιχειρήσεις που επιθυμούν την μετάβαση από το OHSAS 18001:2007 στο ISO 45001:2018
- Διευθυντές/Προϊστάμενοι τμημάτων
- Τεχνικούς Ασφαλείας
- Συμβούλους Επιχειρήσεων

Σκοπός

Το διήμερο πιστοποιημένο από το IRCA σεμινάριο παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις απαιτήσεις του ISO 45001:2018 το οποίο είναι το νέο διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας (ΥΑΕ). Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στους συμμετέχοντες όλα εκείνα τα εφόδια που θα τους βοηθήσουν στην διαδικασία μετάβασης από ένα ήδη εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης ΥΑΕ σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007, στις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001:2018.

Σημείωση: Οι συμμετέχοντες που έχουν ήδη παρακολουθήσει εκπαίδευση για το Annex SL, ως μέρος της εκπαίδευσής τους, στα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο τη δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα
- Η δομή υψηλού επιπέδου (high level structure) των διαχειριστικών συστημάτων, με βάση το Annex SL και πως αυτή
επηρεάζει την επιθεώρηση
- Οι νέες απαιτήσεις για την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών και πώς αυτές μπορούν να
επιθεωρηθούν
- Οι νέες και ενισχυμένες απαιτήσεις σχετικά με την ηγεσία και την συμμετοχή των εργαζομένων και πώς αυτές μπορούν να
επιθεωρηθούν
- Η διαχείριση των επικινδυνοτήτων και των ευκαιριών σε θέματα ΥΑΕ και πως οι σχετικές απαιτήσεις του προτύπου
μπορούν να επιθεωρηθούν
- Οι αλλαγές από την προσέγγιση διαδικασίας στην προσέγγιση διεργασίας και πως αυτές επιθεωρούνται
- Η προσαρμογή των τεχνικών επιθεώρησης στις νέες τροποποιημένες απαιτήσεις
- Χρονικό διάστημα μετάβασης από το OHSAS 18001:2007 στο ISO 45001:2018

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.