E-Learning:
Οργάνωση & Διοίκηση, Management

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Management

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

- Εκπαιδευτικούς
- Σχολικούς Συμβούλους & Υποψήφιους Σχολικούς Συμβούλους
- Διευθυντές και υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
- Άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο της εκπαίδευσης
- Οικονομολόγους και αποφοίτους διοίκησης επιχειρήσεων που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας
- Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως εκπαιδευτές σε Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ. ΣΕΚ, ΣΔΕ, Δ.ΙΕΚ, Σχολές Γονέων, ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, ΚΔΒΜ των Δήμων, δεδομένης της υψηλής μοριοδότης του προγράμματος στις σχετικές προσκλήσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
- Φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών
- Οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική του εξέλιξη

ΣΚΟΠΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ
Κατοχυρώνω υψηλή μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ένταξή μου στα μητρώα «εκπαιδευτών» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ) και ΚΔΒΜ των Δήμων για την απασχόλησή μου ως επιμορφωτής.
Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση στις προσκλήσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την πρόσλήψή μου ως εκπαιδευτής στις Δομές Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΣΕΚ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ)
Εξασφαλίζω καθοριστικό συγκριτικό πλεονέκτημα στις επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης
Θα εξοικειωθώ με το συναρπαστικό κόσμο της Επικοινωνίας και θα βελτιώσω μέσω αυτής την αυτογνωσία και τις σχέσεις μου με τους άλλους.
Θα κατανοήσω το πλαίσιο του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και δη του σχολικού.
Θα γνωρίσω τα εργαλεία και μοντέλα επίλυσης διαφορών και το μοντέλο διαπραγμάτευσης “win-win”
Θα εφαρμόζω τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων και κυρίως αντιμετώπισης κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και κατά την εξέλιξή τους.
Θα γνωρίσω τα διάφορα μοντέλα διοίκησης και θα αποκτήσω τις δεξιότητες εφαρμογής και υλοποίησής τους στο εργασιακό μου περιβάλλον.
Θα κατανοήσω τη διαφορά ηγέτη και manager
Θα είμαι ικανός να υλοποιώ πολιτικές ενίσχυσης της εξωστρέφειας του οργανισμού μου
Θα συμπληρώσω το βιογραφικό μου με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση.
Θα βελτιωθώ επαγγελματικά και προσωπικά.

Εξειδικευμένες Γνώσεις
Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων (απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα για την εκπαίδευση των προσφύγων, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας επιστημολογικά τις κείμενες διατάξεις και την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πληθυσμού Ειδικότερα, η προσέγγιση σύγχρονων αρχών και τεχνικών της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας σε άτομα διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες ή πολιτισμικές αναφορές (θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κλπ), ώστε να μπορούν αποτελεσματικά να ανταποκριθούν στις πραγματικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες και προσδοκίες.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι ικανοί για να: • διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. • γνωρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης • αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα διδασκαλίας και να διαχειρίζονται την τάξη μεταξύ μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης • σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν γλωσσικά μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό, για όλους τους μαθητές διαφορετικών καταβολών • να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο δεδομένα και ιδέες προωθούν την ενσυναίσθηση απέναντι σε άλλους που είναι διαφορετικοί προσεγγίζουν μεθοδολογικά σωστά την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας παρέχουν υπηρεσίες στήριξης και συναισθηματικής ενδυνάμωσης των προσφύγων μαθητών και των οικογενειών τους εξελιχθούν επιστημονικά και να αποκτήσουν ισχυρό εργαλείο στο βιογραφικό και το επιστημονικό τους οπλοστάσιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΟΜΗ (ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ)

Ενότητα 1: Διοίκηση της εκπαίδευσης / Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
Ενότητα 2: Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων
Ενότητα 3: Εκπαιδευτική ηγεσία
Ενότητα 4: Οργάνωση και οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων
Ενότητα 5: Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικού
Ενότητα 6: Διαχείριση της Αλλαγής (Οργανωσιακή και οργανωτική Κουλτούρα)
Ενότητα 7: Εκπαιδευτική αξιολόγηση και Αναλυτικά Προγράμματα
Ενότητα 8: Διαχείριση της διαφορετικότητας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Ενότητα 9: Διαχείριση συγκρούσεων και αντιμετώπιση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον
Ενότητα 10: Σχολική Τεχνογνωσία
Ενότητα 11: Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση (in-service training)
Ενότητα 12: Ενίσχυση της εξωστρέφειας της εκπαιδευτικής μονάδας

Μέθοδος Υλοποίησης
Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει E-books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία και συνεχή διαδικτυακή ανατροφοδότηση Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ​ -Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα- Προσωπική ενημέρωση τώρα

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας