Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διοίκηση και Οργάνωση του τμήματος Πωλήσεων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Synergy Solution m.v.p. A.E
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
29/4/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
27/5/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
25/6/2024

Περιγραφή σεμιναρίου

Το τμήμα πωλήσεων, παίζει καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής και των στόχων μιας επιχείρησης, καθώς είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της επιχείρησης και της αγοράς. Οι απαιτήσεις και τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς και η επιχείρηση καλείται να προσαρμοστεί και να ευθυγραμμιστεί σε αυτές τις αλλαγές με επιτυχία. Ένα καλά οργανωμένο, σύγχρονο και ευέλικτο τμήμα Πωλήσεων μπορεί να κάνει τη διαφορά της επιχείρησης. Οι καιροί απαιτούν από το τμήμα πωλήσεων και κατ’ επέκταση, από τους Πωλητές, οργανωτικές, εκτός από πωλησιακές δεξιότητες, τεχνικές γνώσεις διοίκησης και την ικανότητα να αντιλαμβάνονται άμεσα τις αλλαγές, τις οποίες πρέπει να μεταφέρουν έγκαιρα στην επιχείρηση. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την έννοια της διοίκησης και οργάνωσης των πωλήσεων και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις, όχι μόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη, μέσα από πρακτικά παραδείγματα που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες επιχειρήσεις.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

1. Ο ρόλος του τμήματος πωλήσεων σε σχέση με το όραμα και τους στόχους της επιχείρησης
2. Ο Στρατηγικός ρόλος του προσωπικού πωλήσεων
3. Στρατηγικό Μάρκετινγκ και ο ρόλος των πωλήσεων
4. Η Διαδικασία των Πωλήσεων
5. Προϋπολογισμός Πωλήσεων (πρόβλεψη)
6. Σχεδιασμός του προγράμματος Πωλήσεων
7. Καθορισμός στόχων
8. Οργάνωση Πωλητών
9. Προγραμματισμός και υλοποίηση στόχων
10. Reports, συλλογή στοιχείων , έρευνα και αξιολόγηση δεδομένων
11. Αξιολόγηση και έλεγχος αποτελεσμάτων
12. Αναθεώρηση στόχων
13. Επάνδρωση τμήματος πωλήσεων
14. Παρακίνηση πωλητών
15. Εκπαίδευση πωλητών
16. Συμπεράσματα

Το σεμινάριο αντιστοιχεί σε 6 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης.
Με το πέρας του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος Διεξαγωγής:
Μετά την εγγραφή και την ολοκλήρωση αγοράς του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος μπαίνει στο προφίλ που έχει δημιουργήσει στην πλατφόρμα και κατεβάζει την εκπαιδευτική ύλη του σεμιναρίου στον υπολογιστή του ή το tablet.
Το σεμινάριο χωρίζεται σε δυο μέρη όπου στο τέλος κάθε μέρους δίνονται ερωτήσεις-ασκήσεις προς τον εκπαιδευόμενο που σκοπό έχουν όχι την βαθμολόγηση ή εξέταση, αλλά στο να συμβάλουν στην περαιτέρω κατανόηση του θέματος, να προβληματίσουν, να ενισχύσουν την εκπαίδευση, για να γίνει πιο ενεργή και αποτελεσματική η συμμετοχή του στο πρόγραμμα . Οι ερωτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα και να αποσταλούν με e-mail στα στοιχεία του εισηγητή που αναγράφονται στην εκπαιδευτική ύλη.
Παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εισηγητή σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, καθώς και επικοινωνία με e-mail οποιαδήποτε στιγμή, για απορίες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και επιπλέον διευκρινίσεις.
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ,είναι στην διακριτική ευχέρεια και διευκόλυνση του εκπαιδευόμενου πότε θα ολοκληρώσει το σεμινάριο. Η ολοκλήρωση και αποστολή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης γίνεται μετά την αποστολή των απαντήσεων από τον εκπαιδευόμενο στον εισηγητή.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.