Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ποιότητα, Διαχείριση, Ικανοποίηση και Εξυπηρέτηση Πελατών στον Ξενοδοχειακό Κλάδο

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Synergy Solution m.v.p. A.E
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
10/6/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
8/7/2024

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματολογία Σεμιναρίου:
1. Διαφορές του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών σε σχέση με το Μάρκετινγκ Προϊόντων
2. H έννοια της ποιοτικής εξυπηρέτησης
3. Η Πελατοκεντρική Προσέγγιση
4. Η σημασία της ποιότητας στα Ξενοδοχεία (Customer Satisfaction & Service quality)
5. Οι 5 διαστάσεις που οριοθετούν την ποιότητα στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Από τη θεωρία στην Πράξη
6. H έννοια της ποιοτικής εξυπηρέτησης
7. Μοντέλο ποιότητας των υπηρεσιών
8. Η σημασία της ποιότητας στα Ξενοδοχεία
9. Τι περιλαμβάνει η εξυπηρέτηση πελατών
10. Αντίληψη της ποιότητας και πρότυπα ποιότητας
11. Προσδοκίες, επιθυμίες των πελατών
12. Εσωτερικό και εξωτερικό Μάρκετινγκ
13. Διαδικασίες για την δημιουργία κλίματος παροχής ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών
14. Πολυπολιτισμικότητα των πελατών στον Ξενοδοχειακό κλάδο, κατηγοριοποίηση, Ψυχολογία και Συμπεριφορά ξενοδοχειακών πελατών
15. H Τέχνη της Επικοινωνίας, Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων
16. Αξιολόγηση Ποιότητας και Μέτρηση της ικανοποίησης των Πελατών (customer experience quality /experience management)

Το σεμινάριο αντιστοιχεί σε 6 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης.
Με το πέρας του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος Διεξαγωγής:
Μετά την εγγραφή και την ολοκλήρωση αγοράς του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος μπαίνει στο προφίλ που έχει δημιουργήσει στην πλατφόρμα και κατεβάζει την εκπαιδευτική ύλη του σεμιναρίου στον υπολογιστή του ή το tablet.
Το σεμινάριο χωρίζεται σε δυο μέρη όπου στο τέλος κάθε μέρους δίνονται ερωτήσεις-ασκήσεις προς τον εκπαιδευόμενο που σκοπό έχουν όχι την βαθμολόγηση ή εξέταση, αλλά στο να συμβάλουν στην περαιτέρω κατανόηση του θέματος, να προβληματίσουν, να ενισχύσουν την εκπαίδευση, για να γίνει πιο ενεργή και αποτελεσματική η συμμετοχή του στο πρόγραμμα . Οι ερωτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα και να αποσταλούν με e-mail στα στοιχεία του εισηγητή που αναγράφονται στην εκπαιδευτική ύλη.
Παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εισηγητή σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, καθώς και επικοινωνία με e-mail οποιαδήποτε στιγμή, για απορίες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και επιπλέον διευκρινίσεις.
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ,είναι στην διακριτική ευχέρεια και διευκόλυνση του εκπαιδευόμενου πότε θα ολοκληρώσει το σεμινάριο. Η ολοκλήρωση και αποστολή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης γίνεται μετά την αποστολή των απαντήσεων από τον εκπαιδευόμενο στον εισηγητή.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.