Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Οργάνωση και Διοίκηση Καταστήματος Λιανικής Πώλησης

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Synergy Solution m.v.p. A.E
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
12/8/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
9/9/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
14/10/2024

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ιδιοκτήτες, υπεύθυνους καταστημάτων, πωλητές που πρόκειται να αναλάβουν αυξημένες αρμοδιότητες, καθώς επίσης και σε όποιον θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στο παρόν γνωστικό αντικείμενο.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι, οι συμμετέχοντες με το πέρας της εκπαίδευσης, να λάβουν πρακτικές γνώσεις και τα εφόδια εκείνα που θα τους βοηθήσουν να τα εφαρμόσουν στην πράξη.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
1. Οργάνωση και Διοίκηση καταστήματος Λιανικής
2. Marketing Λιανικού Εμπορίου
3. Η οργάνωση του Καταστήματος
4. Βασικές αρχές Merchandising καταστήματος
5. Βιτρίνα Βασικά Χαρακτηριστικά
6. Ο επιτυχημένος Πωλητής
7. Η ψυχολογία της λιανικής πώλησης
8. Συμπεριφορά Καταναλωτή
9. Επικοινωνία με τον πελάτη
10. Η γλώσσα του Σώματος
11. Διαχείριση αντιρρήσεων
12. Διαχείριση παραπόνων
13. Συμπληρωματική πώληση
14. Διατήρηση και αύξηση Πελατολογίου

Το σεμινάριο αντιστοιχεί σε 6 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης.
Με το πέρας του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος Διεξαγωγής:
Μετά την εγγραφή και την ολοκλήρωση αγοράς του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος μπαίνει στο προφίλ που έχει δημιουργήσει στην πλατφόρμα και κατεβάζει την εκπαιδευτική ύλη του σεμιναρίου στον υπολογιστή του ή το tablet.
Το σεμινάριο χωρίζεται σε δυο μέρη όπου στο τέλος κάθε μέρους δίνονται ερωτήσεις-ασκήσεις προς τον εκπαιδευόμενο που σκοπό έχουν όχι την βαθμολόγηση ή εξέταση, αλλά στο να συμβάλουν στην περαιτέρω κατανόηση του θέματος, να προβληματίσουν, να ενισχύσουν την εκπαίδευση, για να γίνει πιο ενεργή και αποτελεσματική η συμμετοχή του στο πρόγραμμα . Οι ερωτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα και να αποσταλούν με e-mail στα στοιχεία του εισηγητή που αναγράφονται στην εκπαιδευτική ύλη.
Παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εισηγητή σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, καθώς και επικοινωνία με e-mail οποιαδήποτε στιγμή, για απορίες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και επιπλέον διευκρινίσεις.
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ,είναι στην διακριτική ευχέρεια και διευκόλυνση του εκπαιδευόμενου πότε θα ολοκληρώσει το σεμινάριο. Η ολοκλήρωση και αποστολή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης γίνεται μετά την αποστολή των απαντήσεων από τον εκπαιδευόμενο στον εισηγητή.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.