Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Marketing και Πωλήσεις στις Υπηρεσίες

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Synergy Solution m.v.p. A.E
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
29/4/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
27/5/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
25/6/2024

Σκοπός

Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, όπως η φύση τους, η μεταβλητότητα τους κλπ έχουν και τις ανάλογες συνέπειες, στο μάρκετινγκ και στις πωλήσεις, των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.
Μια υπηρεσία δεν είναι χειροπιαστή, όπως ένα υλικό προϊόν, πριν την αγοράσεις, και έτσι, τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά, επιβάλλουν ένα πιο έξυπνο και σύγχρονο σχεδιασμό, με συγκεκριμένες και σαφείς στρατηγικές και ενέργειες. Σκοπός του σεμιναρίου είναι με βάση αυτό τον προβληματισμό, να εξετάσουμε, τις παραγωγικές εκείνες ενέργειες και δράσεις, στο Μάρκετινγκ και τις Πωλήσεις, που μπορούν, πιο αποτελεσματικά, να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, για να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα τους και να αναδείξουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

1. Βασικές αρχές και εργαλεία του Marketing
2. Βασικές διαφορές του Μάρκετινγκ υπηρεσιών σε σχέση με τα προϊόντα
3. Εσωτερικό και Εξωτερικό Μάρκετινγκ
4. Διαχείριση ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας
5. Πελατοκεντρική προσέγγιση και σύνδεση με τους πελάτες
6. Μάρκετινγκ σχέσεων
7. Τεχνικές Αύξησης πελατών, αφοσίωσης και συγκράτησης πελατών
8. Στρατηγική Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
9. Ο ρόλος του Πωλητή στις πωλήσεις υπηρεσιών
10. Μελέτη περίπτωσης (case study)και συμπεράσματα

Το σεμινάριο αντιστοιχεί σε 6 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης.
Με το πέρας του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος Διεξαγωγής:
Μετά την εγγραφή και την ολοκλήρωση αγοράς του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος μπαίνει στο προφίλ που έχει δημιουργήσει στην πλατφόρμα και κατεβάζει την εκπαιδευτική ύλη του σεμιναρίου στον υπολογιστή του ή το tablet.
Το σεμινάριο χωρίζεται σε δυο μέρη όπου στο τέλος κάθε μέρους δίνονται ερωτήσεις-ασκήσεις προς τον εκπαιδευόμενο που σκοπό έχουν όχι την βαθμολόγηση ή εξέταση, αλλά στο να συμβάλουν στην περαιτέρω κατανόηση του θέματος, να προβληματίσουν, να ενισχύσουν την εκπαίδευση, για να γίνει πιο ενεργή και αποτελεσματική η συμμετοχή του στο πρόγραμμα . Οι ερωτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα και να αποσταλούν με e-mail στα στοιχεία του εισηγητή που αναγράφονται στην εκπαιδευτική ύλη.
Παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εισηγητή σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, καθώς και επικοινωνία με e-mail οποιαδήποτε στιγμή, για απορίες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και επιπλέον διευκρινήσεις.
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ,είναι στην διακριτική ευχέρεια και διευκόλυνση του εκπαιδευόμενου πότε θα ολοκληρώσει το σεμινάριο. Η ολοκλήρωση και αποστολή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης γίνεται μετά την αποστολή των απαντήσεων από τον εκπαιδευόμενο στον εισηγητή.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.