Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διοίκηση και Διαχείριση Απόδοσης ή αποτελεσματικότητας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Synergy Solution m.v.p. A.E
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
15/7/2024

Περιγραφή σεμιναρίου

Πρόκειται για τη Διαδικασία, που αποτελεί την κινητήρια δύναμη μιας Επιχείρησης. Συγκροτείται από μια δέσμη δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στην παραγωγή συγκεκριμένων μετρήσιμων αποτελεσμάτων, με καινοτόμες ιδέες, πρακτικές και πολιτικές και ξεκινά από την τοποθέτηση των στόχων, μέχρι την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, μέσα σε ένα επιχειρησιακό πλαίσιο ανάπτυξης και άριστης λειτουργίας των Ανθρωπίνων Πόρων, των Πόρων και αυτής καθαυτής της Επιχείρησης. Το σεμινάριο «δουλεύει» με ζωντανά παραδείγματα και εμπειρίες από την καθημερινή επιχειρησιακή πρακτική και προσανατολισμένα όλα στο αποτέλεσμα.

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι:

1.Προσδιορισμός, σημασία, αξία και βαρύτητα της Διαχείρισης της Απόδοσης για την Επιχείρηση και το Προσωπικό.
2. Ανάλυση και εξέταση όλων των δραστηριοτήτων και διαδικασιών, που συνδέονται αρμονικά με τη Διαχείριση της Απόδοσης, σε όλες τις φάσεις και εκδηλώσεις της λειτουργίας της Επιχείρησης.
3. Οι στόχοι και όλη η φιλοσοφία τους μέσα στο πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης της παραγωγικής και αποδοτικής Διαχείρισης.
4. Στόχοι, προσδοκίες απόδοσης, προτεραιότητες εργασίας και αποτελέσματα μιας Επιχείρησης σε δεδομένα χρόνου.
5. Το coaching σαν ένας μοχλός προσαρμογής, αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων στην ανάπτυξη και αποτελεσματική εφαρμογή της Διαχείρισης της Απόδοσης.
6. Τα βασικά σημεία μιας δραστηριότητας coaching στο εργασιακό περιβάλλον.
7. Διαχείριση Απόδοσης και Στρατηγική
8. Διαχείριση Απόδοσης και αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού..
9. Το «τι», το «πως», το «γιατί» και τα μέσα του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της Απόδοσης του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Επιχείρησης.
10. Τα βήματα της όλης Διαχείρισης, από την αρχή μέχρι το τέλος.
11. Ανάπτυξη του όλου πλαισίου από τον υπεύθυνο μέχρι και τον απλό υπάλληλο.
12. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης και οι προϋποθέσεις της συνέχειας, της πληρότητας και της συνάφειας με την επιχείρηση, καθώς και αξιολόγηση.
13. Πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις
14. Συμπεράσματα.

Το σεμινάριο αντιστοιχεί σε 6 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης.
Με το πέρας του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος Διεξαγωγής:
Μετά την εγγραφή και την ολοκλήρωση αγοράς του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος μπαίνει στο προφίλ που έχει δημιουργήσει στην πλατφόρμα και κατεβάζει την εκπαιδευτική ύλη του σεμιναρίου στον υπολογιστή του ή το tablet.
Το σεμινάριο χωρίζεται σε δυο μέρη όπου στο τέλος κάθε μέρους δίνονται ερωτήσεις-ασκήσεις προς τον εκπαιδευόμενο που σκοπό έχουν όχι την βαθμολόγηση ή εξέταση, αλλά στο να συμβάλουν στην περαιτέρω κατανόηση του θέματος, να προβληματίσουν, να ενισχύσουν την εκπαίδευση, για να γίνει πιο ενεργή και αποτελεσματική η συμμετοχή του στο πρόγραμμα . Οι ερωτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα και να αποσταλούν με e-mail στα στοιχεία του εισηγητή που αναγράφονται στην εκπαιδευτική ύλη.
Παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εισηγητή σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, καθώς και επικοινωνία με e-mail οποιαδήποτε στιγμή, για απορίες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και επιπλέον διευκρινίσεις.
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ,είναι στην διακριτική ευχέρεια και διευκόλυνση του εκπαιδευόμενου πότε θα ολοκληρώσει το σεμινάριο. Η ολοκλήρωση και αποστολή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης γίνεται μετά την αποστολή των απαντήσεων από τον εκπαιδευόμενο στον εισηγητή.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.