Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εργασιακές Σχέσεις στην Πράξη

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Synergy Solution m.v.p. A.E
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
17/6/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
15/7/2024

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι , με βάση αυτή την προβληματική, να βοηθήσει, τους συμμετέχοντες, με έναν ουσιαστικό τρόπο να κατανοήσουν όλο το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, θεωρητικά και πρακτικά και έτσι να μπορέσουν με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ειδικότητάς τους.

Περιγραφή σεμιναρίου

Οι εργασιακές σχέσεις αναφέρονται στις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των εργαζομένων και εργοδοτών και συμβάλλουν σημαντικά στην παραγωγικότητα και στην οικονομική σταθερότητα, αλλά και στην ανάπτυξη και πρόοδο και της επιχείρησης και των εργαζομένων της.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

1. Έννοια, σημασία και αξία των εργασιακών σχέσεων.
2. Οι εργασιακές σχέσεις στη χώρα μας (μια σύντομη ιστορική καταγραφή).
3. Διευθέτηση εργασιακών διαφορών.
4. Εργασιακές διαφορές στο πλαίσιο μιας επιχείρησης.
5. Ανάλυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
6. Αμοιβές και εργασιακές σχέσεις.
7. Μισθοί και όροι εργασίας σε μια επιχείρηση.
8. Παραγωγικότητα και εργασιακές σχέσεις
9. Εργασιακές σχέσεις και προοπτικές
10. Πρακτικές εφαρμογές και συμπεράσματα.

Το σεμινάριο αντιστοιχεί σε 6 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης.
Με το πέρας του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος Διεξαγωγής
Μετά την εγγραφή και την ολοκλήρωση αγοράς του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος μπαίνει στο προφίλ που έχει δημιουργήσει στην πλατφόρμα και κατεβάζει την εκπαιδευτική ύλη του σεμιναρίου στον υπολογιστή του ή το tablet. Το σεμινάριο χωρίζεται σε δυο μέρη όπου στο τέλος κάθε μέρους δίνονται ερωτήσεις-ασκήσεις προς τον εκπαιδευόμενο που σκοπό έχουν όχι την βαθμολόγηση ή εξέταση, αλλά στο να συμβάλουν στην περαιτέρω κατανόηση του θέματος, να προβληματίσουν, να ενισχύσουν την εκπαίδευση, για να γίνει πιο ενεργή και αποτελεσματική η συμμετοχή του στο πρόγραμμα . Οι ερωτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα και να αποσταλούν με e-mail στα στοιχεία του εισηγητή που αναγράφονται στην εκπαιδευτική ύλη. Παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εισηγητή σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, καθώς και επικοινωνία με e-mail οποιαδήποτε στιγμή, για απορίες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και επιπλέον διευκρινίσεις. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ,είναι στην διακριτική ευχέρεια και διευκόλυνση του εκπαιδευόμενου πότε θα ολοκληρώσει το σεμινάριο. Η ολοκλήρωση και αποστολή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης γίνεται μετά την αποστολή των απαντήσεων από τον εκπαιδευόμενο στον εισηγητή.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.