Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Δημιουργία και Οικοδόμηση του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων σε μια Επιχείρηση

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Synergy Solution m.v.p. A.E
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
29/4/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
27/5/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
25/6/2024

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι, η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα θέματα και τα προβλήματα του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς και με όλες τις διαδικασίες, δράσεις και λειτουργίες τους.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
1. Εισαγωγικά και Εννοιολογικές προσεγγίσεις
2. Το γιατί του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Α.Π.
3. Αποστολή και όραμα του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Α.Π.
4. Εργασίες και Διαδικασίες του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Α.Π.
5. Εργασιακές Σχέσεις
6. Τεχνική Περιγραφή της λογικής του Συστήματος του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Α.Π.
7. Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Α.Π.
8. Σχεδιασμός και διαχείριση της Απόδοσης του Προσωπικού
9. Πολιτικές και Πρακτικές του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Α.Π.
10. Διαδικασίες Πρόσληψης Προσωπικού
11. Αξιολόγηση και Περιγραφή Θέσεων Εργασίας
12. Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού - Συνέντευξη και διαδικασίες (πρακτική εφαρμογή)
13. Πρακτικές Εφαρμογές
14. Συμπεράσματα

Το σεμινάριο αντιστοιχεί σε 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης.
Με το πέρας του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος Διεξαγωγής
Μετά την εγγραφή και την ολοκλήρωση αγοράς του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος μπαίνει στο προφίλ που έχει δημιουργήσει στην πλατφόρμα και κατεβάζει την εκπαιδευτική ύλη του σεμιναρίου στον υπολογιστή του ή το tablet.
Το σεμινάριο χωρίζεται σε δυο μέρη όπου στο τέλος κάθε μέρους δίνονται ερωτήσεις-ασκήσεις προς τον εκπαιδευόμενο που σκοπό έχουν όχι την βαθμολόγηση ή εξέταση, αλλά στο να συμβάλουν στην περαιτέρω κατανόηση του θέματος, να προβληματίσουν, να ενισχύσουν την εκπαίδευση, για να γίνει πιο ενεργή και αποτελεσματική η συμμετοχή του στο πρόγραμμα . Οι ερωτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα και να αποσταλούν με e-mail στα στοιχεία του εισηγητή που αναγράφονται στην εκπαιδευτική ύλη.
Παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εισηγητή σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, καθώς και επικοινωνία με e-mail οποιαδήποτε στιγμή, για απορίες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και επιπλέον διευκρινίσεις.
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ,είναι στην διακριτική ευχέρεια και διευκόλυνση του εκπαιδευόμενου πότε θα ολοκληρώσει το σεμινάριο. Η ολοκλήρωση και αποστολή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης γίνεται μετά την αποστολή των απαντήσεων από τον εκπαιδευόμενο στον εισηγητή.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.