Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διοίκηση με Στόχους (Management by Objectives) (MbO)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Synergy Solution m.v.p. A.E
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι , με βάση αυτή την προβληματική, να βοηθήσει, τους συμμετέχοντες, με ένα ουσιαστικό τρόπο, στην κατανόηση του τρόπου Διοίκησης με στόχους και του τρόπου επιλογής, καθώς και του τρόπου πραγμάτωσης αυτών των στόχων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η απάντηση, στο βασικό ερώτημα: «Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη συγκρότηση, την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα, τα πραγματικά αποτελέσματα και να προσθέσουμε αξία στην επιχείρηση;», είναι η Διοίκηση μέσω στόχων.
Η επιλογή, η μέθοδος και ο τρόπος πραγμάτωσης των στόχων της οργάνωσης αποτελεί το κορυφαίο ζητούμενο της Διοίκησης της επιχείρησης.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1. Έννοια, σημασία και αξία της Διοίκησης (Μάνατζμεντ)
2. Βασικές έννοιες
3. Βασικές Αρχές του Μάνατζμεντ
4. Σημασία, αξία και βαρύτητα του στόχου για την επιχείρηση
5. Μάνατζμεντ και στόχος
6. Προϋποθέσεις και προβληματική για την επιλογή ενός στόχου
7. Τρόποι και μέθοδοι επιλογής ενός στόχου
8. Τρόποι και μέθοδοι πραγμάτωσης ενός στόχου
9. Λήψη απόφασης και στόχος
10. Υποκίνηση, υποκινητικό περιβάλλον και στόχος
11. Ηγέτης, ηγεσία και στόχος
12. Ομάδα και στόχος
13. Ανθρώπινη συμπεριφορά και στόχος
14. Διαπροσωπική και διατμηματική επικοινωνία και στόχος
15. Αλλαγή και στόχος
16. Μελέτη περίπτωσης (case study)

Το σεμινάριο αντιστοιχεί σε 6 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης.
Με το πέρας του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος Διεξαγωγής:
Μετά την εγγραφή και την ολοκλήρωση αγοράς του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος μπαίνει στο προφίλ που έχει δημιουργήσει στην πλατφόρμα και κατεβάζει την εκπαιδευτική ύλη του σεμιναρίου στον υπολογιστή του ή το tablet.
Το σεμινάριο χωρίζεται σε δυο μέρη όπου στο τέλος κάθε μέρους δίνονται ερωτήσεις-ασκήσεις προς τον εκπαιδευόμενο που σκοπό έχουν όχι την βαθμολόγηση ή εξέταση, αλλά στο να συμβάλουν στην περαιτέρω κατανόηση του θέματος, να προβληματίσουν, να ενισχύσουν την εκπαίδευση, για να γίνει πιο ενεργή και αποτελεσματική η συμμετοχή του στο πρόγραμμα . Οι ερωτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα και να αποσταλούν με e-mail στα στοιχεία του εισηγητή που αναγράφονται στην εκπαιδευτική ύλη.
Παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εισηγητή σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, καθώς και επικοινωνία με e-mail οποιαδήποτε στιγμή, για απορίες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και επιπλέον διευκρινίσεις.
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ,είναι στην διακριτική ευχέρεια και διευκόλυνση του εκπαιδευόμενου πότε θα ολοκληρώσει το σεμινάριο. Η ολοκλήρωση και αποστολή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης γίνεται μετά την αποστολή των απαντήσεων από τον εκπαιδευόμενο στον εισηγητή.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.