Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Συγκρούσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων στον εργασιακό χώρο

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Synergy Solution m.v.p. A.E
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
17/06/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
15/07/2024

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα
1. Η έννοια της σύγκρουσης
2. Είναι υγιής εκδήλωση η σύγκρουση; -Προσεγγίσεις και επισημάνσεις
3. Προσδιορισμός της σύγκρουσης
4. Εξέταση και αιτιολογικοί λόγοι της σύγκρουσης
5. Εξέταση του περιβάλλοντος της σύγκρουσης
6. Διαφωνίες και αντιπαραθέσεις που προκαλούν συγκρούσεις
7. Είδη συγκρούσεων
8. Θετικά και αρνητικά αποτελέσματα της σύγκρουσης
9. Τεχνικές και μεθοδολογία αντιμετώπισης της σύγκρουσης
10. Διαχείριση της διαπροσωπικής σύγκρουσης
11. Εργασιακό περιβάλλον και σύγκρουση
12. Διαπραγματεύσεις και σύγκρουση
13. Μελέτη περιπτώσεων
14. Συμπεράσματα

Το σεμινάριο αντιστοιχεί σε 6 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης.
Με το πέρας του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος Διεξαγωγής:
Μετά την εγγραφή και την ολοκλήρωση αγοράς του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος μπαίνει στο προφίλ που έχει δημιουργήσει στην πλατφόρμα και κατεβάζει την εκπαιδευτική ύλη του σεμιναρίου στον υπολογιστή του ή το tablet.
Το σεμινάριο χωρίζεται σε δυο μέρη όπου στο τέλος κάθε μέρους δίνονται ερωτήσεις-ασκήσεις προς τον εκπαιδευόμενο που σκοπό έχουν όχι την βαθμολόγηση ή εξέταση, αλλά στο να συμβάλουν στην περαιτέρω κατανόηση του θέματος, να προβληματίσουν, να ενισχύσουν την εκπαίδευση, για να γίνει πιο ενεργή και αποτελεσματική η συμμετοχή του στο πρόγραμμα . Οι ερωτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα και να αποσταλούν με e-mail στα στοιχεία του εισηγητή που αναγράφονται στην εκπαιδευτική ύλη.
Παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εισηγητή σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, καθώς και επικοινωνία με e-mail οποιαδήποτε στιγμή, για απορίες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και επιπλέον διευκρινίσεις.
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ,είναι στην διακριτική ευχέρεια και διευκόλυνση του εκπαιδευόμενου πότε θα ολοκληρώσει το σεμινάριο. Η ολοκλήρωση και αποστολή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης γίνεται μετά την αποστολή των απαντήσεων από τον εκπαιδευόμενο στον εισηγητή.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.