Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διαπροσωπική Επικοινωνία, Στάση και Συμπεριφορά μέσα στον Εργασιακό χώρο. Τα προβλήματα στον εργασιακό χώρο και η μεθοδολογία της αντιμετώπισης τους

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Synergy Solution m.v.p. A.E
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
29/4/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
27/5/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
25/6/2024

Σκοπός

Το σεμινάριο είναι βιωματικό και σκοπός του είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες, προκειμένου να έχουμε καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους στον εργασιακό τους χώρο. Οι Παράγοντες που διαμορφώνουν και επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την επικοινωνία, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης της συμπεριφοράς των άλλων και των αιτιών που τις δημιουργούν, είναι μόνο μερικά από τα θέματα που θα πραγματευτούμε σε αυτό το σεμινάριο.

Περιγραφή σεμιναρίου

Μεγάλο μέρος της ημερήσιας ζωής ενός εργαζόμενου, καταναλώνεται στον χώρο εργασίας. Το κλίμα και οι παρούσες συνθήκες, ακόμη περισσότερο σε σχέση με άλλες εποχές, αποτελούν αιτίες άγχους, συγκρούσεων και δυσαρέσκειας στο χώρο εργασίας. Το κλίμα όμως που επικρατεί σε κάθε εργασιακό χώρο, εκτός των άλλων, παραγόντων, διαμορφώνεται και από τα ίδια τα άτομα, την λεγόμενη εργασιακή τους συμπεριφορά.

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι:
1. Εργασία και άνθρωπος
2. Επικοινωνία και εργασία
3. Η σημασία και η αξία της διαπροσωπικής επικοινωνίας μέσα στην εργασία και στην επιχείρηση.
4. Συμπεριφορά, επικοινωνία και στάση του ανθρώπου-εργαζόμενου.
5. Επικοινωνία και Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού.
6. Επικοινωνία και coaching
7. Η διαδικασία της επικοινωνίας
8. Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά
9. Η συμπεριφορά διδάσκεται;
10. Επικοινωνία, Συμπεριφορά και συγκρούσεις
11. Μη λεκτική συμπεριφορά
12. Τεχνικές διαπροσωπικής επικοινωνίας
13. Εξέταση περιπτώσεων
14. Συμπεράσματα

Το σεμινάριο αντιστοιχεί σε 6 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης.
Με το πέρας του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος Διεξαγωγής:
Μετά την εγγραφή και την ολοκλήρωση αγοράς του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος μπαίνει στο προφίλ που έχει δημιουργήσει στην πλατφόρμα και κατεβάζει την εκπαιδευτική ύλη του σεμιναρίου στον υπολογιστή του ή το tablet.
Το σεμινάριο χωρίζεται σε δυο μέρη όπου στο τέλος κάθε μέρους δίνονται ερωτήσεις-ασκήσεις προς τον εκπαιδευόμενο που σκοπό έχουν όχι την βαθμολόγηση ή εξέταση, αλλά στο να συμβάλουν στην περαιτέρω κατανόηση του θέματος, να προβληματίσουν, να ενισχύσουν την εκπαίδευση, για να γίνει πιο ενεργή και αποτελεσματική η συμμετοχή του στο πρόγραμμα . Οι ερωτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα και να αποσταλούν με e-mail στα στοιχεία του εισηγητή που αναγράφονται στην εκπαιδευτική ύλη.
Παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εισηγητή σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, καθώς και επικοινωνία με e-mail οποιαδήποτε στιγμή, για απορίες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και επιπλέον διευκρινίσεις.
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ,είναι στην διακριτική ευχέρεια και διευκόλυνση του εκπαιδευόμενου πότε θα ολοκληρώσει το σεμινάριο. Η ολοκλήρωση και αποστολή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης γίνεται μετά την αποστολή των απαντήσεων από τον εκπαιδευόμενο στον εισηγητή.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.