Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διαπραγματεύσεις (θεωρία και πράξη)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Synergy Solution m.v.p. A.E
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
23/10/2023
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
27/11/2023
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
08/01/2024

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι , με βάση αυτή την προβληματική, να βοηθήσει, τους συμμετέχοντες, με έναν ουσιαστικό τρόπο να κατανοήσουν τις διαπραγματεύσεις, θεωρητικά και πρακτικά και έτσι να μπορέσουν με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια να φέρουν σε πέρας μια διαπραγμάτευση.

Περιγραφή σεμιναρίου

Οι διαπραγματεύσεις αποτελούν μια πολύ σημαντική δραστηριότητα και για τους επαγγελματίες και για κάθε άτομο, που αρκετές φορές βρίσκεται στην ανάγκη να διαπραγματευτεί. Η διαπραγμάτευση τις περισσότερες φορές έχει δώσει τη λύση σε τεράστια προβλήματα, είτε σε επαγγελματικό, είτε σε ατομικό επίπεδο.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1. Έννοια, σημασία και αξία των διαπραγματεύσεων.
2. Βασικές Αρχές του καλού διαπραγματευτή.
3. Η διαπραγμάτευση και τα χαρακτηριστικά της.
4. Η προετοιμασία της διαπραγμάτευσης.
5. Ανάπτυξη ενός μοντέλου διαπραγμάτευσης.
6. Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και καλής σχέσης.
7. Διαπραγμάτευση και χρόνος.
8. Τα αδιέξοδα στη διαπραγμάτευση
9. Δημιουργικότητα και επίλυση προβλημάτων της διαπραγμάτευσης .
10. Μελέτες περιπτώσεων (case studies) και συμπεράσματα.

Το σεμινάριο αντιστοιχεί σε 6 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης.
Με το πέρας του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος Διεξαγωγής
Μετά την εγγραφή και την ολοκλήρωση αγοράς του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος μπαίνει στο προφίλ που έχει δημιουργήσει στην πλατφόρμα και κατεβάζει την εκπαιδευτική ύλη του σεμιναρίου στον υπολογιστή του ή το tablet.
Το σεμινάριο χωρίζεται σε δυο μέρη όπου στο τέλος κάθε μέρους δίνονται ερωτήσεις-ασκήσεις προς τον εκπαιδευόμενο που σκοπό έχουν όχι την βαθμολόγηση ή εξέταση, αλλά στο να συμβάλουν στην περαιτέρω κατανόηση του θέματος, να προβληματίσουν, να ενισχύσουν την εκπαίδευση, για να γίνει πιο ενεργή και αποτελεσματική η συμμετοχή του στο πρόγραμμα . Οι ερωτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα και να αποσταλούν με e-mail στα στοιχεία του εισηγητή που αναγράφονται στην εκπαιδευτική ύλη.
Παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εισηγητή σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, καθώς και επικοινωνία με e-mail οποιαδήποτε στιγμή, για απορίες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και επιπλέον διευκρινίσεις.
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ,είναι στην διακριτική ευχέρεια και διευκόλυνση του εκπαιδευόμενου πότε θα ολοκληρώσει το σεμινάριο. Η ολοκλήρωση και αποστολή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης γίνεται μετά την αποστολή των απαντήσεων από τον εκπαιδευόμενο στον εισηγητή.

 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.