Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | ISO 45001:2018 (PR357)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV AUSTRIA ACADEMY
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Σεϊτανίδου Έφη
Η Έφη Σεϊτανίδου είναι μια έμπειρη Χημικός μηχανικός που εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, ειδικευμένη σε συστήματα Ασφάλειας Χώρου Εργασίας, Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Εργάζεται ως Επικεφαλής Επιθεωρήτρια των συστημάτων OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 14001 και ISO 9001 από το 2004. Είναι κάτοχος του Διεθνούς Διπλώματος NEBOSH στην Εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από το ΕΚΕΠΙΣ.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε υποψηφίους Επικεφαλής Επιθεωρητές Οργανισμών Πιστοποίησης, Συμβούλους, Υπεύθυνους Διαχείρισης Συστημάτων ΥΑΕ, Τεχνικούς Ασφαλείας, Υπευθύνους Τμημάτων, Διοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα ΥΑΕ.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληρεί τις απαιτήσεις για Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το ISO 45001:2018.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 45001 και ISO 19011 και παρουσιάζονται η διεργασιοκεντρική προσέγγιση Plan-Do-Check-Act, οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το Σχεδιασμό, τους σκοπούς, τα προγράμματα, τον έλεγχο λειτουργίας και τη μέτρηση και παρακολούθηση παραμέτρων ΥΑΕ, καθώς και τα προσόντα του επικεφαλής επιθεωρητή, των μελών της ομάδας επιθεώρησης και οι τεχνικές επιθεώρησης τρίτου μέρους.

Το πρόγραμμα, καλύπτει επίσης τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας, τις μεθόδους σύνταξης Μελέτης Επικινδυνότητας και Στατιστικής Μελέτης και Ανάλυσης Ατυχημάτων και περιλαμβάνει, ορισμούς, παραδείγματα σύνταξης μη συμμορφώσεων και αναφορών επιθεωρήσεων και, μέσω πρακτικής, εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση επιθεωρήσεων τρίτου μέρους. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης λαμβάνουν χώρα ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων και εξομοιώνεται η επιθεώρηση προς πιστοποίηση σε υποθετικές εταιρείες.

Πληροφορίες συμμετοχής

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 40 ώρες.

Προαπαιτείται πρότερη εξοικείωση με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Το εκπαιδευτικό υλικό και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση καθημερινών δραστηριοτήτων και τελικών γραπτών εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό Auditor/Lead Auditor.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις τελικές γραπτές εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση δίδεται η δυνατότητα, χωρίς χρέωση, επανάληψης των εξετάσεων σε επόμενο σεμινάριο.

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.