Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Χημικές Στολές Προστασίας & Αναπνευστικές Συσκευές

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Εισηγητής

Γιάννης Ρέτσιος

Σε ποιους απευθύνεται

Τεχνικούς ασφαλείας, προϊστάμενους τμήματος προμηθειών, χημικούς μηχανικούς, προϊστάμενους εκπαιδεύσεων, υπευθύνους τμήματος ασφάλειας εγκαταστάσεων, σώματα ασφαλείας, πολιτική προστασία και επιθεωρητές .

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευόμενων για τα είδη και τις κατηγορίες των χημικών στολών καθώς και των αναπνευστικών συσκευών που συνοδεύουν αυτές.
Τις νομοθεσίες που διέπουν αυτόν τον εξοπλισμό αλλά και τους περιορισμούς της χρήσης αναλόγως του συμβάντος και της επικινδυνότητας.

Περιγραφή σεμιναρίου

 Περιεχόμενα
• Είδη Χημικών Στολών (Splash-HazMat-CBRN)
• Κατηγορίες Χημικών Στολών
• Νομοθεσία Χημικών Στολών
• Είδη Αναπνευστικών Συσκευών Ανοιχτού Κυκλώματος (SCBA)
• Είδη Μέσων προστασίας της αναπνοής (APR&PAPR)
• Νομοθεσία Αναπνευστικών Συσκευών Ανοιχτού Κυκλώματος
• Συνδυασμοί Χημικών Στολών με Αναπνευστικές συσκευές
• Συνδυασμοί Χημικών Στολών με εξωτερική παροχή ατμοσφαιρικού αέρα (Airline)
• Προσωπίδες νέας γενιάς με ενσωματωμένα συστήματα επικοινωνίας
• Διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης του εξοπλισμού
• Πρακτικές δεξιότητες στον ανωτέρω εξοπλισμό

Πρακτικές δεξιότητες&επιδείξεις :
• Χρήση μάσκας ολοκλήρου προσώπου PanoramaNova/ FPS 7000
• Επίδειξη μάσκας νέα γενιάς FPSCOM 7000 με τηλεπικοινωνίες
• Επίδειξη Στολής χημικής προστασίας τύπου A-B-C
• Δοκιμή συστήματος PAPRX-PLORE 8000
• Επίδειξη αναπνευστικής συσκευής ανοιχτού κυκλώματος νέας γενιάς με τηλεμετρία

Πληροφορίες συμμετοχής

Το σεμινάριο διεξάγεται με την υποστήριξη και τη συνεργασία της Draeger Hellas, η οποία διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία επί του αντικειμένου.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.