Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΤΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ 81-20, ΕΝ 81-50

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Εισηγητής

Δημήτριος Γουρνάκης
Χαράλαμπος Ντολόπουλος

Σε ποιους απευθύνεται

- Στελέχη εταιρειών εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων
- Επιθεωρητές/ ελεγκτές ανελκυστήρων
- Μελετητές Ανελκυστήρων
- Μηχανικούς έργου που εμπλέκονται στην εγκατάσταση ανελκυστήρων
- Μηχανικούς Τεχνικών Υπηρεσιών του ιδιωτικού ή δημοσίου Τομέα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 81-20:2014 και ΕΝ 81-50:2014 εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλους τους νέους ανελκυστήρες από 01/09/2017.
Το νέο πρότυπο ΕΝ 81-20 που θα εφαρμόζεται από την 1/9/2017 αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση υδραυλικών και ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων.
Το πρότυπο ΕΝ 81-50 περιλαμβάνει οδηγίες για τον σχεδιασμό και τους υπολογισμούς βασικών συστατικών μερών των ανελκυστήρων, καθώς και τις διαδικασίες δοκιμών των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας.
Στο παρόν σεμινάριο, παρουσιάζονται αναλυτικά οι νέες απαιτήσεις των προτύπων αυτών σε σχέση με τα προηγούμενα ΕΝ 81-1 και ΕΝ 81-2

Περιεχόμενα
- Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Οδηγία Ανελκυστήρων και στα Εναρμονισμένα Πρότυπα.
- Συνοπτική παρουσίαση των προτύπων ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50
- Αναλυτική παρουσίαση των νέων απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ 81-20
- Ανάπτυξη και επεξήγηση βασικών επιμέρους σημείων

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.