Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διαστασιολόγηση ισχύος Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Εισηγητής

Μανόλης Καλογεράκης

Σε ποιους απευθύνεται

• Μηχανολόγους & Ηλεκτρολόγους μηχανικούς
• Μελετητές Η/Μ εγκαταστάσεων & στελέχη μελετητικών γραφείων
• Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες

Περιγραφή σεμιναρίου

Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές του υπολογισμού ισχύος των Η/Ζ και αναπτύσσεται η μεθοδολογία υπολογισμού με ειδικό software (παρέχεται δωρεάν). Επίσης επισημαίνονται τα κρίσιμα σημεία στην επιλογή του μηχανήματος, ανάλογα με την εφαρμογή.

Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της διαστασιολόγησης ισχύος των Η/Ζ
• Να υπολογίζουν με ειδικό software το απαιτούμενο μέγεθος του Η/Ζ για μια εγκατάσταση
• Να επισημαίνουν τα κρίσιμα σημεία για την επιλογή του κατάλληλου Η/Ζ ανάλογα με την εφαρμογή
• Να αξιολογούν τις τεχνικές προδιαγραφές των Η/Ζ ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος

Θεματολογία
• Τα βασικά μέρη και οι αρχές λειτουργίας των Η/Ζ
• Ρυθμιστής στροφών (Governor) και ρυθμιστής τάσης (AVR)
• Πως προσδιορίζουμε την ασφαλή περιοχή λειτουργίας ανάλογα με το συνφ της εγκατάστασης
• Πότε η άεργος φόρτιση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην γεννήτρια
• Γιατί η λειτουργία με χαμηλό φορτίο προκαλεί ζημιά στην πετρελαιομηχανή
• Τι απομείωση ισχύος στο Η/Ζ προκαλείται με την θερμοκρασία περιβάλλοντος και το υψόμετρο
• Γιατί οι εκκινήσεις ηλεκτροκινητήρων προκαλούν αύξηση του απαιτούμενου μεγέθους του Η/Ζ
• Πότε επιβαρύνεται η πετρελαιομηχανή και πότε η γεννήτρια του Η/Ζ
• Πόσο επιβαρύνουν το Η/Ζ οι αρμονικές παραμορφώσεις από τα φορτία. Μέτρα αντιμετώπισης.
• Πως μπορούμε να μειώσουμε το μέγεθος του Η/Ζ με κατάλληλη αλληλουχία εκκίνησης των φορτίων
• Πως επηρεάζεται η ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος από το μέγεθος (kVA) του Η/Ζ που θα επιλέξουμε
• Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανής και γεννήτριας μας δείχνουν την ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος
• Με ποιον πρόσθετο εξοπλισμό μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις ενός Η/Ζ
• Μεθοδολογία επιλογής του κατάλληλου Η/Ζ με την χρήση ειδικού software
• Μελέτη περιπτώσεων (case studies)

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.