Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ADR - Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
17/02/2023
09:00 - 17:00

Εισηγητής

Δρ. Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος

Σε ποιους απευθύνεται

Πολιτικούς μηχανικούς, Μηχανολόγους, Χημικούς μηχανικούς, Στελέχη και εργαζόμενους εταιριών που μετέχουν στην αλυσίδα Παραγωγής – Αποθήκευσης – Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και γενικά όσους εμπλέκονται στην διαχείριση ΕΕ με σκοπό την οδική μεταφορά.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με: 

 • Την ADR και την ενσωμάτωσή της στην ελληνική νομοθεσία.
 • Τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των ΣΑΜΕΕ.
 • Ποιες επιχειρήσεις οφείλουν να συμμορφώνονται με την ADR νομοθεσία.
 • Την ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων.
 • Την σήμανση των συσκευασιών και των μονάδων μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.
 • Τις βασικότερες εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία (LQ, EQ, Small Load).
 • Τις ευθύνες των εμπλεκομένων στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
 • Τα απαιτούμενα έγγραφα οχήματος και οδηγού και τον εξοπλισμό οχήματος.
 • Τα εμπορεύματα ισχυρών συνεπειών.
 • Τα περιεχόμενα και την ορθή σύνταξη των εγγράφων μεταφοράς.
 • Εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.