Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διαχειριστής και Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας - Real Estate Manager & Consultant

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Φοιτητές – Σπουδαστές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους - συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές-επενδυτές σε ακίνητα, Πολιτικούς μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφους οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα πάνω στο αντικείμενο της Διαχείρισης Ακινήτων. 

Σκοπός

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να διαχειρίζεται ακίνητα ομογενών & αλλοδαπών που έχουν ιδιοκτησία στην Ελλάδα να παρακολουθεί τα ακίνητα, να φροντίζει τη λειτουργικότητα του ακινήτου, να εκπροσωπεί τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στις διάφορες υποχρεώσεις του σε σχέση με αυτό, να κάνει είσπραξη των ενοικίων, Καταβολές των φόρων, να κάνει κατάρτιση μισθωτηρίων, Νομική εκπροσώπηση, εξώσεις, εισπράξεις ανεξόφλητων μισθωμάτων, νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών. 

Περιγραφή σεμιναρίου

Διαχείριση ακινήτων είναι το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ακινήτων, τη μεγιστοποίηση της αξίας και της ασφάλειάς τους, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το συνολικό κόστος λειτουργίας και διασφαλίζοντας την τήρηση των νόμων και των κανονισμών της ελληνικής νομοθεσίας.

Διαχείριση ακινήτων δεν είναι απλά η επίσκεψη μία φορά το μήνα στην τράπεζα για να ελεγχθεί η πληρωμή του ενοικίου, ούτε η τοποθέτηση ενός μισθωτηρίου στο παράθυρο της πολυκατοικίας. Είναι πολλά περισσότερα!

Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας διαφοροποιείται ως προς την διαχείριση ακινήτων ουσιαστικά, στο ότι πρόκειται πλέον για διαχείριση του τμήματος αυτού της συνολικής περιουσίας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου και άρα τυγχάνει περισσότερο εφαρμογή η θεωρία της επένδυσης και η θεώρηση των μεμονωμένων ακινήτων ως χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με την μοντέρνα θεωρία χαρτοφυλακίων.

Θεματικές Ενότητες

 • Τι είναι η διαχείριση Ακινήτων;
 • Πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα;
 • Απαραίτητες Ενέργειες
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Κτηματαγοράς
 • Αξίες Ακινήτων
 • Επιδοτούμενα προγράμματα επένδυσης
 • Διαχείριση Ακινήτων (Πώληση, Αγορά, Ενοικίαση, Αντιπαροχή)
 • Συμβάσεις μεσιτείας
 • Παρακολούθηση των ακινήτων
 • Συγκέντρωση εγγράφων και αδειών ακινήτου
 • Κανονισμοί Κτηρίων
 • ΕΝΦΙΑ
 • Κτηματολόγιο
 • Υποθηκοφυλακείο
 • Δήμοι & τέλη
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά
 • Υγιεινή & Ασφάλεια κτιρίων
 • Παροχές ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών
 • Συμβουλές για επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά ακινήτων
 • Νομική εκπροσώπηση
 • Υποστηρικτικές συμβάσεις ή εργασίες για τη βελτίωση του ακινήτου
 • Διεκπεραίωση διοικητικών ενεργειών για την έκδοση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών που αφορούν το ακίνητο
 • Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας για τη λειτουργικότητα του ακινήτου.
 • Κατάρτιση μισθωτηρίων
 • Είσπραξη μισθωμάτων
 • Εισπράξεις ανεξόφλητων μισθωμάτων
 • Καταβολές των φόρων
 • Εξώσεις
 • Νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

 • Διάρκεια: 20 ώρες με 4 ώρες εβδομαδιαία
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
 • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.
Διαχειριστής & Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας – Real Estate Manager and Consultant

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.