Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ανάλυση και Παρουσίαση της ελληνικής Κτηματαγοράς – Greek Real Estate Market Analysis & Presentation

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Ανάλυση και Παρουσίαση της Ελληνικής Κτηματαγοράς απευθύνεται σε Φοιτητές – Σπουδαστές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους-συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές-επενδυτές σε ακίνητα, Πολιτικούς μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφους οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα πάνω στο αντικείμενο της εκτίμησης-επένδυσης και διαχείρισης Ακινήτων. 

Σκοπός

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο Ανάλυση και Παρουσίαση της Ελληνικής Κτηματαγοράς είναι η ανάλυση και ο υπολογισμός εκτίμησης ακινήτων, οι μέθοδοι εκτίμησης καθώς υπολογισμοί και παραδείγματα εκτιμήσεων και αντικειμενικών αξιών. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με οικονομικές - επενδυτικές συμβουλές αναφορικά με τα ακίνητα. 

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματικές Ενότητες

Ανάλυση και Παρουσίαση της Ελληνικής Κτηματαγοράς - Analysis and Presentation of the Greek Real Estate Market
1. Εισαγωγή 
2. Ανάλυση Ακινήτων
3. Βασικές Έννοιες
4. Ορισμοί
5. Ακίνητα και Επενδύσεις Στην Ελλάδα
6. Πρακτική Ανάλυση της Αγοράς/ Προβλήματα
7. Αλλαγές που Πραγματοποιούνται 

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 20 ώρες με 4 ώρες εβδομαδιαία
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.
Ανάλυση και Παρουσίαση της ελληνικής Κτηματαγοράς – Greek Real Estate Market Analysis & Presentation

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.