Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Προβολικές δοκιμασίες (TAT-CAT, Παιδικό ιχνογράφημα & Τέστ κηλίδων rorschach)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Ψυχολογία

Εισηγητής

Δροσίτη Αγγελική, MSc Κλινική Ψυχολόγος
Μοσκόφη Ιορδάνα, MSc Κλινική Ψυχολόγος
Παπαδοπούλου Βίκυ, MSc Κλινική Ψυχολόγος

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται αποκλειστικά σε Ψυχολόγους, μεταπτυχιακούς ή προπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας και Σύμβουλους Ψυχικής Υγείας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Οι Προβολικές Δοκιμασίες αποτελούν κλινικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται τόσο στην ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση, όσο και κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.

THEMATIC APPERCEPTION TEST (Τ.Α.Τ.) & CHILDREN’ S APPERCEPTION TEST (C.A.T)

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τις προβολικές δοκιμασίες T.A.T - C.A.T, θα πραγματοποιηθεί τις παρακάτω ημερομηνίες:
T.A.T : 16-17/10, 30-31/10, 13-14/11, 27/11 2021
C.A.T: 28/11, 11-12/12, 2021

Στόχος των προβολικών δοκιμασιών T.A.T & C.A.T είναι να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τις ιστορίες που καλείται να δομήσει το άτομο πάνω σε μια σειρά εικόνων με βάση τη ψυχοδυναμική θεωρία.
Η ερμηνεία και η ανάλυση γίνεται με βάση τη θεωρία του Bellak.

Η εκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ περιλαμβάνει:
• Ψυχαναλυτική διάγνωση και βασικές ψυχοδυναμικές έννοιες
• Οι Προβολικές Δοκιμασίες στη Ψυχοδιαγνωστική Αξιολόγηση
• Οι Προβολικές Δοκιμασίες κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας
• Παρουσίαση όλων των Προβολικών Δοκιμασιών (Τ.Α.Τ – για ενήλικες, C.A.T – για παιδιά, S.A.T – για ηλικιωμένους)
• Βασικά θεωρητικά θέματα των Προβολικών Δοκιμασιών
• Βασικά θέματα χορήγησης των Προβολικών Δοκιμασιών
• Λεπτομερή παρουσίαση των καρτών του Τ.Α.Τ (10- 12 κάρτες για εφήβους και ενήλικες)
• Παρουσίαση των 2 μορφών τεστ του C.A.T {1. C.A.T –A (Animal) & 2. C.A.T – H (Human)}
• Λεπτομερή παρουσίαση του C.A.T –A (Animal)/ 10 κάρτες με ζώα για παιδιά 3-6 ετών
• Λεπτομερή παρουσίαση του C.A.T – H (Human)/ 10 κάρτες με ανθρώπους για παιδιά 6-12 ετών
• Ερμηνεία και ανάλυση των καρτών του Τ.Α.Τ & C.A.T με βάση τη θεωρία του Bellak
• Ανάλυση & Ερμηνεία πρωτοκόλλων πραγματικών περιστατικών του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
• Συγγραφή & παρουσίαση ψυχολογικής έκθεσης

ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
Το Παιδικό Ιχνογράφημα, αποτελεί ένα μέσο συμβολικής έκφρασης του εσωτερικού κόσμου των παιδιών ( του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις διάφορες καταστάσεις, των σκέψεων, συναισθημάτων, επιθυμιών, φόβων τους). Θα παρουσιαστεί το Σαββατοκύριακο, 08-09/01, 2022.

Η εκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ περιλαμβάνει:
• Το ιχνογράφημα ως εκφραστικό μέσο
• Η εξέλιξη του παιδικού σχεδίου
• Γενική εκτίμηση και ερμηνεία του ιχνογραφήματος
• Προβολικά τεστ (τεστ ανθρώπου, τεστ δέντρου, τεστ σπιτιού και τεστ οικογένειας)
• Βιωματικό μέρος (χωρισμός σε ομάδες και ανάλυση παιδικών σχεδίων)
• Παρουσίαση σχεδίων από κλινικό και μη κλινικό πληθυσμό παιδιών (παιδιά με συναισθηματικά προβλήματα, νοητική καθυστέρηση, ΔΑΦ, παιδική ψύχωση, προβλήματα συμπεριφοράς, κακοποίηση κ.α.)
• Ανάλυση πρωτοκόλλων πραγματικών περιστατικών του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

ΤΕΣΤ ΚΗΛΙΔΩΝ ΜΕΛΑΝΗΣ RORSCHACH
To τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach είναι ένα από τα γνωστότερα προβολικά τεστ προσωπικότητας και θα πραγματοποιηθεί τις παρακάτω ημερομηνίες: 15-16/01, 29-30/01, 12-13/02, 26-27/02, 12-13/03, 09-10/04 2022.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα εκπαιδευθούν στη χορήγηση, κωδικοποίηση και ερμηνεία του Rorschach, καθώς και τη συγγραφή της έκθεσης αξιολόγησης. Η εκπαίδευση θα στηριχθεί στο σύστημα βαθμολόγησης και ερμηνείας του Exner.

Η εκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ περιλαμβάνει:
• Γενικές πληροφορίες για τις προβολικές δοκιμασίες. Παρουσίαση του Rorschach και των καρτών του. Συμβολική σημασία καρτών. Οδηγίες χορήγησης του τεστ.
• Βασικές κατηγορίες κωδικοποίησης. Κωδικοποίηση πρωτοκόλλου πάνω στην τοποθεσία, την ποιότητα ανάπτυξης και τις ορίζουσες.
• Κωδικοποίηση πρωτοκόλλου πάνω στην ποιότητα της μορφής, το περιεχόμενο, τις δημοφιλείς απαντήσεις και την οργανωτική δραστηριότητα.
• Κωδικοποίηση πρωτοκόλλου πάνω στα ειδικά σκορ. Στρατηγικές κωδικοποίησης.
• Συμπλήρωση του φυλλαδίου κωδικοποιημένων απαντήσεων. Δομική περίληψη. Πρακτική εξάσκηση στη χορήγηση του τεστ μεταξύ των συμμετεχόντων.
• Γενικές πληροφορίες για την ερμηνεία. Ερμηνεία πρωτοκόλλου με βάση τους άξονες Έλεγχος-στρες και Συναίσθημα.
• Ερμηνεία πρωτοκόλλου με βάση τους άξονες Επεξεργασία πληροφοριών, Μεσολάβηση και Τρόπος σκέψης.
• Ερμηνεία πρωτοκόλλου με βάση τους άξονες Εικόνα εαυτού και Διαπροσωπικές σχέσεις και άλλους ειδικούς δείκτες.
• Σύνθεση δεδομένων και συγγραφή έκθεσης. Ενημέρωση πελάτη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Θέματα δεοντολογίας.
• Ποιοτική ανάλυση απαντήσεων. Ενδείξεις ψυχοπαθολογίας. Διαφοροδιάγνωση με το Rorschach.
• Απορίες σε σχέση με θέματα ερμηνείας του Rorschach.

Στην Εκπαίδευση θα παρουσιασθεί υλικό με πραγματικά περιστατικά στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

Πληροφορίες συμμετοχής

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
Ημερομηνίες διεξαγωγής
T.A.T : 16-17/10, 30-31/10, 13-14/11, 27/11 2021
C.A.T: 28/11, 11-12/12, 2021

Παιδικό Ιχνογράφημα: 08-09/01, 2022
Rorschach: 15-16/01, 29-30/01, 12-13/02, 26-27/02,
12-13/03, 09-10/04 2022

Ώρες διεξαγωγής
ΤΑΤ – CAT – Παιδικό Ιχνογράφημα: Σάββατο, Κυριακή: 10:00-15:00
Rorschach: Σάββατο: 10:00-15:00 Κυριακή: 10:00-16:00

Διάρκεια 126 ώρες

Κόστος συμμετοχής για τις ΠΡΟΒΟΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ TAT, CAT. & Παιδικό Ιχνογράφημα/ σύνολο 60 ώρες
Για εγγραφές έως 05/10 530€
Για εγγραφές από 06/10 620€

Κόστος συμμετοχής για το ΤΕΣΤ ΚΗΛΙΔΩΝ RORCHACH/ σύνολο 66 ώρες
Για εγγραφές έως 04/01 550€
Για εγγραφές από 05/01 630€

Ειδική τιμή για όσους συμμετέχουν σε όλο το πρόγραμμα ΠΡΟΒΟΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ/ σύνολο 126 ώρες
Για εγγραφές έως 05/10 970€

Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α. 24%.

Σας ενημερώνουμε ότι επιπλέον θα πραγματοποιηθούν 2 κλινικά εργαστήρια για τις ΠΡΟΒΟΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ TAT, CAT. & Παιδικό Ιχνογράφημα τα οποία είναι προαιρετικό να παρακολουθήσουν όσοι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν για περαιτέρω εξάσκηση και κατανόηση των προβολικών τεστ σε πραγματικά πρωτόκολλα.

Τα κλινικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
1ο κλιν. Εργαστήρι: 11/12 15:00-17:00 μ.μ
Ανάλυση πρωτοκόλλου ΤΑΤ που έχετε λάβει ηλεκτρονικά και συγγραφή έκθεσης

2ο κλιν. Εργαστήρι: 15/01 15:00-17:00 μ.μ
Ανάλυση πρωτοκόλλου CΑΤ & Παιδικού Ιχνογραφήματος που έχετε λάβει ηλεκτρονικά και συγγραφή έκθεσης

Κόστος για κάθε κλιν. Εργαστήρι: €60

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά το υλικό μετά από κάθε εισήγηση, το οποίο θα μελετούν σύμφωνα με τις οδηγίες των εισηγητών.

Στο τέλος όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να χορηγήσουν τα τεστ.

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ, μετά την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης και καθ’ όλη τη χρονιά, παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα ατομικής εποπτείας των πρωτοκόλλων που θα χορηγήσουν ιδιωτικά για την καλύτερη κατανόηση και εκτίμησή τους.

Κόστος ατομικής εποπτείας: €60

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

Κόστος Συμμετοχής

 Βλ Πληροφορίες

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.