Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Diploma Γραμματέας Διοίκησης - ACTA Πιστοποίηση CSMA

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
10/10/2022
6-8 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
24/10/2022
6-8 μήνες

Σε ποιους απευθύνεται

Το Diploma απευθύνεται: . Σε στελέχη Γραμματείς . Σε Γραμματείς όλων των επιπέδων και κατηγοριών . Σε Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών, Δημόσιου τομέα, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Σκοπός

Το DIPLOMA στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης, στην επίλυση προβλημάτων και στην αποτελεσματική ανάληψη πρωτοβουλιών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα προετοιμαστούν προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να πιστοποιηθούν από τον τεχνοβλαστό ACTA του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • Προετοιμασία για την πιστοποίηση Γραμματέων ACTA - CSMA
  • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • MANAGEMENT
  • CONFLICT MANAGEMENT
  • TIME & STRESS MANAGEMENT
  • CHANGE MANAGEMENT

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ DIPLOMA
Η ενδεικτική διάρκεια του προγράμματος είναι 6-8 μήνες.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μέσω της υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
- Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100661 - Κε.Δι.Βι.Μ.1 FUTURE BUSINESS SCHOOL
-Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους απόφοιτους για την πιστοποίηση Certified Secretaries Management Assistants (CSMA). Η πιστοποίηση είναι από την ACTA που αποτελεί τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ e-learning
Η Εκπαιδευτική Διαδικασία στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του FUTURE BUSINESS SCHOOL διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.
Η διαδικασία διεξάγεται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας η οποία είναι προσβάσιμη και από tablet ή smartphone.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση της εγγραφής του σπουδαστή, θα αποστέλλονται στη διεύθυνση e-mail του, username& ατομικό password με το οποίο θα μπορεί να εισέρχεται εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο στον ατομικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα μας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη από άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτές.
Ο σπουδαστής μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο καθηγητή του για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης.

Δείτε ένα introclip του τρόπου λειτουργίας της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως, περιλαμβάνει:
• Την ηλεκτρονική αποστολή κωδικών πρόσβασης οι οποίοι έχουν ισχύ μέχρι την αποφοίτηση του.
• Το Syllabus του σεμιναρίου.
• Το Χρονοδιάγραμμα του σεμιναρίου.
• Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη, στην οποία και εξετάζεται μέσω επιμέρους τεστ αξιολόγησης τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα στα χρονικά περιθώρια που του έχει θέσει ο αρμόδιος καθηγητής.
• Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων διατίθεται σταδιακά (σε ηλεκτρονική μορφή), ανά διδακτική ενότητα και ανά μάθημα και το οποίο μπορείτε είτε να το διαβάσετε μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα , είτε να το αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.
Ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να περιλαμβάνει αρχεία .ppt, .pdf, videos, quizzes, links, υποδειγματικές ασκήσεις, casestudies, πρόσθετη βιβλιογραφία, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης, λεξιλόγιο μαθήματος.
Το ηλεκτρονικό υλικό οργανώνεται από έμπειρους καθηγητές κάθε Προγράμματος οι οποίοι διαθέτουν πολυετή διδακτική δραστηριότητα και εργασιακή εμπειρία.
• Υποστηρικτικό υλικό των μαθημάτων (άρθρα, link στο internet, σχετικά βίντεο, προτεινόμενη βιβλιογραφία κλπ).
• Την αποστολή οδηγιών για τη μελέτη των εργασιών, τα κριτήρια αξιολόγησης, τις ώρες επικοινωνίας με τον αρμόδιο καθηγητή για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων καθώς και τα σχόλια και τις διορθώσεις επί των εργασιών.
• Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη, στην οποία και εξετάζεται μέσω επιμέρους τεστ αξιολόγησης τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα στα χρονικά περιθώρια που του έχει θέσει ο αρμόδιος καθηγητής.
Σημειώνουμε πως όλες οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά, ακόμη κ από το tablet ή το κινητό & άμεσα ο σπουδαστής λαμβάνει τα αποτελέσματα της εξέτασης με αναλυτικό mail που του αποστέλλεται αυτόματα.
• Αναλυτική Βαθμολογία online των εξετάσεων ανά μάθημα & ανά ενότητα.
• Νέα του Future Business School (εκδηλώσεις της σχολής , σημαντικές ανακοινώσεις κλπ). Νέα που αφορούν μόνο τους σπουδαστές κάποιου συγκεκριμένου σεμιναρίου ή τμήματος.
• Η χορήγηση του τίτλου σπουδών πραγματοποιείται, σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 40%.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχονται στον κανονισμό σπουδών.
• Επικοινωνία - υποστήριξη: Οι σπουδαστές μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους καθηγητές, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς επίσης και με την γραμματεία του Future Business School.
• Έντυπο αξιολόγησης του εισηγητή, της σχολής & του εκπαιδευτικού υλικού.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.