Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εμπορική Διαχείριση (ERP) και Στοιχεία Μισθοδοσίας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Euro Logic
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
19/4/2024
3 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
31/5/2024
3 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
27/6/2024
3 μήνες

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθυνόμαστε σε Νέους Ανθρώπους, που θέλουν να μπουν στην Αγορά Εργασίας.
Θέλουν να αποκτήσουν τις γνώσεις που χρειάζεται για να εργασθούν σε Εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η καλή γνώση των μηχανισμών της αγοράς, αλλά και του τρόπου αποδοτικής λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης και σε πολλές περιπτώσεις, κάποιες γνώσεις Μισθοδοσίας  αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για εύρεση εργασίας και  στη συνέχεια,  για αποδοτική εργασία σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας. 

Ο εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά όλους τους μηχανισμούς, να ξέρει πως γίνεται κάθε ενέργεια, να παίρνει γρήγορα σωστές αποφάσεις, να κινείται γρήγορα, σωστά, αποδοτικά, για τον ίδιο και  την επιχείρηση.

Μη ξεχνάμε.  Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση εισβάλει και στη χώρα μας.  Όλα αυτοματοποιούνται.
Αυτές οι γνώσεις παρέχονται, σ' αυτή τη σειρά μαθημάτων.

Όπως είναι γνωστό, τα προγράμματα Enterprise Resource Planning (ERP), είναι μία κατηγορία προγραμμάτων, δηλαδή ολοκληρωμένες εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις, με σκοπό τη συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση και επεξεργασία πληροφοριών, που σχετίζονται με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, από το σχεδιασμό της παραγωγής, μέχρι τη προώθηση και παρακολούθηση των πωλήσεων.

Τα μαθήματα ξεκινούν με μία Γενική Ενημέρωση, που αφορά την Οργάνωση και Λειτουργία της Αγοράς. Ανάγκη για ύπαρξη της αγοράς, Οικονομικές Μονάδες, Επιχειρήσεις. Λειτουργία Εμπορικής επιχείρησης και επιχείρησης Παραγωγής Προϊόντων. Ατομικές και Εταιρικές επιχειρήσεις. Γενικές πληροφορίες για τις εταιρίες. Εκπροσώπηση και Δέσμευση των εταιριών. Στοιχεία που προσδιορίζουν μια επιχείρηση. Παραστατικά: Αποδεικτικά Στοιχεία των Συναλλαγών. Παραστατικά: Γενικά Χαρακτηριστικά. Μηχανισμός του ΦΠΑ. Συντελεστές και Παραδείγματα υπολογισμού του Φόρου.
Εργασίες που γίνονται, μέσα από τα  Γραφεία των επιχειρήσεων.

Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων με Ιδιώτες Καταναλωτές. Διαδικασία Πώλησης Εμπορευμάτων. Αποστολή Υλικών. Έκδοση Δελτίου Αποστολής,  Χειρόγραφα. Παράδοση Εμπορευμάτων. Απόδειξη Παραλαβής. Πώληση Εμπορευμάτων που έχουν σταλεί σε πελάτες. Έκδοση Τιμολογίου Πώλησης Χειρόγραφα.  Αποστολή Εμπορευμάτων με ταυτόχρονη Πώληση. Έκδοση Τιμολογίου  Χειρόγραφα. Ασκήσεις έκδοσης Παραστατικών, Χειρόγραφα.
 
Πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων. Τραπεζικοί Λογαριασμοί, μεταφορά χρημάτων μέσω Internet. Λογαριασμοί Όψεως – Επιταγές. Χαρακτηριστικά των Επιταγών. Έκδοση Επιταγής. Είσπραξη Επιταγής. Μεταχρονολογημένες επιταγές – Πίστωση στις πωλήσεις. Μεταβίβαση επιταγής. Παραλαβή και σύντομη εξέταση επιταγής. Ακάλυπτη επιταγή. Δίγραμμες επιταγές – Συναλλαγές άνω των 15.000. Ασκήσεις εξοικείωσης με της επιταγές και σύντομου ελέγχου, για εντοπισμό πιθανών προβλημάτων.

Οργάνωση και Διαχείριση των Πληροφοριών. 

Η ανάγκη για οργάνωση των πληροφοριών. Οργάνωση των πληροφοριών σε καρτέλες – χειρόγραφα. Οργάνωση Καρτελών σε Αρχεία. Δημιουργία Καρτέλας Πελάτη – χειρόγραφα. Ενημέρωση χειρόγραφης καρτέλας. Χρήση υπολογιστών για αρχειοθέτηση. Είδη πληροφοριών, σε Ηλεκτρονικές καρτέλες. Εισαγωγή στο πρόγραμμα Πελάτες. Τα πρώτα πλεονεκτήματα της Μηχανογράφησης. Γίνονται ασκήσεις με χειρόγραφες καρτέλες, με σκοπό οι σπουδαστές, να δουν τις δυσκολίες και στη συνέχεια, να αντιληφθούν τα σημαντικά πλεονεκτήματα της μηχανογράφησης.
  
Εργασία με προγράμματα Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκη

Τα μαθήματα ξεκινούν από τη περιγραφή κάθε τύπου καρτέλας, εξηγούν για παράδειγμα τι είναι η Αναλυτικά Κίνηση και ποια τα χαρακτηριστικά της.  Τονίζονται τα στοιχεία εκείνα, που είναι κοινά σε όλα τα προγράμματα Μηχανογράφησης. 
Οι σπουδαστές κάνουν ασκήσεις, για δημιουργία Νέων καρτελών, για εντοπισμό Καρτελών, δηλαδή πληροφοριών, με διάφορους τρόπους, με Ονομασία, με Κωδικό κλπ.  Εξοικειώνονται με τους όρους Χρέωση και Πίστωση καρτέλας Πελάτη, Προμηθευτή και Εισαγωγή, Εξαγωγή στην Αποθήκη. Μαθαίνουν τον τρόπο ενημέρωσης Καρτέλας Πελάτη, Προμηθευτή και Αποθήκης, για διάφορες περιπτώσεις συναλλαγών.
Μαθαίνουν  να κάνουν βασικές επεξεργασίες, όπως είναι η εκτύπωση Καταλόγων με επιλογή Υπολοίπων κλπ.
 
Τιμολόγηση Μηχανογραφικά – Παραλαβές Εμπορευμάτων

Οι σπουδαστές με κινούμενες εικόνες και animations, πληροφορούνται, πια είναι η διάταξη που απαιτείται για έκδοση Παραστατικών Μηχανογραφικά: Υπολογιστής,  Φορολογικός Μηχανισμός, Εκτυπωτής,  Πακέτο Προγραμμάτων και το ρόλο κάθε στοιχείου.  Ενημερώνονται για τα πλεονεκτήματα παρέχει η εργασία με αυτό το τρόπο.
 
Μαθαίνουν το μηχανισμό έκδοσης Παραστατικών και καταχώρησης Αγοράς Εμπορευμάτων, που αφορούν Πωλήσεις, Ακυρώσεις Πωλήσεων, Αγορές και γενικά Διακίνηση Εμπορευμάτων Μηχανογραφικά.  Κάνουν ασκήσεις σ αυτό.  Παράλληλα αποκτούν κάποιες επιπλέον γνώσεις, σημαντικές για την εργασία τους, όπως είναι η ενημέρωση για τις σειρές Παραστατικών και τη χρήση τους,  πως γίνονται παραδόσεις εμπορευμάτων με Συγκεντρωτικό Δελτίο κλπ.

Ο στόχος δεν είναι να μάθουν, τους χειρισμούς κάποιου συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά τους μηχανισμούς, με τους οποίους γίνονται αυτές οι εργασίες σε όλα τα προγράμματα και τι προσφέρουν.  Σωστή έκδοση Παραστατικών, με ταυτόχρονη ενημέρωση καρτελών Πελάτη, Αποθήκης κλπ.
Αρχείο Υπηρεσιών και Τιμολόγια Υπηρεσιών Μηχανογραφικά
Οι σπουδαστές μαθαίνουν τι είναι το Αρχείο Υπηρεσιών και το Μηχανισμό Έκδοσης Τιμολογίων Υπηρεσιών Μηχανογραφικά. Κάνουν ασκήσεις σ αυτά.
 
Πρωτόκολλο – Παρακολούθηση Εγγράφων

Οι σπουδαστές μαθαίνουν τι είναι το Πρωτόκολλο, πως γίνεται η καταγραφή και παρακολούθηση της Διακίνησης εγγράφων σε ένα γραφείο και μία επιχείρηση.   Κάνουν ασκήσεις σ αυτό.
 
Διευθυνσιογράφος

Οι σπουδαστές μαθαίνουν τι είναι ένας Διευθυνσιογράφος και πως αξιοποιείται.  Κάνουν ασκήσεις σ αυτό.
 
Δίκτυα Υπολογιστών

Οι σπουδαστές μαθαίνουν τι είναι τα Δίκτυα υπολογιστών και τι προσφέρουν στη λειτουργία των επιχειρήσεων.  Μαθαίνουν πως βελτιώνουν τη παραγωγικότητα μιας επιχείρησης. Κάνουν ασκήσεις σ αυτό. 

Εισαγωγή στην Εμπορική Αλληλογραφία. 

Παραδείγματα, Ασκήσεις. Δημιουργία Προσφορών. Δημιουργία και Αποστολή Εμπορικών Επιστολών.

Στη συνέχεια γίνεται μία Εισαγωγή στη Μισθοδοσία.

Καταγράφουμε συνοπτικά, την ύλη της Μισθοδοσίας που αναπτύσσεται:

  • Νόμιμο και Συμβατικό Ωράριο, Νόμιμος και Συμβατικός Μισθός, Μικτός και Καθαρός Μισθός, Ασφαλιστικές Εισφορές, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
  • Τακτικές και Εκτακτες Αποδοχές, Οικιοθελείς Παροχές, Βασική Αμοιβή και Επιδόματα, Υπολογισμός Αμοιβής Εργαζομένου.
  • Εισαγωγή στα Δώρα Εορτών, Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων.
  • Εισαγωγή στις Αδειες - Κανονική Αδεια, Υπολογισμός Ημερών Κανονικής Αδείας, Αποδοχές και Επίδομα Αδείας, Υπολογισμός Αποδοχών – Επιδόματος Υπαλλήλων και Εργατών

Λύση Σύμβασης Εργασίας – Περιπτώσεις – Προυποθέσεις, Παράγοντες που καθορίζουν την Αποζημίωση, Ποσά αποζημίωσης Υπαλλήλων και Εργατών.   
Σε όλα αυτά τα θέματα γίνονται ασκήσεις και σε όλες τις Ασκήσεις παρέχονται οι απαντήσεις.

Η Σειρά αυτή, παρέχει μία πολύ καλή εκμάθηση της Εμπορικής Διαχείρισης και μια καλή Εισαγωγή στη Μισθοδοσία.

Πρoγράμματα  στα οποία γίνονται οι Ασκήσεις

Πρώτα απ όλα σημειώνουμε, πως στην Ελληνική αγορά σήμερα, κυκλοφορούν πάνω από 500 Εμπορικά και Προγράμματα ERP, εγκατεστημένα σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις.
Αυτό σημαίνει, πως κάποιος που ζητάει εργασία, είναι πρακτικά αδύνατο να μάθει όλα αυτά τα προγράμματα.

Επιπλέον, το να επιλέξει κάποιος, να μάθει το χειρισμό ενός προγράμματος, επειδή σήμερα πουλάει αρκετά, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Η πιθανότητα, να χρησιμοποιεί αυτό το πρόγραμμα, η επιχείρηση στην οποία θα ζητήσει εργασία, είναι μηδαμινή. Υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις, που έχουν εφοδιασθεί και λειτουργούν με άλλα προγράμματα, αρκετά χρόνια πριν και φυσικά δεν τα αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολιτείας, στη χώρα μας υπάρχουν πάνω από 800.000 επιχειρήσεις, διαφόρων μεγεθών.
Αν υποθέσουμε, πως σήμερα, χρησιμοποιούν υπολογιστή , πχ  οι 300.000, (το νούμερο έχει επιλεγεί τυχαία), αυτό σημαίνει, πως αν μία επιχείρηση πληροφορικής, η επιχείρηση Α, δημιουργήσει σήμερα ένα καταπληκτικό  και πρωτότυπο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να κάνει πολλές πωλήσεις, θα αρχίσει από μηδέν εγκαταστάσεις. Αν πουλάει πολύ, πχ αν κάνει 3.000 εγκαταστάσεις το χρόνο, με τη σημείωση πως ο αριθμός 3.000 το χρόνο, είναι υπερβολικός για το είδος του αντικειμένου, θα χρειαστεί 10 χρόνια ( !!!), για να καλύψει το 10% της αγοράς. Δεν θα προλάβει όμως, διότι κάποια ανταγωνιστική επιχείρηση, πχ η επιχείρηση Β, θα βγάλει και αυτή, ένα  προιόν, με τις ίδιες ιδιότητες, παίρνοντας και αυτή ένα μέρος από αυτή την αγορά, μία επιχείρηση Γ το ίδιο κλπ.

Για όλους αυτούς τους λόγους, έχουμε δημιουργήσει προγράμματα, κανονικά προγράμματα, όχι demo (επίδειξης), ειδικά Σχεδιασμένα για εκπαίδευση και οι σπουδαστές ασκούνται σε αυτά. Ο στόχος δεν είναι να μάθουν το χειρισμό αυτών των προγραμμάτων.
Μέσα από τα Μαθήματα, ο σπουδαστής μαθαίνει, τα κοινά στοιχεία όλων των προγραμμάτων ERP και υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία.
Το κυριότερο όμως, είναι πως μαθαίνει μεθόδους και τεχνικές, που σχετίζονται, με την εργασία που θα κάνει σε μία επιχείρηση.

Τα προγράμματα κατεβαίνουν αυτόματα, χωρίς κανένα επιπλέον χειρισμό, μαζί με το υπόλοιπο υλικό του Μαθήματος και εγκαθίσταται στον υπολογιστή του σπουδαστή, μαζί με τα αρχεία τους. Είναι έτοιμα να εργασθούν. Με άλλα λόγια, δημιουργούμαι ένα περιβάλλον ανάλογο, με αυτό που θα αντιμετωπίσει ο σημερινός σπουδαστής στην αυριανή εργασία του. Οι προηγούμενοι συνεργάτες της επιχείρησης, έχουν διαμορφώσει τα προγράμματα, έχουν προσθέσει στοιχεία και ο νέος συνεργάτης, απλά συνεχίζει την εργασία.

Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων

Σε όλες τις Σειρές Μαθημάτων, αναφέρουμε, πόσο χρόνο θα διαρκέσει η παρακολούθηση της Σειράς. Σημειώνουμε όμως, πως η χρονική διάρκεια που αναφέρουμε είναι ενδεικτική. Στις Σειρές Μαθημάτων, που προσφέρει η Euro Logic Studies, η πραγματική χρονική διάρκεια, είναι εντελώς διαφορετική και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες, κάθε σπουδαστή.

Συγκεκριμένα:

Υπάρχουν σπουδαστές, που επείγονται να ολοκληρώσουν σύντομα, πχ για να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας. Εχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
Σε αυτή τη περίπτωση,  μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, αφήνουμε το σύστημα ανοιχτό, όσο χρειάζεται ο σπουδαστής, με σκοπό να κάνει επαναλήψεις. Αυτό συμβαίνει, διότι θεωρούμε, πως υπάρχει κίνδυνος, επειδή ο σπουδαστής επείγεται να ολοκληρώσει σύντομα, να περάσει κάποια ύλη στα γρήγορα, με αποτέλεσμα, να μη την αφομοιώσει, μέσα στο χρόνο που διαθέτει και τελικά να μη γνωρίζει σημαντικά στοιχεία.

Από την άλλη, υπάρχουν σπουδαστές, που έχουν πρόβλημα χρόνου, πχ άτομα που εργάζονται, έχουν οικογένεια και παιδιά, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων κλπ.
Παράλληλα, υπάρχουν άτομα, που έχουν τελειώσει τα σχολεία, πριν πολλά χρόνια και χρειάζονται περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν στις  απαιτήσεις μιας Σειράς Μαθημάτων.
Ολοι αυτοί, με την εγγραφή τους σε κάποια από τις Σειρές Μαθημάτων, που προσφέρει η Euro Logic Studies, θα παρακολουθούν όποτε μπορούν και πρέπει να γνωρίζουν, πως θα έχουν στη διάθεσή τους, όλο το χρόνο που χρειάζονται, για να πάρουν από τα Μαθήματα αυτό που θέλουν και να ολοκληρώσουν σωστά και με άνεση.

Μπορεί σε μια Σειρά Μαθημάτων, να αναφέρεται για παράδειγμα, πως η χρονική διάρκεια είναι ίση με τρεις μήνες, αλλά σε όλους αυτούς,  δίνουμε πάντοτε παράταση. Σημειώνουμε, πως όλο το υλικό, όλων  των Σειρών Μαθημάτων, είναι πάντοτε διαθέσιμο στο Server της Euro Logic Studies. Αυτό σημαίνει, πως κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί, πως το υλικό δεν θα υπάρχει σε λίγο, οπότε πρέπει να βιαστεί, για  να τελειώσει.

Το αποτέλεσμα από όλα αυτά, είναι πως η πραγματική χρονική διάρκεια των μαθημάτων που προσφέρουμε, προσαρμόζεται στις ανάγκες  κάθε σπουδαστή.
Το μόνο που ζητάμε, είναι όλα αυτά, να γίνουν μέσα σε λογικά πλαίσια. Να μη βρεθεί σπουδαστής, που θέλει πέντε χρόνια !!! για να ολοκληρώσει.

Πληροφορίες συμμετοχής

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. Ελεύθερο Ωράριο
Η Σειρά Μαθημάτων είναι Εισαγωγική.

Τα Μαθήματα Παρέχονται εξ Αποστάσεως και είναι e-Learning.

Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες  το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται. Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε Σπουδαστή.

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και με μεγάλη εμπειρία, στην Ελληνική αγορά.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, μέσα από ένα Video και να σχηματίσετε γρήγορα  μία εικόνα.

Βεβαίωση Παρακολούθησης – Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται Βεβαίωση παρακολούθησης  και σε όσους επιθυμούν, παρέχεται Πιστοποίηση,  με ένα μικρό  επιπλέον  κόστος. 

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.

Σημαντική Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Euro Logic Studies.

Διάρκεια: Πραγματική Διάρκεια 35-50 Ώρες.

Ολοκλήρωση μέσα σε 3 μήνες.

Κόστος Συμμετοχής

Τιμή Σεμιναρίου: 380€

Προκαταβολή: 80€ και 6 Δόσεις/ 50€

Τιμή για Μετρητοίς:  310€

Ειδικές Τιμές για: Ανέργους και Φοιτητές.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.