Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
08/02/2023
5 εβδομάδες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
08/03/2023
5 εβδομάδες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών τα οποία ασχολούνται με τις προσλήψεις καθώς, επίσης και σε υπεύθυνους τμημάτων Ανθρωπίνων Πόρων και υπεύθυνους του τμήματος Προσωπικού.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους τομείς που διαχειρίζεται το τμήμα HRM μιας επιχείρησης όπως: Η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για την επάνδρωση των τμημάτων, οι τρόποι παρακίνησης, τα συστήματα κινήτρων, η ανάπτυξη του προσωπικού και η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Εισαγωγή
Προγραμματισμός Ανθ. Δυναμικού
Περιγραφή Θέσεως Εργασίας
Εντοπισμός / Προσέλκυση Προσωπικού
Εκπαίδευση Εργαζομένων
Αξιολόγηση Απόδοσης Εργαζόμενων
Συστήματα Αμοιβών Εργαζομένων
Υποκίνηση (Motivation)
Επικοινωνία / Εργασιακές Σχέσεις
Αποτελεσματική Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων
HRM Διεθνώς - Μοντέλα Διοίκησης
Διαφορά Ηγέτη και Προισταμένου

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ DIPLOMA
Η ενδεικτική διάρκεια του προγράμματος είναι 5 εβδομάδες.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μέσω της υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ e-learning
Η Εκπαιδευτική Διαδικασία στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του FUTURE BUSINESS SCHOOL διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.
Η διαδικασία διεξάγεται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας η οποία είναι προσβάσιμη και από tablet ή smartphone.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση της εγγραφής του σπουδαστή, θα αποστέλλονται στη διεύθυνση e-mail του, username& ατομικό password με το οποίο θα μπορεί να εισέρχεται εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο στον ατομικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα μας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη από άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτές.
Ο σπουδαστής μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο καθηγητή του για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης.

Δείτε ένα introclip του τρόπου λειτουργίας της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως, περιλαμβάνει:
• Την ηλεκτρονική αποστολή κωδικών πρόσβασης οι οποίοι έχουν ισχύ μέχρι την αποφοίτηση του.
• Το Syllabus του σεμιναρίου.
• Το Χρονοδιάγραμμα του σεμιναρίου.
• Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη, στην οποία και εξετάζεται μέσω επιμέρους τεστ αξιολόγησης τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα στα χρονικά περιθώρια που του έχει θέσει ο αρμόδιος καθηγητής.
• Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων διατίθεται σταδιακά (σε ηλεκτρονική μορφή), ανά διδακτική ενότητα και ανά μάθημα και το οποίο μπορείτε είτε να το διαβάσετε μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα , είτε να το αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.
Ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να περιλαμβάνει αρχεία .ppt, .pdf, videos, quizzes, links, υποδειγματικές ασκήσεις, casestudies, πρόσθετη βιβλιογραφία, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης, λεξιλόγιο μαθήματος.
Το ηλεκτρονικό υλικό οργανώνεται από έμπειρους καθηγητές κάθε Προγράμματος οι οποίοι διαθέτουν πολυετή διδακτική δραστηριότητα και εργασιακή εμπειρία.
• Υποστηρικτικό υλικό των μαθημάτων (άρθρα, link στο internet, σχετικά βίντεο, προτεινόμενη βιβλιογραφία κλπ).
• Την αποστολή οδηγιών για τη μελέτη των εργασιών, τα κριτήρια αξιολόγησης, τις ώρες επικοινωνίας με τον αρμόδιο καθηγητή για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων καθώς και τα σχόλια και τις διορθώσεις επί των εργασιών.
• Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη, στην οποία και εξετάζεται μέσω επιμέρους τεστ αξιολόγησης τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα στα χρονικά περιθώρια που του έχει θέσει ο αρμόδιος καθηγητής.
Σημειώνουμε πως όλες οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά, ακόμη κ από το tablet ή το κινητό & άμεσα ο σπουδαστής λαμβάνει τα αποτελέσματα της εξέτασης με αναλυτικό mail που του αποστέλλεται αυτόματα.
• Αναλυτική Βαθμολογία online των εξετάσεων ανά μάθημα & ανά ενότητα.
• Νέα του Future Business School (εκδηλώσεις της σχολής , σημαντικές ανακοινώσεις κλπ). Νέα που αφορούν μόνο τους σπουδαστές κάποιου συγκεκριμένου σεμιναρίου ή τμήματος.
• Η χορήγηση του τίτλου σπουδών πραγματοποιείται, σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 40%.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχονται στον κανονισμό σπουδών.
• Επικοινωνία - υποστήριξη: Οι σπουδαστές μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους καθηγητές, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς επίσης και με την γραμματεία του Future Business School.
• Έντυπο αξιολόγησης του εισηγητή, της σχολής & του εκπαιδευτικού υλικού.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.