Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
19/12/2022
5 εβδομάδες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο θα ωφελήσει κάθε στέλεχος ή επιχειρηματία που διαχειρίζεται ανθρώπους. Ειδικότερα απευθύνεται σε: Νέους managers, προϊσταμένους, υπεύθυνους Ομάδας, διευθυντές Τμημάτων, Υπεύθυνους Προσωπικού, Project Managers, ChangeManagers , επαγγελματίες που θέλουν να οργανώσουν τη δουλειά τους, προσωπικό που επιδιώκει να βελτιώσει τη καριέρα του, κλπ.

Σκοπός

 Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες ως managers θα είναι σε θέση να παρακινήσουν και να εμπνεύσουν τους συνεργάτες τους, να καθοδηγήσουν και να αναπτύξουν αποτελεσματικά το προσωπικό τους, να επιλύουν άμεσα τις συγκρούσεις, να δημιουργήσουν Ομάδες υψηλών προδιαγραφών, να κερδίσουν ενθουσιώδη συνεργασία από τους συνεργάτες τους, να επιλύσουν τα ζητήματα απόδοσης γρήγορα και μεθοδικά, να μεταβιβάζουν ευθύνες και καθήκοντα σε κλίμα εμπιστοσύνης και να οργανώσουν τον χρόνο και το φόρτο εργασίας τους.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Εισαγωγή - Λειτουργίες - Δεξιότητες Manager
Επίπεδα Management - Εξέλιξη Management
Ορισμός οργανισμού κ Επιχείρησης
Προγραμματισμός - Στρατηγική - Είδη στόχων - Είδη προγραμματισμών
Εταιρικοί στόχοι - Αναγκαιότητα, διαδικασίες & βασικές αρχές προγραμματισμού
Χαρακτηριστικά στόχων - M.B.O. - Ανάπτυξη και διαδικασίες προγραμμάτων-Λήψη αποφάσεων-Τύποι αποφάσεων
Δημιουργικότητα – Καινοτομία
Ανάπτυξη Δημιουργικότητας
Εντοπισμός προβλήματος - Εύρεση στοιχείων - Ανάλυση προβλήματος
Διεύθυνση & Ηγεσία - Motination - Manager Vs Leader
Γέννηση Ιδεών - Αξιολόγηση, επιλογή - Υλοποίηση ιδέας - Creativity Game
Ορισμός ηγεσίας - Χαρακτηριστικά Manager - Χαρακτηριστικά Leader
Συμπεριφορά ηγέτη - Μοντέλο Διοίκησης τότε και τώρα
Στυλ ηγεσίας (Ανάλυση)
Επικοινωνία - Ορισμός - Στοιχεία - Σκοπός επικοινωνίας
Είδη επικοινωνίας - Μορφές επικοινωνίας - Ροή και εμπόδια επικοινωνίας
Η ομάδα στην εργασία - Case study Αναγκαιότητα
Χαρακτηριστικά - Είδη ομάδων
Χρησιμότητα ομάδας - Δημιουργία - Στάδια ανάπτυξης - Συνεκτικότητα
Συγκρούσεις - Είδη συγκρούσεων - Τρόποι αποφυγής - Έρευνα για τις συγκρούσεις

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ DIPLOMA
Η ενδεικτική διάρκεια του προγράμματος είναι 5 εβδομάδες.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μέσω της υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ e-learning
Η Εκπαιδευτική Διαδικασία στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του FUTURE BUSINESS SCHOOL διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.
Η διαδικασία διεξάγεται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας η οποία είναι προσβάσιμη και από tablet ή smartphone.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση της εγγραφής του σπουδαστή, θα αποστέλλονται στη διεύθυνση e-mail του, username& ατομικό password με το οποίο θα μπορεί να εισέρχεται εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο στον ατομικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα μας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη από άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτές.
Ο σπουδαστής μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο καθηγητή του για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης.

Δείτε ένα introclip του τρόπου λειτουργίας της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως, περιλαμβάνει:
• Την ηλεκτρονική αποστολή κωδικών πρόσβασης οι οποίοι έχουν ισχύ μέχρι την αποφοίτηση του.
• Το Syllabus του σεμιναρίου.
• Το Χρονοδιάγραμμα του σεμιναρίου.
• Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη, στην οποία και εξετάζεται μέσω επιμέρους τεστ αξιολόγησης τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα στα χρονικά περιθώρια που του έχει θέσει ο αρμόδιος καθηγητής.
• Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων διατίθεται σταδιακά (σε ηλεκτρονική μορφή), ανά διδακτική ενότητα και ανά μάθημα και το οποίο μπορείτε είτε να το διαβάσετε μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα , είτε να το αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.
Ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να περιλαμβάνει αρχεία .ppt, .pdf, videos, quizzes, links, υποδειγματικές ασκήσεις, casestudies, πρόσθετη βιβλιογραφία, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης, λεξιλόγιο μαθήματος.
Το ηλεκτρονικό υλικό οργανώνεται από έμπειρους καθηγητές κάθε Προγράμματος οι οποίοι διαθέτουν πολυετή διδακτική δραστηριότητα και εργασιακή εμπειρία.
• Υποστηρικτικό υλικό των μαθημάτων (άρθρα, link στο internet, σχετικά βίντεο, προτεινόμενη βιβλιογραφία κλπ).
• Την αποστολή οδηγιών για τη μελέτη των εργασιών, τα κριτήρια αξιολόγησης, τις ώρες επικοινωνίας με τον αρμόδιο καθηγητή για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων καθώς και τα σχόλια και τις διορθώσεις επί των εργασιών.
• Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη, στην οποία και εξετάζεται μέσω επιμέρους τεστ αξιολόγησης τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα στα χρονικά περιθώρια που του έχει θέσει ο αρμόδιος καθηγητής.
Σημειώνουμε πως όλες οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά, ακόμη κ από το tablet ή το κινητό & άμεσα ο σπουδαστής λαμβάνει τα αποτελέσματα της εξέτασης με αναλυτικό mail που του αποστέλλεται αυτόματα.
• Αναλυτική Βαθμολογία online των εξετάσεων ανά μάθημα & ανά ενότητα.
• Νέα του Future Business School (εκδηλώσεις της σχολής , σημαντικές ανακοινώσεις κλπ). Νέα που αφορούν μόνο τους σπουδαστές κάποιου συγκεκριμένου σεμιναρίου ή τμήματος.
• Η χορήγηση του τίτλου σπουδών πραγματοποιείται, σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 40%.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχονται στον κανονισμό σπουδών.
• Επικοινωνία - υποστήριξη: Οι σπουδαστές μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους καθηγητές, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς επίσης και με την γραμματεία του Future Business School.
• Έντυπο αξιολόγησης του εισηγητή, της σχολής & του εκπαιδευτικού υλικού.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.