Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
18/12/2023
5 εβδομάδες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο θα ωφελήσει κάθε στέλεχος ή επιχειρηματία που διαχειρίζεται ανθρώπους. Ειδικότερα απευθύνεται σε: Νέους managers, προϊσταμένους, υπεύθυνους Ομάδας, διευθυντές Τμημάτων, Υπεύθυνους Προσωπικού, Project Managers, ChangeManagers , επαγγελματίες που θέλουν να οργανώσουν τη δουλειά τους, προσωπικό που επιδιώκει να βελτιώσει τη καριέρα του, κλπ.

Σκοπός

 Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες ως managers θα είναι σε θέση να παρακινήσουν και να εμπνεύσουν τους συνεργάτες τους, να καθοδηγήσουν και να αναπτύξουν αποτελεσματικά το προσωπικό τους, να επιλύουν άμεσα τις συγκρούσεις, να δημιουργήσουν Ομάδες υψηλών προδιαγραφών, να κερδίσουν ενθουσιώδη συνεργασία από τους συνεργάτες τους, να επιλύσουν τα ζητήματα απόδοσης γρήγορα και μεθοδικά, να μεταβιβάζουν ευθύνες και καθήκοντα σε κλίμα εμπιστοσύνης και να οργανώσουν τον χρόνο και το φόρτο εργασίας τους.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Εισαγωγή - Λειτουργίες - Δεξιότητες Manager
 • Επίπεδα Management - Εξέλιξη Management
 • Ορισμός οργανισμού κ Επιχείρησης
 • Προγραμματισμός - Στρατηγική - Είδη στόχων - Είδη προγραμματισμών
 • Εταιρικοί στόχοι - Αναγκαιότητα, διαδικασίες & βασικές αρχές προγραμματισμού
 • Χαρακτηριστικά στόχων - M.B.O. - Ανάπτυξη και διαδικασίες προγραμμάτων-Λήψη αποφάσεων-Τύποι αποφάσεων
 • Δημιουργικότητα – Καινοτομία
 • Ανάπτυξη Δημιουργικότητας
 • Εντοπισμός προβλήματος - Εύρεση στοιχείων - Ανάλυση προβλήματος
 • Διεύθυνση & Ηγεσία - Motination - Manager Vs Leader
 • Γέννηση Ιδεών - Αξιολόγηση, επιλογή - Υλοποίηση ιδέας - Creativity Game
 • Ορισμός ηγεσίας - Χαρακτηριστικά Manager - Χαρακτηριστικά Leader
 • Συμπεριφορά ηγέτη - Μοντέλο Διοίκησης τότε και τώρα
 • Στυλ ηγεσίας (Ανάλυση)
 • Επικοινωνία - Ορισμός - Στοιχεία - Σκοπός επικοινωνίας
 • Είδη επικοινωνίας - Μορφές επικοινωνίας - Ροή και εμπόδια επικοινωνίας
 • Η ομάδα στην εργασία - Case study Αναγκαιότητα
 • Χαρακτηριστικά - Είδη ομάδων
 • Χρησιμότητα ομάδας - Δημιουργία - Στάδια ανάπτυξης - Συνεκτικότητα
 • Συγκρούσεις - Είδη συγκρούσεων - Τρόποι αποφυγής - Έρευνα για τις συγκρούσεις

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
24 ΩΡΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ασύγχρονη e-Learning Μεθοδολογία
Η e-Learning εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι mobile friendly.
Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Future Business School είναι κορυφαίος  εκπαιδευτικός φορέας και δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2000. Παρέχει ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που  πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς, e-learning Diplomas και Σεμινάρια πιστοποιημένα από κορυφαίους φορείς πιστοποίησης.

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο  από την TUV AUSTRIA ACADEMY (HELLAS).

ΠΑΡΟΧΕΣ

 •  Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
 •  Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων. Τα videos καθιστούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μια εξαιρετική επιλογή, γιατί αφομοιώνετε τις γνώσεις καλύτερα.
 •  Πρόσβαση 24 ώρες το 24 ωρο, μελετάτε στους χρόνους που σας εξυπηρετεί.
 •  Υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
 •  Χορηγούνται αναλυτικές σημειώσεις
 •  Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.