Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
13/02/2023 έως 14/02/2023
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 14/02/2023

Εισηγητής

Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Σε ποιους απευθύνεται

- Προσωπικό Οικονομικής Διεύθυνσης
- Προσωπικό Διεύθυνσης Παραγωγής
- Προσωπικό Διεύθυνσης Πωλήσεων

Περιγραφή σεμιναρίου

 Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στην αποτίμηση και την κοστολόγηση των αποθεμάτων και ιδιαίτερα των βιομηχανικών προϊόντων και παρουσιάζει τις μεθόδους και τις τεχνικές αποτίμησης και κοστολόγησης των βιομηχανικών προϊόντων ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το κόστος των υπό ανάπτυξη προϊόντων ή των make to order, να εκτιμούν την αξία των αποθεμάτων των αποθηκών τους και να καθορίζουν ελάχιστες τιμές πώλησης σε προσφορές.

Περιεχόμενα
Εισαγωγή στις έννοιες του κόστους και τους προσδιορισμούς του (Άμεσο και Έμμεσο κόστος, Σταθερό και Μεταβλητό κόστος, Οριακό κόστος, Πρότυπο κόστος (standard cost), Κόστος Πωληθέντων, Κόστος Αποθεμάτων
• Προϋπολογιστικό και Απολογιστικό κόστος
• Κέντρα Κόστους και Εσωτερικές Εντολές (Internal Orders)
• Δομή Κόστους Παραγωγής (Άμεσο κόστος υλικών, άμεσα εργατικά, Γενικά Βιομηχανικά έξοδα – ΓΒΕ)
• Βασικά αρχεία Υλικών, Συνταγολόγια, Bill of Material – BOM, , Φασεολόγια,
• Αποτίμηση αποθεμάτων για Αγοραζόμενα και Παραγόμενα υλικά
• Μέθοδοι αποτίμησης (MT, FIFO κλπ) – Επιλογή μεθόδου αποτίμησης – πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα
• Εξίσωση αποτίμησης υλικών (κόστος παραχθέντων, κόστος πωληθέντων, κόστος μενόντων)
• Αναφορές κοστολόγησης – Κόστος μονάδος, Roll up cost, κόστος υλικών, άμεσα εργατικά, Γενικά Βιομηχανικά έξοδα
• Σύγκριση προϋπολογιστικών και απολογιστικών δεδομένων
• Ανάλυση Αποκλίσεων παραγωγής (αποκλίσεις ποσότητας αποκλίσεις τιμής, αποκλίσεις εργατικών)
• Ανάλυση κερδοφορίας προϊόντων
• Βιβλίο Αποθήκης

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.