E-Learning:
Πληροφορική

Προγραμματισμός με τη Γλώσσα Java

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Euro Logic
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
18/06/2020

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Σπουδαστές και σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει να προγραμματίζει με τη Γλώσσα Java.
Μέσα από τη Θεωρία που αναπτύσσετε στο Μάθημα, αλλά και από κατάλληλα επιλεγμένες Ασκήσεις, που καλείται να λύσει, ο σπουδαστής αποκτάει τη δυνατότητα, να προγραμματίζει στη Γλώσσα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τα Μαθήματα Παρέχονται εξ Αποστάσεως και είναι e Learning. Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν και αν σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, μέσα από ένα Video και να σχηματίσετε γρήγορα μία εικόνα.
Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Hardware και Software, σε διάφορα αντικείμενα και με χρήση διαφόρων Γλωσσών Προγραμματισμού. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία ξεπερνάει τα 30 χρόνια.

Περισσότερα
Σκοπός αυτής της Σειράς Μαθημάτων, δεν είναι να μάθουμε το σπουδαστή, όλες τις εντολές της Γλώσσας, ώστε να τις αποστηθίσει. Αυτό άλλωστε θα ήταν σχεδόν ανέφικτο και όχι πρακτικό. Οι εντολές και οι λεπτομέρειές τους, μαθαίνονται μέσα από τη χρήση.
Ο Στόχος είναι να καθοδηγήσουμε το σπουδαστή, με μία σειρά επιλεγμένες Ασκήσεις, ώστε με τη λήξη των Μαθημάτων, να μπορεί να δημιουργεί με άνεση, τα δικά του προγράμματα.
Εκτός από την ανάπτυξη της απαραίτητης θεωρίας, ο τρόπος που εργαζόμαστε είναι ο εξής:
Δίνουμε στο σπουδαστή ένα πρόβλημα και του ζητάμε να δημιουργήσει το πρόγραμμα που το λύνει. Συνήθως τον κατευθύνουμε, πως πρέπει να εργασθεί. Στις πρώτες ασκήσεις, του δίνουμε για παράδειγμα τον Αλγόριθμο. Σε ποιο προχωρημένες Ασκήσεις, τον αφήνουμε να σκεφθεί έναν Αλγόριθμο.
Ο σπουδαστής κάνει τη προσπάθειά του. Καταφέρνει να λύσει το πρόβλημα ή δεν το καταφέρνει ή το καταφέρνει μερικώς.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η απάντηση, η σωστή λύση, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει σε ένα Video, με πλήρη Σχολιασμό.
Αυτή η μεθοδολογία, ακολουθείται παντού και δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή, να κάνει πρώτα τη προσπάθειά του και όπου αποτυγχάνει, να έχει τη σωστή λύση, ενώ όπου επιτυγχάνει, εκτός από τη χαρά της επιτυχίας, μπορεί αν θέλει, να παρακολουθεί και μία λύση, που είναι ίσως διαφορετική από τη δική του..

Ακολουθεί, σύντομο Course Syllabus, που περιγράφει το Μάθημα.

 • Εισαγωγή στη Γλώσσα Java. Απλό πρόγραμμα με τη Java. Γενική Μορφή Προγράμματος. Reserved Words. Εντολές Εισόδου – Εξόδου. Συναρτήσεις Εισόδου της Βιβλιοθήκης Scanner. Προβολή Πληροφοριών στην Οθόνη. Java Run Time και JDK. Εκτύπωση – Edit Προγράμματος, με έναν Text Editor. Μετάφραση και Εκτέλεση προγράμματος από το Command Prompt.
 • Βασικοί Τύποι Δεδομένων. Δήλωση και Αρχικές Τιμές Μεταβλητών. Χρήση Ακεραίων Μεταβλητών και Μεταβλητών τύπου Float. Δημιουργία απλού προγράμματος. Ασκήσεις.
 • Η χρήση του Netbeans. Δημιουργία Project. Πληκτρολόγηση, Σώσιμο, Φόρτωμα, Μετάφραση – Εκτέλεση Προγράμματος. Εντοπισμός – Διόρθωση Λαθών κατά τη Μετάφραση. Διαγραφή Project. Ασκήσεις.
 • Type Casting. Μετατροπές Integer σε Float και Αντίστροφα. Ασκήσεις.
 • Τύποι Float και Double. Αριθμός Δεκαδικών Ψηφίων. Format Specifier. Arrays στη Java. Arrays of Integers. Arrays 2 διαστάσεων – Πίνακες. Ο Κύκλος for. Ο Κύκλος While. Ο Βρόγχος do. Η εντολή if. Ασκήσεις.
 • Εισαγωγή στη Κωδικοποίηση Κειμένων. Καταχώρηση κειμένων σε υπολογιστή. Μεταβλητές Char για Αποθήκευση χαρακτήρων. Ανεύρεση του Unicode ενός χαρακτήρα. Χαρακτήρας από Κώδικα Unicode. Ασκήσεις.
 • Κλάσεις και Αντικείμενα. Προγραμματισμός με Αντικείμενα. Συστατικά μιας Κλάσης. Νέα Κλάση. Επέκταση – Τροποποίηση προηγούμενης.
 • Σειρές χαρακτήρων – Strings. Εύρεση αριθμού χαρακτήρων, σε ένα String. Καταχώρηση χαρακτήρων σε String, με εντολές. Arrays of Strings. Αθροιση χαρακτήρων δύο Strings. Υποσύνολο ενός String. Ασκήσεις.
 • Δημιουργία μιας Κλάσης. Δημιουργία και χρήση αντικειμένων. Διαφορετικά Αντικείμενα μιας Κλάσης. Δημιουργία και χρήση Επέκτασης ( Απογόνου) μιας Κλάσης. Χρήση Κλάσης από Βιβλιοθήκη. Μέθοδοι στη Java. Στατικές Class Variables. Στατικές Μέθοδοι.
 • Μετατροπή Ακεραίου σε String. Μετατροπή String σε Ακέραιο. Αντιγραφή χαρακτήρα, από String σε Char. Ασκήσεις.
 • Access Specifiers. Κατηγορίες Μεταβλητών Συνοπτικά. Εκκίνηση ενός Προγράμματος. Ασκήσεις.
 • Μετάφραση προγράμματος, με πολλές Κλάσεις. Δημιουργία πακέτων από Αρχεία στο Command Prompt. Δημιουργία Πακέτων με το Netbeans. Μεταφορά προγραμμάτων από το Netbeans στο Command Prompt. Ασκήσεις.
 • Τι είναι τα Jar Files. Δημιουργία Jar File με το Netbeans. Δημιουργία jar File από το Command Prompt. Τρέξιμο jar File από το Command Prompt. Τρέξιμο Jar File από τα Windows. Ασκήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν και αν σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.

Σημαντική Σημείωση: Για παρουσίαση της Μεθόδου Εκπαίδευσης, μεταβείτε στην αρχική σελίδα των e-learning προγραμμάτων και αναζητήστε το banner της Euro Logic Studies!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια: Διάρκεια 35-50 Ώρες, Ολοκλήρωση σε 4 μήνες
Ενάρξεις: Καθημερινά

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

274€, Προκαταβολή: 70€ και 6 Δόσεις 34€
Τιμή για Μετρητοίς: 210€
Ειδικές Τιμές για: Ανέργους και Φοιτητές

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας