Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Προγραμματισμός με τη Γλώσσα Java

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Euro Logic
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
31/01/2023
4 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
10/03/2023
4 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/04/2023
4 μήνες

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε  θέλει να μάθει να προγραμματίζει με τη Γλώσσα Java.
Μέσα από τη Θεωρία που αναπτύσσετε στο Μάθημα, αλλά και από κατάλληλα επιλεγμένες Ασκήσεις, που καλείται να λύσει, ο σπουδαστής αποκτάει τη δυνατότητα, να προγραμματίζει στη Γλώσσα.
Τα Μαθήματα Παρέχονται εξ Αποστάσεως και  είναι e Learning.  Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες  το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.  Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται. Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε Σπουδαστή.
Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, μέσα από ένα Video και να σχηματίσετε γρήγορα  μία εικόνα.
Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Hardware και Software, σε διάφορα αντικείμενα και με χρήση διαφόρων Γλωσσών Προγραμματισμού.  Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία   ξεπερνάει τα 30 χρόνια.

Περιγραφή σεμιναρίου

Σκοπός αυτής της Σειράς Μαθημάτων, δεν είναι να μάθουμε το σπουδαστή, όλες τις εντολές της Γλώσσας, ώστε να τις αποστηθίσει.  Αυτό άλλωστε θα ήταν σχεδόν ανέφικτο και όχι πρακτικό.  Οι εντολές και οι λεπτομέρειές τους, μαθαίνονται μέσα από τη χρήση.

Ο Στόχος είναι να καθοδηγήσουμε το σπουδαστή, με μία σειρά επιλεγμένες Ασκήσεις, ώστε με τη λήξη των Μαθημάτων, να μπορεί να δημιουργεί με άνεση, τα δικά του προγράμματα.

Εκτός από την ανάπτυξη της απαραίτητης θεωρίας, ο τρόπος που εργαζόμαστε είναι ο εξής:  

Δίνουμε στο σπουδαστή ένα πρόβλημα και του ζητάμε να δημιουργήσει το πρόγραμμα που το λύνει.  Συνήθως τον κατευθύνουμε, πως πρέπει να εργασθεί.   Στις πρώτες ασκήσεις, του δίνουμε για παράδειγμα τον Αλγόριθμο. Σε ποιο προχωρημένες Ασκήσεις, τον αφήνουμε να σκεφθεί έναν Αλγόριθμο.

Ο σπουδαστής κάνει τη προσπάθειά του.  Καταφέρνει να λύσει το πρόβλημα ή δεν το καταφέρνει ή το καταφέρνει μερικώς.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η απάντηση, η σωστή λύση, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει σε ένα Video, με πλήρη Σχολιασμό. 

Αυτή η μεθοδολογία, ακολουθείται παντού και δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή, να κάνει πρώτα τη προσπάθειά του και όπου αποτυγχάνει, να έχει τη σωστή λύση, ενώ όπου επιτυγχάνει, εκτός από τη χαρά της επιτυχίας, μπορεί αν θέλει, να παρακολουθεί και μία λύση, που είναι ίσως διαφορετική από τη δική του..

Ακολουθεί,  σύντομο Course Syllabus, που περιγράφει το Μάθημα.

Εισαγωγή στη Γλώσσα Java.  Απλό πρόγραμμα με τη Java. Γενική Μορφή Προγράμματος. Reserved Words.  Εντολές Εισόδου – Εξόδου.  Συναρτήσεις Εισόδου της Βιβλιοθήκης Scanner.  Προβολή Πληροφοριών στην Οθόνη. Java Run Time και JDK.  Εκτύπωση – Edit  Προγράμματος, με έναν Text Editor. Μετάφραση και Εκτέλεση προγράμματος από το Command Prompt.

Βασικοί Τύποι Δεδομένων.  Δήλωση και Αρχικές Τιμές Μεταβλητών. Χρήση Ακεραίων Μεταβλητών και Μεταβλητών τύπου Float.  Δημιουργία απλού προγράμματος.  Ασκήσεις.

Η χρήση του Netbeans. Δημιουργία Project.  Πληκτρολόγηση, Σώσιμο, Φόρτωμα, Μετάφραση – Εκτέλεση Προγράμματος.  Εντοπισμός – Διόρθωση Λαθών κατά τη Μετάφραση. Διαγραφή Project.  Ασκήσεις.

Type Casting.  Μετατροπές Integer σε Float και Αντίστροφα.  Ασκήσεις.

Τύποι Float και Double.  Αριθμός Δεκαδικών Ψηφίων.  Format Specifier.  Arrays στη Java.  Arrays of Integers. Arrays 2 διαστάσεων – Πίνακες.  Ο Κύκλος for.  Ο Κύκλος While.  Ο Βρόγχος do. Η εντολή if.  Ασκήσεις.

Εισαγωγή στη Κωδικοποίηση Κειμένων. Καταχώρηση κειμένων σε υπολογιστή. Μεταβλητές Char για Αποθήκευση χαρακτήρων.  Ανεύρεση του Unicode ενός χαρακτήρα.  Χαρακτήρας από Κώδικα Unicode. Ασκήσεις.

Κλάσεις και Αντικείμενα.  Προγραμματισμός με Αντικείμενα. Συστατικά μιας Κλάσης. Νέα Κλάση.  Επέκταση – Τροποποίηση προηγούμενης. 

Σειρές χαρακτήρων – Strings. Εύρεση αριθμού χαρακτήρων, σε ένα String. Καταχώρηση χαρακτήρων σε String, με εντολές. Arrays of Strings.  Αθροιση χαρακτήρων δύο Strings.  Υποσύνολο ενός String.  Ασκήσεις.

Δημιουργία μιας Κλάσης.  Δημιουργία και χρήση αντικειμένων.  Διαφορετικά Αντικείμενα μιας Κλάσης.  Δημιουργία και χρήση Επέκτασης ( Απογόνου) μιας  Κλάσης.  Χρήση Κλάσης από Βιβλιοθήκη.  Μέθοδοι στη Java.  Στατικές Class Variables.  Στατικές Μέθοδοι.

Μετατροπή Ακεραίου σε String.  Μετατροπή String σε Ακέραιο. Αντιγραφή χαρακτήρα, από String σε Char.  Ασκήσεις.

Access Specifiers. Κατηγορίες Μεταβλητών Συνοπτικά. Εκκίνηση ενός Προγράμματος.  Ασκήσεις.

Μετάφραση προγράμματος, με πολλές Κλάσεις.  Δημιουργία πακέτων από Αρχεία στο Command Prompt.  Δημιουργία Πακέτων με το Netbeans.  Μεταφορά προγραμμάτων από το Netbeans στο Command Prompt.  Ασκήσεις.

Τι είναι τα Jar Files.  Δημιουργία Jar File με το Netbeans.  Δημιουργία jar File από το Command Prompt.  Τρέξιμο jar File από το Command Prompt.  Τρέξιμο Jar File από τα Windows.  Ασκήσεις.

Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων

Σε όλες τις Σειρές Μαθημάτων, αναφέρουμε, πόσο χρόνο θα διαρκέσει  η παρακολούθηση της Σειράς. Σημειώνουμε όμως, πως η χρονική διάρκεια που αναφέρουμε είναι ενδεικτική.
Στις Σειρές Μαθημάτων, που προσφέρει η Euro Logic Studies, η πραγματική χρονική διάρκεια, είναι εντελώς διαφορετική και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες, κάθε σπουδαστή.

Συγκεκριμένα:
Υπάρχουν σπουδαστές, που επείγονται να ολοκληρώσουν σύντομα, πχ για να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας. Εχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
Σε αυτή τη περίπτωση,  μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, αφήνουμε το σύστημα ανοιχτό, όσο χρειάζεται ο σπουδαστής, με σκοπό να κάνει επαναλήψεις. Αυτό συμβαίνει, διότι θεωρούμε, πως υπάρχει κίνδυνος, επειδή ο σπουδαστής επείγεται να ολοκληρώσει σύντομα, να περάσει κάποια ύλη στα γρήγορα, με αποτέλεσμα, να μη την αφομοιώσει, μέσα στο χρόνο που διαθέτει και τελικά να μη γνωρίζει σημαντικά στοιχεία.

Από την άλλη, υπάρχουν σπουδαστές, που έχουν πρόβλημα χρόνου, πχ άτομα που εργάζονται, έχουν οικογένεια και παιδιά, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων κλπ.
Παράλληλα, υπάρχουν άτομα, που έχουν τελειώσει τα σχολεία, πριν πολλά χρόνια και χρειάζονται περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν στις  απαιτήσεις μιας Σειράς Μαθημάτων.
Ολοι αυτοί, με την εγγραφή τους σε κάποια από τις Σειρές Μαθημάτων, που προσφέρει η Euro Logic Studies,   θα παρακολουθούν όποτε μπορούν και πρέπει να γνωρίζουν, πως θα έχουν στη διάθεσή τους, όλο το χρόνο που χρειάζονται, για να πάρουν από τα Μαθήματα αυτό που θέλουν και να ολοκληρώσουν σωστά και με άνεση.
Μπορεί σε μια Σειρά Μαθημάτων, να αναφέρεται για παράδειγμα, πως η χρονική διάρκεια είναι ίση με τρεις μήνες, αλλά σε όλους αυτούς,  δίνουμε πάντοτε παράταση. Σημειώνουμε, πως όλο το υλικό, όλων  των Σειρών Μαθημάτων, είναι πάντοτε διαθέσιμο στο Server της Euro Logic Studies. Αυτό σημαίνει, πως κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί, πως το υλικό δεν θα υπάρχει σε λίγο, οπότε πρέπει να βιαστεί, για  να τελειώσει.

Το αποτέλεσμα από όλα αυτά,  είναι πως η πραγματική χρονική διάρκεια των μαθημάτων που προσφέρουμε,  προσαρμόζεται στις ανάγκες  κάθε σπουδαστή.
Το μόνο που ζητάμε, είναι όλα αυτά, να γίνουν μέσα σε λογικά πλαίσια. Να μη βρεθεί σπουδαστής, που θέλει πέντε χρόνια !!! για να ολοκληρώσει.

Πληροφορίες συμμετοχής

Βεβαίωση Παρακολούθησης – Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται Βεβαίωση παρακολούθησης  και σε όσους επιθυμούν,  παρέχεται Πιστοποίηση,  με ένα μικρό  επιπλέον  κόστος. 

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. 

Σημαντική Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Euro Logic Studies.  Για να βρείτε την ιστοσελίδα, παρακαλώ, κάνετε αναζήτηση στη  Google, με τις τρεις λέξεις eurologicstudies, κολλητά.

Διάρκεια: Διάρκεια 35-50 Ώρες, Ολοκλήρωση  σε 4 μήνες
Ενάρξεις: Καθημερινά

Κόστος Συμμετοχής

Τιμή Σεμιναρίου: 274,  Προκαταβολή: 70 και 6 Δόσεις 34 Ευρώ
Τιμή για Μετρητοίς: 210 Ευρώ
Ειδικές Τιμές για: Ανέργους και Φοιτητές

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.