Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Presentation Skills / Δεξιότητες & Τεχνικές Παρουσιάσεων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πωλήσεις & Marketing

Εισηγητής

Αγγελική Κοτσολάκη

Σε ποιους απευθύνεται

Σε κάθε εργαζόμενο που καλείται να εισηγηθεί θέματα μέσω παρουσιάσεων σε ακροατήρια στο χώρο εργασίας (Ανώτατη Διοίκηση, συνάδελφοι, πελάτες κλπ).

Σκοπός

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η δημιουργία αποτελεσματικών παρουσιάσεων, δηλαδή της διαμόρφωσης του κατάλληλου υλικού και της ανάπτυξης δεξιοτήτων παρουσίασης. 

Περιγραφή σεμιναρίου

Καθώς τα ακροατήρια στην εργασία γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικά, η προσέλκυση και η διατήρηση του ενδιαφέροντος και της προσήλωσης του εκάστοτε κοινού αποτελεί πρόκληση για κάθε ομιλητή, ανεξάρτητα θεματολογίας.

Περιεχόμενα
Η διαδικασία της προφορικής Επικοινωνίας
Διαμόρφωση Στόχων ομιλίας/παρουσίασης
Το Κοινό της παρουσίασης - Know your Audience
Αναγνώριση / ανάλυση ακροατηρίου
- Ενεργοποίηση ακροατηρίου
- Icebreakers
- Χρήση παραδειγμάτων
Τα στοιχεία της επιτυχημένης παρουσίασης
- Δομή / Σχεδιασμός
- Περιεχόμενο
- Χρήση Οπτικόακουστικού Υλικού
- Αποτελεσματικότητα Ομιλητή (delivery)
Attention Getters
Το PowerPoint ΔΕΝ είναι Word
Χρήση Γλώσσας Σώματος και παραγλώσσας (Ένταση & ρυθμός ομιλίας)
Διαχείριση ερωτήσεων / εμπλοκή με το ακροατήριο
Οι δύσκολες Προσωπικότητες Ακροατή /Δέκτη

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.