Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ISO 14001:2015 AUDITOR TRANSITION COURSE

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Δρ. Παναγιώτης Αχλάδας
Μαρία Πιτσίκα,
Γιάννης Καζάκος
Γιώργος Σφέτσος

Σε ποιους απευθύνεται

- Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- Στελέχη Εταιριών που ασχολούνται με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- (Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
- Συμβούλους Επιχειρήσεων κ.α.

Σκοπός

Ο εφοδιασμός των εκπαιδευομένων με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέψουν την ομαλή έκβαση των διαχειριστικών συστημάτων στο νέο πρότυπο ISO 14001:2015.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το συγκεκριμένο διαδραστικό σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των διαφορών και των νέων ζητημάτων που θέτει τα νέο πρότυπο σχετικά με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015), σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (ISO 14001:2004)

Περιεχόμενα
• Η δομή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και η προσέγγισή του από την σκοπιά της επιθεώρησης
• Η επεξήγηση των απαιτήσεων για την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας των οργανισμών και πως αυτό επιθεωρείται
• Η επεξήγηση των νέων απαιτήσεων σχετικά με την ηγεσία και πως αυτές επιθεωρούνται
• Oι νέες απαιτήσεις για τη διαχείριση των κινδύνων – απειλών και των ευκαιριών και πως αυτές επιθεωρούνται
• Oι νέες απαιτήσεις για την προσέγγιση διεργασίας
• Η κατανόηση των απαιτήσεων για τον κύκλο ζωής στο ISO 14001:2015 και η εισαγωγή στην προσέγγιση
του Κύκλου Ζωής των προϊόντων
• Η προσαρμογή των τεχνικών επιθεώρησης στις απαιτήσεις του νέου προτύπου

Πληροφορίες συμμετοχής

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική παρακολούθηση του σεμιναρίου, είναι η εμπειρία σε σεμινάριο Εσωτερικού ή Επικεφαλής Επιθεωρητή Παλαιότερης Έκδοσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.