E-Learning:
Οργάνωση & Διοίκηση, Management

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ MRP ΙΙ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Management

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δημήτρης Χατζηγιαννάκης, Σύμβουλος Πληροφορικής Συστημάτων SAP, Πρώην partner της SAP HELLAS, Γεν. Διευθυντής της AGILE A.E. και συγγραφέας των βιβλίων «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη Βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων SAP» και «Βιομηχανική Διοίκηση & Κοστολόγηση». Διαθέτει μακρά εμπειρία στην παραμετροποίηση Λογισμικών Διαχείρισης Συντήρησης και στη Διεύθυνση Παραγωγής και Συντήρησης Βιομηχανικών Μονάδων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται στα στελέχη που ασχολούνται με τον εξ΄ αρχής σχεδιασμό και την υλοποίηση Συστημάτων Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής (MRP II), καθώς και στα στελέχη που επιχειρούν να βελτιώσουν τις πρακτικές σε υπάρχοντα συστήματα εν όψει κάποιας αναβάθμισης του ERP II.

ΣΚΟΠΟΣ

Οι Συμμετέχοντες θα βοηθηθούν ώστε να:
- Καθορίζουν με Ορθολογικό τρόπο τα Κέντρα Κόστους.
- Εξοικειωθούν με τη δομή των Αρχείων Bill of Materials (BOM) του Συστήματος και τον τρόπο που ετοιμάζονται.
- Ετοιμάζουν τα φασεολόγια βασιζόμενοι στη ροή παραγωγής του κάθε προϊόντος και στον τρόπο συμμετοχής της κάθε μηχανής εν σειρά ή εν παραλλήλω.
- Ετοιμάζουν Ολοκληρωμένα Αρχεία (Master Files) Προϊόντων, Πρὠτων Υλών & Υλικών Συσκευασίας καθώς και Προμηθευτών.
- Συνδέουν τον προγραμματισμό της παραγωγής με το χρόνο παράδοσης των υλικών εφαρμόζοντας το MRP.
- Εντοπίζουν σημεία Bottleneck στην παραγωγή και να προβαίνουν σε εξισορρόπηση μεταφέροντας παραγωγή πριν και μετά.
- Μετρούν την παραγωγικότητα Μηχανών και Προσωπικού, τις φύρες παραγωγής καθώς και το ακριβές κοστολόγιο κάθε παρτίδας.
- Εξοικειωθούν με τις μεθόδους μελετών Χρόνων - Μεθόδων.
- Βελτιώσουν την επικοινωνία με τον Πελάτη καθώς θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την ημερομηνία Παράδοσης κάθε παραγγελίας εφαρμόζοντας το Σύστημα MRP II.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο σεμινάριο αυτό αναλύονται τα βασικά δεδομένα, οι οργανωτικές δομές, τα απαραίτητα αρχεία, η μεθοδολογία ελέγχων βήμα προς βήμα, καθώς και τα κατάλληλα Εργαλεία, προκειμένου να σχεδιαστεί ή να βελτιωθεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής.

Το Σύστημα αυτό που συνιστά τη βάση του MRP II (Manufacturing Resource Planning), βελτιώνει τη ροή των πληροφοριών που αφορούν προγραμματισμό και απολογισμό της παραγωγής, εξασφαλίζει την έγκαιρη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων υλικών και την επάρκεια της δυναμικότητας των μηχανημάτων και των ανθρώπινων πόρων με αποτέλεσμα σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση των αποθεμάτων Α΄ υλών, Βοηθητικών Υλών και Ετοίμου Προϊόντος.

Στους συμμετέχοντες παρέχεται δωρεάν Εφαρμογή που έχει αναπτύξει η εταιρεία μας σε Excel για την υποστήριξη του προγραμματισμού προσωπικού και μηχανών, την ακριβή κοστολόγηση κάθε παραγγελίας, την εκτίμηση του χρόνου παράδοσής της και την παρακολούθηση της παραγωγικότητας των γραμμών παραγωγής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ:
Κέντρα Εργασίας
Γραμμές Παραγωγής

Β. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ:
Εξοπλισμός και Ανταλλακτικά του
Χειριστές
Τεχνικοί Συντήρησης
Ελεγκτές Ποιότητας
Υλικά Παραγωγής
Αναλώσιμα

Γ. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Μέθοδοι Forecasting Παραγωγής
Τύποι παραγωγής και εντολών Παραγωγής
Υλικά, Πίνακες Υλικών BOM, Φασεολόγια (Routing), Συνταγές (Recipes), Παραλλαγές Υλικών, Εναλλακτικές Διαδικασίες / Εκδόσεις Παραγωγής (Production Versions)
Λίστες χρήσης Υλικών (Where-used lists)
Άλλα πρωτογενή δεδομένα των οποίων η Διαχείριση μπορεί να εκτελείται σε εφαρμογές-νησίδες όπως καλούπια, κρίσιμα εξαρτήματα για προληπτική και προβλεπτική Συντήρηση, εξοπλισμός Ποιοτικού Ελέγχου, βαρδιολόγια χειριστών Μηχανών και συντηρητών κ.α.

Δ. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΡΟΛΟΙ:
Οικονομικός Ελεγκτής (Financial Controller)
Υπεύθυνος Τεχνικών Αλλαγών (Change Controller)
Προγραμματιστής Παραγωγής (Production Planner)

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Έλεγχος διαθεσιμότητας Υλικών
Έλεγχος διαθεσιμότητας Μηχανών βάσει Προγράμματος Προληπτικής και Προβλεπτικής Συντήρησης
Έλεγχος Δυναμικότητας (Capacity Planning)
Πρόγραμμα Απαιτήσεων Υλικών MRP
Πρόγραμμα Απαιτήσεων Δυναμικότητας
Εξομάλυνση Δυναμικότητας

ΣΤ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Αναλώσεις Υλικών Εντολών Παραγωγής
Επιβεβαιώσεις εργασιών Εντολών Παραγωγής
Διαχείριση αποκλίσεων Παραγωγής
Μετρήσεις εργατικών – Δελτία Εργασίας
Περιοδικές εργασίες Παραγωγής
Μετρήσεις Παραγωγικότητας ΑΩ
Μετρήσεις Παραγωγικότητας ΜΩ

Ζ. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
Αποτύπωση Διαδικασιών με τη Μέθοδο SIPOC για τη λεπτομερή καταγραφή των ροών Δεδομένων
Μέτρηση και Βελτίωση Παραγωγικότητας Μηχανών
Εντοπισμός Bottleneck και Βελτίωση Ροής Εργασιών
Μείωση των απωλειών Χρόνου στο Setup - Μελέτη Χρόνων Μεθόδων
Στατιστικός Έλεγχος Παραγωγής
Παρακολούθηση της κατάστασης Παραγγελίας (ποσοστό Υλοποίησης, ημερομηνία Παράδοσης)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιλαμβάνονται:
Οι σημειώσεις του σεμιναρίου σε έντυπη μορφή
Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
Εφαρμογή σε Excel για τον προγραμματισμὀ και την κοστολόγηση
Βεβαίωση Παρακολούθησης
Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
Υποστήριξη επί 12 μήνες για προβλήματα που συνδέονται με το Σεμινάριο

Τρόπος παρακολούθησης
Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.
 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας