Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Risk Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
17/04/2024 έως 18/04/2024
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 18/04/2024

Εισηγητής

Νέστορας Παπαρούπας

Σε ποιους απευθύνεται

- Διευθυντές / Προϊσταμένους τμημάτων
- Στελέχη εταιρειών διαφορετικών τομέων που ασχολούνται με το Risk (οικονομικό, περιβαλλοντικό, στρατηγικό, υγεία και ασφάλεια στην εργασία κ.ο.κ.)
- Συμβούλους Επιχειρήσεων

Περιγραφή σεμιναρίου

Το  εκπαιδευτικό σεμινάριο της TÜV HELLAS απαντάει σε όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με το Risk Management και την επίδρασή του στην βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, όπως:

  • η διαφορά μεταξύ ρίσκου και κινδύνου
  • το risk appetite της επιχείρησής σας και ποια η συμβολή του στη χάραξη στρατηγικής
  • τα κριτήρια υπολογισμού του ρίσκου και τις μεθόδους εκτίμησης και αντιμετώπισης των επιχειρηματικών απειλών & ευκαιριών
  • τους δείκτες ρίσκου (key risk indicators)
  • την σύνδεση του risk management με τα συστήματα διαχείρισης κ.α.

Μέσα από μία σειρά επεξηγηματικών διαφανειών που στηρίζονται στην τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των εκπαιδευτών της TÜV HELLAS, καθώς και μέσα από μία σειρά στοχευμένων workshops & case studies, το σεμινάριο “RISK MANAGEMENT” είναι σε θέση να καλύψει τις απαιτήσεις όλων όσων ασχολούνται με το αντικείμενο του ρίσκου σε κάθε κλάδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
1. Ανάλυση προτύπου ISO 31000:2009-Risk Management
-  Principles & Techniques
-  Ορισμοί και έννοιες  Ορισμοί και έννοιες (πικινδυνότητα (Risk), Αβεβαιότητα
-  Ενδιαφερόμενο μέρος (Stakeholder, Διακυβέρνηση, Συμβάν)
-  Οι τρεις πυλώνες του προτύπου ISO 31000
      Βασικές Αρχές του Risk Management
      Το Risk Management μέσω από το πρίσμα της συνεχούς βελτίωσης (PLAN-DO-CHECK-ACT)
      Ανάλυση της διεργασίας του Επιχειρησιακού Risk Management

 2. Βασικές έννοιες του Enterprise Risk Management (ERM)
-  Η έννοια του Risk Appetite
-  Το πλαίσιο για το Risk Appetite
-  Risk Appetite και απόδοση εταιρίας
-  Risk Capacity, Risk Tolerance, Risk Target, Risk limit, Risk Control
-  Ανάλυση των Σημαντικών Ρίσκων της Επιχειρηματικής Λειτουργίας (Strategic, Financial, Operational & Other Risks)
-  Key Risk Indicators (KRI’s)

 3. Η Διεργασία διαχείρισης της επικινδυνότητας (Risk Management Process)
-  Πλαίσιο Διεργασίας
-  Κριτήρια Επικινδυνότητας (Risk Criteria)
- Risk Assessment (Εκτίμηση Επικινδυνότητας)
·  Αναγνώριση επικινδυνότητας (Risk Identification)
·  Ανάλυση Επικινδυνότητας (Risk Analysis)
·  Αξιολόγηση Επικινδυνότητας (Risk Evaluation)
-  Αντιμετώπιση επικινδυνότητας (Risk Treatment)
- Τεχνικές Risk Assessment [Πίνακας πιθανότητας/ βαρύτητας, Brainstorming, Delphi Technique, Failure Mode and Effects Analyses (FMEA)]
- Η κατάρτιση του Risk Matrix
- Μεθοδολογία Αναφοράς αποτελεσμάτων του Risk Management στο Διοικητικό Συμβούλιο μίας εταιρίας (Board of Directors)

 4. Εφαρμογή γνώσεων Σεμιναρίου
- Workshop 1-Αναγνώριση Ρίσκων (Risk identification)
- Workshop 2- Λήψη αποφάσεων με βάση την εκτίμηση επικινδυνότητας (Risk-Based decisions)      

 5. Παρουσίαση Case Studies Επιχειρήσεων

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Το σεμινάριο διεξάγεται στην Ελληνική Γλώσσα με υλικό στην Αγγλική.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.