Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Υγιεινή και ασφάλεια (15)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 09/09/2022
Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με τις παραμέτρους ταυτότητας και προστασίας των ανθρώπων από το θόρυβο και δονήσεις στο εργασιακό περιβάλλον...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 15/09/2022
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευόμενων για τα είδη και τις κατηγορίες των χημικών στολών καθώς και των αναπνευστικών συσκευών που συνοδεύουν αυτές. Τις νομοθεσίες που διέπουν αυτόν τον εξοπλισμό αλλά και τους περιορισμούς της ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 27/09/2022
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναγνωρίζουν τις περιοχές που μπορεί να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες και τους κινδύνους ανάφλεξης που μπορεί να προκύπτουν στις συγκεκριμένες περιοχές. Επίσης θα ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 04/10/2022
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για το σχεδιασμό, την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των Παιδικών Χαρών/Παιχνιδοτόπων....
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 10/10/2022
Σκοπός του σεμιναρίου είναι επιμόρφωση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες ασφαλούς εξόρυξης, φόρτωσης & μεταφοράς εντός λατομικών χώρων....
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 14/10/2022
Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με την ADR και την ενσωμάτωσή της στην ελληνική νομοθεσία, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των ΣΑΜΕΕ, ποιες επιχειρήσεις οφείλουν ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 27/10/2022
Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει στους συμμετέχοντες με όλες τις βασικές γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) που αφορούν το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 31/10/2022
Το Σεμινάριο Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων έχει σχεδιαστεί και παρουσιάζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 1186 B/25.08.2003) “περί προσόντων προσώπων που διενεργούν επιθεωρήσεις και περί της Εκπαίδευση...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 03/11/2022
Short introduction of TÜV NORD / TÜV NORD Process Technology. Why hazard evaluation methods are essential for process safety. Historical development of the SEVESO guideline. Prerequisites for a systematic HAZOP and risk assessments in genera...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 04/11/2022
Στόχος της συγκεκριμένης παρουσίασης, είναι η εκπαίδευση ηλεκτρολόγων, αλλά και γενικότερα τεχνικού προσωπικού που εκτίθεται στον ηλεκτρολογικό κίνδυνο, σε ζητήματα ασφαλείας κατά την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών....
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 11/11/2022
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές γνώσεις σχετικά με την Εισαγωγή στην νομοθεσία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Παρουσίαση κυριοτέρων απαιτήσεων νομοθεσίας και ανάλυση υποχρεώσεων...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 11/11/2022
Το βασικό τεχνικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Εργασίες σε Ύψος για τεχνικούς», έχει διάρκεια 1 ημέρα και περιλαμβάνει το βασικό πακέτο γνώσεων που πρέπει να έχει όποιος εργάζεται σε ύψος....
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 18/11/2022
Σκοπός του webinar είναι η συνοπτική παρουσίαση των βασικών γνώσεων & πρακτικών συμβουλών, για την ασφαλή και πλήρως ελεγχόμενη χρήση των εκρηκτικών υλών....
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 22/11/2022
Αντικειμενικός στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η βασική εκπαίδευση χρηστών στα μέσα ατομικής προστασίας που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της εργασίας τους. ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 29/11/2022
Το μονοήμερο, πιστοποιημένο από το IRCA, σεμινάριο εισάγει τους συμμετέχοντες στις απαιτήσεις του ISO 45001:2018 ο οποίο είναι το νέο διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας (ΥΑΕ)...
Διοργανωτής: TUV HELLAS