Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Περιβάλλον | Ενέργεια | Κτήρια | Καθημερινές Ενάρξεις (3)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 14001:15, την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου...
StartLearn
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Οι απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος! Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι πλέον μονόδρομος και μας αφορά όλους! Στον συγκεκριμένο κύκλο διαλέξεων, ο εκπαιδευόμενος θα λάβει τις απαραίτητες γνώσεις...
HELLAS NETWORK
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Με την συμμετοχή του ο κάθε εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει την Τεχνική Νομοθεσία του προτύπου ΕΛΟΤ HD60364 και του προτύπου IEC EN62446 και να μπορεί να αναζητά περαιτέρω πληροφορίες εντός των προτύπων. Να συνδυάζει τα πρότυπα μεταξύ τους...
StartLearn

Βρείτε εξ αποστάσεως σεμινάρια για Περιβάλλον | Ενέργεια | Κτήρια

Αναβαθμίστε τις θεωρητικές σας γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που σχετίζονται με τα κριτήρια ESG, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανάπτυξη και συντήρηση αιολικών πάρκων και τη διαχείριση υδατικών πόρων. Λαμβάνοντας μέρος σε εξ αποστάσεως σεμινάρια για το περιβάλλον, την ενέργεια και τα κτήρια θα αναβαθμίσετε το βιογραφικό σας και θα εξελίξετε τις επαγγελματικές σας προοπτικές.