03/11/2022

Νέες ενάρξεις σεμιναρίων στον κλάδο της πληροφορικής - τεχνικής υποστήριξης δικτύων από την beeasy

Σεμινάρια

Η beeasy ιδρύθηκε το 2013 στην Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής outsourcing υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και στις υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης δικτύων και Σεμιναρίων για τεχνικούς δικτύων και IT-managers.

Διοργανώνει τακτικά κύκλους σεμιναρίων και πιστοποιήσεων της Mikrotik που έχουν ως στόχο την απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης ώστε να γίνεται αποτελεσματικά η διαχείριση, παραμετροποίηση και επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν σε συσκευές Routerboard της Mikrotik.

Ενδεικτικά μερικά από τα σεμινάρια που μπορείτε να παρακολουθήσετε είναι τα εξής:

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: beeasy