14/09/2021

Νέα μοριοδοτούμενα σεμινάρια στην Ειδική Αγωγή από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παν/μίου Θεσσαλίας

E-Learning

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δύο νέων μοριοδοτούμενων προγραμμάτων με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Πρόκεται για τα:

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (7 εβδομάδες)
2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (14 εβδομάδες
3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ (7 εβδομάδες)
4η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (7 εβδομάδες).
Τα τεστ στα οποία θα γίνει η εξειδίκευση είναι:
1. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μικρό Detroit) (DTLAP: 3) (4.00 – 7.11 ετών)
2. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μεγάλο Detroit) ( DTLA4) (8.00 – 15.11 ετών)
3. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (Λ-α-Τ-ω) (Λα-Τ-ω I 4.00 – 7.11 ετών)
4. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (Λ-α-Τ-ω) (Λ-α-Τ-ω IΙ 8.00 – 15.11ετών)
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ένα 9μηνο 550 ωρών Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα
ΔΙΠΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Τα προγράμματα απευθύνονται σε:
  •  Ειδικούς Παιδαγωγούς *
  •  Εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης *
  •  Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων *
  •  Ψυχολόγους *
  •  Λογοθεραπευτές *
  •  Εργοθεραπευτές *
  •  Κοινωνικούς Λειτουργούς *
  •  Άλλες ειδικότητες που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό *
* γίνονται δεκτοί φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων
 
Με την επιλογή ενός εκ των δύο προγραμμάτων μπορείτε να παρακαλουθήσετε εντελώς δωρεάν ένα επιπλέον 9μηνο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα.
 
Περισσότερες πληροφορίες: 24210 74884 | 698 77 87 911 | 690 86 777 80 | 698 77 87 912 ή mathisiakesdyskolies2@gmail.com