Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Γενικά και Ειδικά θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας για Ειδικούς Παιδαγωγούς

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Εκπαίδευση

Εισηγητής

Διδάσκοντες: Επιστημονικά υπεύθυνη και διδάσκουσα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κ. Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπ. Θεσσαλίας καθώς και μέλη ΔΕΠ και διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.

Σε ποιους απευθύνεται

• Ειδικούς Παιδαγωγούς *
• Εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης *
• Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων *
• Ψυχολόγους *
• Λογοθεραπευτές *
• Εργοθεραπευτές *
• Κοινωνικούς Λειτουργούς *
• Άλλες ειδικότητες που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό *
* γίνονται δεκτοί φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων

Σκοπός

 Ο βασικός σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ειδικών παιδαγωγών, τόσο των υπηρετούντων ως αναπληρωτές, όσο και των μονίμων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε όλες τις δομές της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, όπως των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών. Επίσης, την επαγγελματική ανάπτυξη των λογοθεραπευτών και των ψυχολόγων που ενδιαφέρονται για ψυχοεκπαιδευτικά θέματα.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι:
• η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με γενικά και ειδικά θέματα ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας στην ειδική αγωγή και την ενταξιακή εκπαίδευση
• η σε βάθος και έκταση επιμόρφωση των μη εχόντων πρότερη γνώση σχετική με τα θέματα των μαθησιακών δυσκολιών, δυσκολιών μάθησης και γενικότερα των ενδεχόμενων εμποδίων πρόσβασης των μαθητών στη μάθηση
• η θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων στα θέματα των προσεγγίσεων στην ανίχνευση, αξιολόγηση και διδακτική αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης, στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά
• η εξάσκηση και εφαρμογή των παραπάνω στην εκπαιδευτική πράξη

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με το πέρας του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση:
• να εντάξουν στην εκπαιδευτική τους πράξη τις επικαιροποιημένες γνώσεις σχετικά με γενικά και ειδικά θέματα ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας στην ειδική αγωγή και την ενταξιακή εκπαίδευση
• να είναι ευαισθητοποιημένοι και να μπορούν να διαχειρίζονται θέματα ανίχνευσης και διδακτικής υποστήριξης μαθησιακών δυσκολιών και άλλων δυσκολιών μάθησης
• να εκτιμούν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και να αναμορφώνουν τα προγράμματα παρέμβασης που εκπονούν και εφαρμόζουν

Περιγραφή σεμιναρίου

«Γενικά και Ειδικά θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας για Ειδικούς Παιδαγωγούς» (Μοριοδοτούμενο – 9 Μήνες – 420 Ώρες - 30 ECTS) - Εξ αποστάσεως ασύγχρονο και εξ αποστάσεως σύγχρονο (webinar)
+ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ένα 9μηνο 550 ωρών -Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα
ΔΙΠΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Εξ αποστάσεως ασύγχρονο και εξ αποστάσεως σύγχρονο Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 4 μεγάλες ενότητες, και σε 35 διδακτικές εβδομάδες (420 ώρες) και συνολικά αντιστοιχίζεται περίπου σε 30 ECTS. Και

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗή ΑΓΩΓΗή ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (7 εβδομάδες)
2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΓΛΩΣΣΑΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (14 εβδομάδες
3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ
(7 εβδομάδες)
4η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (7 εβδομάδες).

Εκπαιδευτικό Υλικό Πρόσθετες Πηγές
Το διδακτικό υλικό των εβδομαδιαίων θεματικών υποενοτήτων, έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος, και είναι προσαρμοσμένο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η κάθε διδακτική εβδομάδα περιλαμβάνει το υλικό βάσης, υλικό από τη διεθνή βιβλιογραφία και πρόσθετες πηγές από έγκυρους ιστότοπους και άλλο ψηφιακό υλικό.

 

Πληροφορίες συμμετοχής

 Πιστοποιητικά παρακολούθησης – εξειδίκευσης - Πιστοποίηση ISO 9001:2015
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει
Το παρόν πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας
• Είσοδος στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής.
• 2 Μόρια για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ
• 2 Μόρια για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019)
• 1 Μόριο για την αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης:
• Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 2 μόρια
• 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ.
• Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Σχολικής Ζωής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4183/28.09.2020, Τεύχος B’, Άρθρο 4).
Με την παρακολούθηση και του ενός επιπλέον ΔΩΕΡΑΝ μοριοδοτούμενου προγράμματος τα παραπάνω μόρια διπλασιάζονται. ΔΙΠΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
(Μοριοδοτούμενο – 9 Μήνες – 420 Ώρες -30 ECTS)
Εξ Αποστάσεως Ασύγχρονο και Εξ Αποστάσεως Σύγχρονο
Μοριοδότηση για όλο Δημόσιο και με διεθνή Πιστοποίηση
Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2021 – Λήξη μαθημάτων 7 Ιουλίου 2022
Περιορισμένος αριθμός αιτήσεων, λόγω της προσωπικής υποστήριξης του κάθε συμμετέχοντα, από τους επιστημονικούς συνεργάτες - επόπτες.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.