Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία: Detroit & ΛαΤω»

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Εκπαίδευση

Εισηγητής

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα επίσης συμμετέχουν διδάκτορες και μεταπτυχιακοί εξειδικευμένοι επαγγελματίες ως επόπτες στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων του προγράμματος.Διδάσκουν: Τζουριάδου Μαρία Ομότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Επιστημονικά υπεύθυνη της διαπανεπιστημιακής ομάδας ανάπτυξης των σταθμισμένων εργαλείων • Βουγιούκας Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ • Αναγνωστοπούλου Ελένη Διδάκτορας Ειδικής αγωγής ΑΠΘ, Μέλος της διαπανεπιστημιακής ομάδας ανάπτυξης των σταθμισμένων εργαλείων • Μιχαλοπούλου Λητώ Ελένη Med Σχολική ψυχολόγος, Διδάκτορας, Penn State University ΗΠΑ. και σημαντικός αριθμός έμπειρων και εξειδικευμένων εποπτών συνεργατών της διαπανεπιστημιακής ομάδας ανάπτυξης των σταθμισμένων εργαλείων, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης.
Ενδεικτικά διδάσκοντες και επόπτες είναι: • Τζιβινίκου Σωτηρία - Επίκουρος Καθηγήτρια. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος
• Τζουριάδου Μαρία - Ομότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ. Επιστημονικά υπεύθυνη της διαπανεπιστημιακής ομάδας ανάπτυξης των σταθμισμένων εργαλείων και κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων των τεστ Μαθησιακής Επάρκειας και Γλωσσικής Επάρκειας
• Αναγνωστοπούλου Ελένη - Διδάκτορας Ειδικής αγωγής- ΑΠΘ, Μέλος της διαπανεπιστημιακής ομάδας ανάπτυξης των σταθμισμένων εργαλείων
• Βουγιούκας Κωνσταντίνος – Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ
• Μιχαλοπούλου Λητώ -Ελένη – Med Σχολική ψυχολόγος – Διδάκτορας –Penn State University ΗΠΑ. Μέλος της διαπανεπιστημιακής ομάδας ανάπτυξης των σταθμισμένων εργαλείων

Σε ποιους απευθύνεται

• Ειδικούς Παιδαγωγούς *
• Εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης *
• Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων *
• Ψυχολόγους *
• Λογοθεραπευτές *
• Εργοθεραπευτές *
• Κοινωνικούς Λειτουργούς *
• Άλλες ειδικότητες που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό *
* γίνονται δεκτοί φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος προγράμματος «Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία: Detroit & ΛαΤω» αποτελεί η εξειδίκευση (χορήγηση και ερμηνεία) στα ψυχομετρικά εργαλεία-τεστ, το Detroit και το ΛαΤω, για την εκτίμηση της μαθησιακής επάρκειας και την εκτίμηση του προφορικού λόγου. Η μαθησιακή επάρκεια καθώς και η εκτίμηση του προφορικού λόγου, αποτελούν ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες της μελλοντικής επιτυχίας ή αποτυχίας σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης, και είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση και διάγνωση διαφοροδιάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών στο γενικό πλαίσιο των δυσκολιών μάθησης και την ανάδειξη του ιδιαίτερου μαθησιακού προφίλ, απαραίτητου στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης.
Επιπλέον, βασικός στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα (research-based) για παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες μάθησης, με την αξιοποίηση και των δεδομένων που προκύπτουν από τη χορήγηση των ψυχομετρικών αυτών εργαλείων.

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

  •  Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με τα θέματα σχολικής ψυχολογίας, μαθησιακών δυσκολιών, ειδικής αγωγής κ.α.
  •  Η εμβάθυνση σε εξειδικευμένα θέματα μέτρησης, εκτίμησης, αξιολόγησης παιδιών και εφήβων, ψυχομετρίας, εκπαιδευτικής αξιολόγησης και διάγνωσης διαφοροδιάγνωσης.
  •  Η εξειδίκευση στα 4 ψυχομετρικά εργαλεία, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με βιωματικού τύπου εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.
  •  Η εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και η πρακτική άσκηση επί των θεμάτων που πραγματεύεται το πρόγραμμα.

Περιγραφή σεμιναρίου

(Μοριοδοτούμενο – 9 Μήνες – 700 Ώρες - 50 ECTS) - Εξ αποστάσεως ασύγχρονο και εξ αποστάσεως σύγχρονο (webinar)
+ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ένα 9μηνο 550 ωρών -Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα
ΔΙΠΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τα τεστ στα οποία θα γίνει η εξειδίκευση είναι:
1. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μικρό Detroit) (DTLAP: 3) (4.00 – 7.11 ετών)
2. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (μεγάλο Detroit) ( DTLA4) (8.00 – 15.11 ετών)
3. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (Λ-α-Τ-ω) (Λα-Τ-ω I 4.00 – 7.11 ετών)
4. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (Λ-α-Τ-ω) (Λ-α-Τ-ω IΙ 8.00 – 15.11ετών)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων από τον δικό τους χώρο, και με συνεχή τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία είναι πολύ φιλική για τους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από τον βαθμό εξοικείωσής τους με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες.
Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος

Πληροφορίες συμμετοχής

Πιστοποιητικά παρακολούθησης – εξειδίκευσης - Πιστοποίηση ISO 9001:2015
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει.
Το παρόν πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας.
• Είσοδος στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής.
• 2 Μόρια για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ
• 2 Μόρια για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019)
• 1 Μόριο για την αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης:
• Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 2 μόρια
• 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ.
• Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Σχολικής Ζωής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4183/28.09.2020, Τεύχος B’, Άρθρο 4).
Με την παρακολούθηση και του ενός επιπλέον ΔΩΕΡΑΝ μοριοδοτούμενου προγράμματος τα παραπάνω μόρια διπλασιάζονται. ΔΙΠΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Μοριοδοτούμενο – 9 Μήνες – 700 Ώρες -50 ECTS)
Εξ Αποστάσεως Ασύγχρονο και Εξ Αποστάσεως Σύγχρονο
Μοριοδότηση για όλο Δημόσιο και με διεθνή Πιστοποίηση
Έναρξη μαθημάτων 18 Οκτωβρίου 2021 – Λήξη μαθημάτων 20 Ιουλίου 2022
Περιορισμένος αριθμός αιτήσεων, λόγω της προσωπικής υποστήριξης του κάθε συμμετέχοντα, από τους επιστημονικούς συνεργάτες - επόπτες.

Προσφέρονται:

  •  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στην Ειδική Αγωγή
  •  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΕΠΑΡΚΕΙΑ στα Ψυχομετρικά Εργαλεία
  •  ΠΑΚΕΤΟ ΤΕΣΤ σε έντυπη μορφή (9 βιβλία)
  •  ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ των τεστ

 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.