E-Learning:
Εκπαίδευση, Ειδική αγωγή

Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία: Detroit & ΛαΤω»

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Σχολή Δια Βίου Μάθησης

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Εκπαίδευση, Ειδική αγωγή

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Επιστημονικά υπεύθυνη και διδάσκουσα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κ. Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διδάσκουν: Τζουριάδου Μαρία Ομότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Επιστημονικά υπεύθυνη της διαπανεπιστημιακής ομάδας ανάπτυξης των σταθμισμένων εργαλείων • Βουγιούκας Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ • Αναγνωστοπούλου Ελένη Διδάκτορας Ειδικής αγωγής ΑΠΘ, Μέλος της διαπανεπιστημιακής ομάδας ανάπτυξης των σταθμισμένων εργαλείων • Μιχαλοπούλου Λητώ Ελένη Med Σχολική ψυχολόγος, Διδάκτορας, Penn State University ΗΠΑ. και σημαντικός αριθμός έμπειρων και εξειδικευμένων εποπτών συνεργατών της διαπανεπιστημιακής ομάδας ανάπτυξης των σταθμισμένων εργαλείων, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• Ειδικούς Παιδαγωγούς *
• Εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης *
• Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων *
• Ψυχολόγους *
• Λογοθεραπευτές *
• Εργοθεραπευτές *
• Κοινωνικούς Λειτουργούς *
• Άλλες ειδικότητες που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό *
* γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος προγράμματος «Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία: Detroit & ΛαΤω» αποτελεί η εξειδίκευση (χορήγηση και ερμηνεία) στα ψυχομετρικά εργαλεία-τεστ, το Detroit και το ΛαΤω, για την εκτίμηση της μαθησιακής επάρκειας και την εκτίμηση του προφορικού λόγου. Η μαθησιακή επάρκεια καθώς και η εκτίμηση του προφορικού λόγου, αποτελούν ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες της μελλοντικής επιτυχίας ή αποτυχίας σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης, και είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση και διάγνωση διαφοροδιάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών στο γενικό πλαίσιο των δυσκολιών μάθησης και την ανάδειξη του ιδιαίτερου μαθησιακού προφίλ, απαραίτητου στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης.
Επιπλέον, βασικός στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα (research-based) για παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες μάθησης, με την αξιοποίηση και των δεδομένων που προκύπτουν από τη χορήγηση των ψυχομετρικών αυτών εργαλείων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, η διάγνωση - διαφοροδιάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών βασίζεται στη διεπιστημονική αξιολόγηση, με βάση σταθμισμένα, έγκυρα και αξιόπιστα διαγνωστικά εργαλεία/τεστ από διεπιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων ειδικών επαγγελματιών. Η συμμετοχή των επαγγελματιών αυτών, προϋποθέτει την πιστοποιημένη εξειδίκευσή τους στα τεστ που χορηγούνται.
Στην Ελλάδα, παρά τη μεγάλη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, η έλλειψη εξειδίκευσης στη χρήση και ερμηνεία σύγχρονων σταθμισμένων κριτηρίων, συνέβαλε στη διαμόρφωση και ευρεία χρήση άτυπων διαδικασιών αξιολόγησης, με αποτέλεσμα οι διαγνώσεις να διαφέρουν από υπηρεσία σε υπηρεσία ή να υπεραντιπροσωπεύονται κάποιες περιπτώσεις όπως η δυσλεξία ή οι μαθησιακές δυσκολίες. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα μαθητές να αλλάζουν διάγνωση ανάλογα με την ομάδα ή την υπηρεσία στην οποία απευθύνονται και οι γνωματεύσεις που εκδίδονται να στερούνται εγκυρότητας.
Για την άρση των παραπάνω προβλημάτων, αναπτύχθηκαν και σταθμίστηκαν πρόσφατα, με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου, σύγχρονα ψυχομετρικά εργαλεία τεστ, για την αξιολόγηση και διάγνωση/διαφοροδιάγνωση των μαθησιακών και των άλλων δυσκολιών μάθησης.
Η χρήση των εργαλείων αυτών απαιτεί υψηλή γνώση και εξειδίκευση τόσο για τη χορήγηση, όσο και κυρίως για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους, στο πλαίσιο των διαγνωστικών διαδικασιών, αλλά της εκπαιδευτικής αξιολόγησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πιστοποιητικά παρακολούθησης – εξειδίκευσης
Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή με τίτλο «Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία: Detroit & ΛαΤω».
ΕΠΙΠΛΕΟΝ: με την περάτωση του προγράμματος, και όταν ικανοποιούνται τα αντίστοιχα κριτήρια, απονέμεται ΕΠΑΡΚΕΙΑ και παρέχεται προσωπική άδεια χρήσης/χορήγησης των τεσσάρων (4) αυτών τεστ.
ΜΟΝΟ οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες έχουν δικαίωμα χρήσης όχι όμως δικαίωμα αναπαραγωγής ή εκπαίδευσης άλλων επαγγελματιών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 9 μήνες – 700 ώρες 50 ECTS
Εξ Αποστάσεως Ασύγχρονο και Εξ Αποστάσεως Σύγχρονο
Μοριοδότηση για όλο Δημόσιο και με διεθνή Πιστοποίηση
Περιορισμένος αριθμός αιτήσεων, λόγω της προσωπικής υποστήριξης του κάθε συμμετέχοντα, από τους επιστημονικούς συνεργάτες - επόπτες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας