Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (TRAIN THE TRAINER)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Εκπαίδευση

Εισηγητής

Αγγελική Κοτσολάκη

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Εισηγητές σεμιναρίων και εκπαιδευτές ενηλίκων (ομάδων εργασίας, συναδέλφων, πελατών)

Σκοπός

Ο κάθε ομιλητής/εκπαιδευτής, ανεξάρτητα θεματολογίας, πρέπει να μπορέσει να προελκύσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον και τη προσήλωση του εκάστοτε κοινού, ώστε να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι ανά περίπτωση.
Επομένως το σεμινάριο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης, κινητοποίησης ομάδας, διαμόρφωσης υλικού και αποτελεσματικής επικοινωνίας σε κοινό (πελάτες ή συναδέλφους).

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα

- Ενεργή Μάθηση
- Ρόλοι και Ικανότητες του καλού εκπαιδευτή
- Τεχνικές Εκπαίδευσης
- Επικοινωνία κατά την εκπαίδευση

 • Η διαδικασία της προφορικής Επικοινωνίας
 • Η έννοια της διαφορετικής αντίληψης
 • Αποτελεσματική και ενεργητική ακρόαση
 • Διερεύνηση αναγκών ακροατηρίου
 • Γλώσσα σώματος & Παραγλώσσα – το 93% της Επικοινωνίας

- Presentation Skills/Δεξιότητες

 • Παρουσίασης –Ομιλίας
 • Διαμόρφωση Στόχων ομιλίας/παρουσίασης
 • Το Κοινό της παρουσίασης - Know your Audience
 • Ενεργοποίηση ακροατηρίου
 • Icebreakers / γνωριμία με την ομάδα
 • Τα στοιχεία της επιτυχημένης παρουσίασης
 • Δομή / Σχεδιασμός
 • Περιεχόμενο
 • Χρήση Οπτικόακουστικού Υλικού
 • Αποτελεσματικότητα Ομιλητή (delivery)

- Attention Getters
- Το PowerPoint ΔΕΝ είναι Word
- Διαχείριση ερωτήσεων / εμπλοκή με το ακροατήριο
- Οι δύσκολες Προσωπικότητες Ακροατή /Δέκτη
- Πρακτική εξάσκηση

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.