Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Νέες Τεχνολογίες και ωρίμανση των υπαρχόντων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Ν. Κακογιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διδάκτορας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Msc Economics

Σκοπός

Το μάθημα πραγματεύεται τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στόχο έχει την ανάλυση των τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία που διέπουν την παραγωγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των συμβατικών μεθόδων παραγωγής, καθώς και η προωθούμενη ενεργειακή πολιτική που στοχεύει, ξεκάθαρα, στην προώθηση των νέων τεχνολογιών. Περιγράφεται συνοπτικά το θεσμικό πλαίσιο και η αδειοδοτική διαδικασία που σχετίζεται με τη εγκατάσταση και τη λειτουργία μονάδων παραγωγής ΑΠΕ. Αναλύονται όλες οι τεχνολογίες που έχουν ευρεία εμπορική εφαρμογή ως προς τη μέθοδο λειτουργίας, τον τεχνικό εξοπλισμό, την παραγωγική δυνατότητα ενώ ταυτόχρονα αξιολογούνται ως επενδύσεις στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται οι νέες τεχνολογίες που θα απασχολήσουν την αγορά των ΑΠΕ στο μέλλον, όπως η κυματική ενέργεια, η ενισχυμένη γεωθερμία και η κυτταρινική αιθανόλη. Τέλος, παρουσιάζονται εργαλεία λογισμικού του NREL, χρήσιμα για την ανάλυση του κόστους και την αξιολόγηση επενδύσεων στις ΑΠΕ.

Το μάθημα πραγματεύεται τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στόχο έχει την ανάλυση των τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία που διέπουν την παραγωγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των συμβατικών μεθόδων παραγωγής, καθώς και η προωθούμενη ενεργειακή πολιτική που στοχεύει, ξεκάθαρα, στην προώθηση των νέων τεχνολογιών. Περιγράφεται συνοπτικά το θεσμικό πλαίσιο και η αδειοδοτική διαδικασία που σχετίζεται με τη εγκατάσταση και τη λειτουργία μονάδων παραγωγής ΑΠΕ. Αναλύονται όλες οι τεχνολογίες που έχουν ευρεία εμπορική εφαρμογή ως προς τη μέθοδο λειτουργίας, τον τεχνικό εξοπλισμό, την παραγωγική δυνατότητα ενώ ταυτόχρονα αξιολογούνται ως επενδύσεις στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται οι νέες τεχνολογίες που θα απασχολήσουν την αγορά των ΑΠΕ στο μέλλον, όπως η κυματική ενέργεια, η ενισχυμένη γεωθερμία και η κυτταρινική αιθανόλη. Τέλος, παρουσιάζονται εργαλεία λογισμικού του NREL, χρήσιμα για την ανάλυση του κόστους και την αξιολόγηση επενδύσεων στις ΑΠΕ.

Το μάθημα απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στη παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ που συνεχώς αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της στην ηλεκτροπαραγωγή. Καθώς το μάθημα περιλαμβάνει τεχνικά και οικονομικά στοιχεία για τις τεχνολογίες αυτές, ενδείκνυται για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις αναφορικά με τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής ενέργειας ενώ λόγω της εστίασης του μαθήματος στην ανάλυση του κόστους και την αξιολόγηση επενδύσεων ενδείκνυται και για εκείνους που επιθυμούν να ασχοληθούν με σχετικές επενδύσεις. Σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού (CREST, PET, SAM) που παρουσιάζονται, το μάθημα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

 • Αναγνώριση των βασικών εννοιών της παραγωγής ενέργειας και των ΣΗΕ.
 • Περιγραφή και αποτίμηση της ενεργειακής πολιτικής – Επισκόπηση τρέχοντος θεσμικού πλαισίου – Κατανόηση διαδικασιών αδειοδότησης ΑΠΕ
 • Αναγνώριση κριτηρίων και μεθόδων οικονομικής αξιολόγησης έργων παραγωγής
 • Επισκόπηση των αρχών παραγωγής και λειτουργίας της συγκεκριμένης τεχνολογίας, αναγνώριση πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων και ανάδειξη των τεχνοοικονομικών παραμέτρων
 • Επισκόπηση των αρχών παραγωγής και λειτουργίας της συγκεκριμένης τεχνολογίας, αναγνώριση πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων και ανάδειξη των τεχνοοικονομικών παραμέτρων
 • Επισκόπηση των αρχών παραγωγής και λειτουργίας της συγκεκριμένης τεχνολογίας, αναγνώριση πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων και ανάδειξη των τεχνοοικονομικών παραμέτρων
 • Επισκόπηση των αρχών παραγωγής και λειτουργίας της συγκεκριμένης τεχνολογίας, αναγνώριση πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων και ανάδειξη των τεχνοοικονομικών παραμέτρων
 • Απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων αξιολόγησης επενδύσεων με χρήση λογισμικού

Περιγραφή σεμιναρίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στην παραγωγή ενέργειας
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ενεργειακή πολιτική – Θεσμικό Πλαίσιο – Αδειοδότηση ΑΠΕ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Αξιολόγηση Επενδύσεων
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Τεχνολογίες ΑΠΕ: Αιολικά – Μικρά Υδροηλεκτρικά
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τεχνολογίες ΑΠΕ: Βιομάζα – Γεωθερμία
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Τεχνολογίες ΑΠΕ: Φωτοβολταϊκά – Θερμικά Ηλιακά
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Νέες τεχνολογίες ΑΠΕ (Κυματική, EGS Γεωθερμία, Βιοαιθανόλη)
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Χρήση εργαλείων λογισμικού στην Αξιολόγηση Επενδύσεων ΑΠΕ

Κάθε ενότητα απαρτίζεται από το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει πρακτικά στοιχεία και δεδομένα που συνδέουν τη θεωρία με την πράξη. Η αξιολόγηση επενδύσεων παρουσιάζεται μέσα από παραδείγματα και το βοηθητικό λογισμικό αναλυτικά μέσω οδηγών χρήσης.

To υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

 • Σημειώσεις διαλέξεων
 • Πραγματικές μελέτες περιπτώσεων, Παραδείγματα
 • Άρθρα από επιστημονικά περιοδικά
 • Τμήματα νομοθεσίας και εκδόσεων φορέων
 • Οδηγούς για τα εργαλεία λογισμικού, Παραδείγματα

Η τελική εξέταση έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Βασικές γνώσεις στην αξιολόγηση επενδύσεων και δυνατότητα κατανόησης οικονομικών μεγεθών θα λειτουργήσουν βοηθητικά.

Τα πακέτα λογισμικού παρέχονται προς εγκατάσταση στους συμμετέχοντες χωρίς κάποια επιβάρυνση.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 1.48
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.