Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Προγραμματισμός με τη Γλώσσα C++

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Euro Logic
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
24/5/2024
4 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
28/6/2024
4 μήνες

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε  οποιονδήποτε θέλει να μάθει να προγραμματίζει με τη Γλώσσα C++.

Σκοπός

Σκοπός αυτής της Σειράς Μαθημάτων, δεν είναι να μάθουμε το σπουδαστή, όλες τις εντολές της Γλώσσας, ώστε να τις αποστηθίσει.  Αυτό άλλωστε θα ήταν σχεδόν ανέφικτο και όχι πρακτικό.  Οι εντολές και οι λεπτομέρειές τους, μαθαίνονται μέσα από τη χρήση.
Ο Στόχος είναι να καθοδηγήσουμε το σπουδαστή, με μία σειρά επιλεγμένες Ασκήσεις, ώστε με τη λήξη των Μαθημάτων, να μπορεί να δημιουργεί με άνεση, τα δικά του προγράμματα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Μέσα από τη Θεωρία που αναπτύσσετε στο Μάθημα, αλλά και από κατάλληλα επιλεγμένες Ασκήσεις, που καλείται να λύσει, ο σπουδαστής αποκτάει τη δυνατότητα, να προγραμματίζει στη Γλώσσα.

Εκτός από την ανάπτυξη της απαραίτητης θεωρίας, ο τρόπος που εργαζόμαστε είναι ο εξής:  
 Δίνουμε στο σπουδαστή ένα πρόβλημα και του ζητάμε να δημιουργήσει το πρόγραμμα που το λύνει. Συνήθως τον κατευθύνουμε, πως πρέπει να εργασθεί.Στις πρώτες ασκήσεις, του δίνουμε για παράδειγμα τον Αλγόριθμο. Σε ποιο προχωρημένες Ασκήσεις, τον αφήνουμε να σκεφθεί έναν Αλγόριθμο.

Ο σπουδαστής κάνει τη προσπάθειά του.  Καταφέρνει να λύσει το πρόβλημα ή δεν το καταφέρνει ή το καταφέρνει μερικώς.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η απάντηση, η σωστή λύση, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει σε ένα Video, με πλήρη Σχολιασμό. 
Αυτή η μεθοδολογία, ακολουθείται παντού και δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή, να κάνει πρώτα τη προσπάθειά του και όπου αποτυγχάνει, να έχει τη σωστή λύση, ενώ όπου επιτυγχάνει, εκτός από τη χαρά της επιτυχίας, μπορεί αν θέλει, να παρακολουθεί και μία λύση, που είναι ίσως διαφορετική από τη δική του.

Ακολουθεί,  σύντομο Course Syllabus, που περιγράφει το Μάθημα.

 • Εισαγωγή στη Γλώσσα C++. Απλό πρόγραμμα με τη C++. Γενική Μορφή Προγράμματος. Reserved Words. Εντολές Εισόδου Εξόδου. Η χρήση του Dev C Editor – Compiler.
 • Βασικοί Τύποι Δεδομένων. Type Modifiers. Χρήση Ακεραίων Μεταβλητών. Παράδειγμα με μεταβλητή Unsigned Integer. Μεταβλητές Τύπου Float.  Εμφάνιση με Δεκαδικά και σε Εκθετική Μορφή. Ασκήσεις.
 • Μετατροπές Integer σε Float και αντίστροφα.  Ασκήσεις.
 • Μεταβλητές Τύπου Char, για χρήση Ακεραίων. Ασκήσεις. 
 • Καταχώρηση Κειμένων. AscII κώδικας. Μεταβλητές Char, για αποθήκευση χαρακτήρων. Ασκήσεις.
 • Arrays στη C++. Ο κύκλος ( βρόγχος ) for.  Ασκήσεις.
 • Σειρές χαρακτήρων Strings. Εύρεση αριθμού χαρακτήρων string.  Καταχώρηση χαρακτήρων σε String με εντολές.   Array of Strings.  Ασκήσεις
 • Αθροιση χαρακτήρων δύο Strings. Υποσύνολο String.  Μετατροπή Ακεραίου σε String. Μετατροπή string σε ακέραιο.  Ανεύρεση Ascii Κώδικα χαρακτήρα. Χαρακτήρας, από τον Ascii Κώδικα.  Ασκήσεις. 
 • Η εντολή if.  Labels και Goto.  Ασκήσεις.
 • Κύκλος ( Βρόγχος ) While.  Κύκλος ( Βρόγχος ) do. Ασκήσεις με διάφορους Αλγορίθμους. 
 • Συναρτήσεις ( Functions ).  Χρήση των Συναρτήσεων.  Δημιουργία Συναρτήσεων. Συναρτήσεις που δεν επιστρέφουν τιμή. Καθολικές και Τοπικές Μεταβλητές. Structured Programing. Ασκήσεις. 
 • Δομές Δεδομένων.  Ανάγνωση – Προβολή περιεχομένου μιας Δομής.  Επιστροφή Πολλών Μεταβλητών από Function.  Εισαγωγή στους Δείκτες – Pointers.  Μεταβολή Τιμής Μεταβλητής και Δείκτης. Pointers ενός Array of Integer. Pointers ενός Array of String. Pointers of float. Ασκήσεις. 
 • Type Casting. Δυναμικά Arrays. Συνάρτηση malloc. Συνάρτηση calloc. Συνάρτηση realloc. Ασκήσεις. 
 • Μεταφορά μεταβλητής σε Function by Value και by Reference.  Μεταφορά Array σε function. Ασκήσεις.
 • Ασκήσεις με Αλγορίθμους.
 • Κλάσεις, Συστατικά μιας Κλάσης, Αντικείμενα. Προγραμματισμός με Αντικείμενα. Δημιουργία μιας Κλάσης, Δημιουργία και Χρήση Αντικειμένων.  Διαφορετικά Αντικείμενα μια Κλάσης.  Δημιουργία και Χρήση Απογόνου μιας Κλάσης.  Ασκήσεις. 
 • Access Specifiers. Constructors. Δήλωση Μεθόδου μέσα και έξω από μία Κλάση. Απόγονος Συνδυασμού Κλάσεων. Ασκήσεις

Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων

Σε όλες τις Σειρές Μαθημάτων, αναφέρουμε, πόσο χρόνο θα διαρκέσει η παρακολούθηση της Σειράς. Σημειώνουμε όμως, πως η χρονική διάρκεια που αναφέρουμε είναι ενδεικτική.
Στις Σειρές Μαθημάτων, που προσφέρει η Euro Logic Studies, η πραγματική χρονική διάρκεια, είναι εντελώς διαφορετική και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες, κάθε σπουδαστή.

Συγκεκριμένα:

Υπάρχουν σπουδαστές, που επείγονται να ολοκληρώσουν σύντομα, πχ για να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας. Εχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
Σε αυτή τη περίπτωση,  μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, αφήνουμε το σύστημα ανοιχτό, όσο χρειάζεται ο σπουδαστής, με σκοπό να κάνει επαναλήψεις. Αυτό συμβαίνει, διότι θεωρούμε, πως υπάρχει κίνδυνος, επειδή ο σπουδαστής επείγεται να ολοκληρώσει σύντομα, να περάσει κάποια ύλη στα γρήγορα, με αποτέλεσμα, να μη την αφομοιώσει, μέσα στο χρόνο που διαθέτει και τελικά να μη γνωρίζει σημαντικά στοιχεία.

Από την άλλη, υπάρχουν σπουδαστές, που έχουν πρόβλημα χρόνου, πχ άτομα που εργάζονται, έχουν οικογένεια και παιδιά, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων κλπ.
Παράλληλα, υπάρχουν άτομα, που έχουν τελειώσει τα σχολεία, πριν πολλά χρόνια και χρειάζονται περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν στις  απαιτήσεις μιας Σειράς Μαθημάτων.

Ολοι αυτοί, με την εγγραφή τους σε κάποια από τις Σειρές Μαθημάτων, που προσφέρει η Euro Logic Studies, θα παρακολουθούν όποτε μπορούν και πρέπει να γνωρίζουν, πως θα έχουν στη διάθεσή τους, όλο το χρόνο που χρειάζονται, για να πάρουν από τα Μαθήματα αυτό που θέλουν και να ολοκληρώσουν σωστά και με άνεση.

Μπορεί σε μια Σειρά Μαθημάτων, να αναφέρεται για παράδειγμα, πως η χρονική διάρκεια είναι ίση με τρεις μήνες, αλλά σε όλους αυτούς, δίνουμε πάντοτε παράταση. Σημειώνουμε, πως όλο το υλικό, όλων  των Σειρών Μαθημάτων, είναι πάντοτε διαθέσιμο στο Server της Euro Logic Studies. Αυτό σημαίνει, πως κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί, πως το υλικό δεν θα υπάρχει σε λίγο, οπότε πρέπει να βιαστεί, για να τελειώσει.

Το αποτέλεσμα από όλα αυτά, είναι πως η πραγματική χρονική διάρκεια των μαθημάτων που προσφέρουμε, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε σπουδαστή.
Το μόνο που ζητάμε, είναι όλα αυτά, να γίνουν μέσα σε λογικά πλαίσια. Να μη βρεθεί σπουδαστής, που θέλει πέντε χρόνια !!! για να ολοκληρώσει.

Πληροφορίες συμμετοχής

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. Ελεύθερο Ωράριο
Η Σειρά Μαθημάτων είναι Εισαγωγική.

Τα Μαθήματα Παρέχονται εξ Αποστάσεως και είναι e-Learning.

Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες  το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.  Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται. Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε Σπουδαστή.

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Hardware και Software, σε διάφορα αντικείμενα και με χρήση διαφόρων Γλωσσών Προγραμματισμού.  Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία ξεπερνάει τα 30 χρόνια.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, μέσα από ένα Video και να σχηματίσετε γρήγορα  μία εικόνα.

Βεβαίωση Παρακολούθησης – Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται Βεβαίωση παρακολούθησης  και σε όσους επιθυμούν, παρέχεται Πιστοποίηση,  με ένα μικρό  επιπλέον  κόστος. 

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.

Σημαντική Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Euro Logic Studies.

Διάρκεια: Πραγματική Διάρκεια 50-70 Ώρες.

Ολοκλήρωση μέσα σε 4 μήνες.

Κόστος Συμμετοχής

Τιμή Σεμιναρίου: 284€

Προκαταβολή: 80€ και 6 Δόσεις / 34€

Τιμή για Μετρητοίς: 220€

Ειδικές Τιμές για: Ανέργους και Φοιτητές.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.