Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εργονομικός Σχεδιασμός με Ανθρωπομετρικά Δεδομένα (ταχύρυθμο – κατάλληλο για διακοσμητές)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

1. Είναι σχεδιασμένο και απευθύνεται σε: οποιονδήποτε επιθυμεί να εμπλουτίσει τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις του στον κλάδο της εσωτερικής διακόσμησης (Interior Designer) καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται στην σύγχρονη διακόσμηση, έχοντας πάντα ως στόχο την παραγωγή σχεδίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του χρήστη και του έργου που καλείται να παράγει στον εκάστοτε χώρο.
2. Η e-learning εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν στο τόπο τους, στο δικό τους ρυθμό και χρόνο.
3. Η e-learning εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν το χρόνο να μετακινηθούν
4. Η e-learning εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα μετακίνησης

Σκοπός

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Η Εργονομία – Ανθρωπομετρική είναι το κλειδί της επιτυχίας για έναν Interior Designer ο οποίος καλείται να καταλάβει την φύση του παραγόμενου έργου σε κάθε χώρο όπως και τις ανάγκες των χρηστών του χώρου αυτού έτσι ώστε να δημιουργήσει έξυπνα και λειτουργικά σχέδια. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνει και αυξάνει την παραγωγή έργου αποτρέποντας συνάμα την εμφάνιση κόπωσης ή ακόμα και μελλοντικών τραυματισμών εκ μέρους των χρηστών. Να μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού (άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα τρίτης ηλικίας, παιδιά, άτομα με συγκεκριμένες παθήσεις όπως μερική τύφλωση ή προβλήματα μέσης) και να παρέχει εξειδικευμένα σχέδια ώστε να διευκολύνει την ζωή τους αποτρέποντας κινήσεις που βάζουν σε κίνδυνο την υγεία τους εντός του χώρου που διαμορφώνει. Να παράγει λειτουργικό και εργονομικό Interior Design σε περιορισμένους χώρους.
Στόχος της εκπαίδευσης είναι: Να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Να κατέχουν ένα ισχυρότατο εφόδιο για τεχνικές ιδιωτικές εταιρείες. Να κάνουν το χόμπι τους εργασία.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο του Εργονομικού Σχεδιασμού με Ανθρωπομετρικά Δεδομένα μας παρέχει βαθύτερη γνώση της μορφολογίας του ανθρώπινου σώματος συνδυασμένη με συγκεκριμένες εργασίες / κινήσεις σε έναν χώρο. Είναι το απόλυτο εργαλείο στα χέρια ενός Interior Designer ο οποίος καλείται να προσαρμόσει το εκάστοτε σχέδιο στην μορφολογία του σώματος του χρήστη και στην φύση του έργου που καλείται ο χρήστης να παράγει.

Θεματικές ενότητες:
1. Εισαγωγή στην Εργονομία – Ανθρωπομετρική
2. Μορφολογία του ανθρώπινου σώματος
3. Παράγοντες που επηρεάζουν την μορφολογία του σώματος
4. Μορφολογικές αποκλίσεις
5. Εργονομία εφαρμοσμένη στο Interior Design
6.Εργονομία ως μέσο πρόληψης τραυματισμών στον χώρο
7. Εργονομία εφαρμοσμένη στον σχεδιασμό επίπλου
8. Εργονομική Μελέτη και επίλυση προβλημάτων
9. Εργονομία και άτομα με ειδικές ανάγκες

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες Σεμιναρίου
• Διάρκεια 2 μήνες με 4 ώρες την εβδομάδα
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο.
• ΔΩΡΕΑΝ Βεβαίωση σπουδών παρακολούθησης
• Επενδύουμε διαρκώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning)
• Ζητήστε πληροφορίες χωρίς καμία δέσμευση

Τι πετυχαίνετε:
• Διαχειρίζεστε το χρόνο σας
• Το μάθημα γίνεται στο χώρο σας (γραφείο, σπίτι, σε internet cafe ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη) με μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην τηλεκατάρτιση είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet
• Μέσω τις υπηρεσίας αυτής παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στο χώρο διδασκαλίας και χωρίς την εφαρμογή χρονοπρογραμματισμών που καθιστούν, ειδικά στην περίπτωση της κατάρτισης ενηλίκων, δύσκολη την παρακολούθηση της.
• Μέθοδος Εκπαίδευσης: in class or distance learning και συνδυαστικά

Πως αποκτώ πρόσβαση στο e-learning:
Τα μαθήματα γίνονται μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο με τον καθηγητή

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.